manga_preview
Boruto TBV 10

5. Mizukage: Terumī Mei

Mei_Terumi_Mizukage.png

Terumi Meī (照美メイ) je Pátá Mizukage (Godaime Mizukage, 五代目水影) Skryté Mlžné vesnice v Zemi Vody, první Kage ženského pohlaví v historii této země a spolu s Tsunade v době Shippuudenu druhá známá žena, která tento post získala. Převzala funkci Kage po hrůzovládě Čtvrtého Mizukageho Yagury a neúnavně začala pracovat na přebudování celého systému i získání lepšího jména za hranicemi země, navázání diplomatických styků s ostatními.
Poprvé se objevila v manze číslo 454 a v anime Naruto Shippuudenu 199.
Brutálním rituálem maturity Skryté Mlžné na Akademii si Mei úspěšně prošla v devíti letech.

Ve filleru anime Naruto Shippuudenu 394 se objevuje postava Mizukage krátce po převzetí funkce po Čtvrtém. Mlžná obdržela od Listové s Písečnou pozvání na chuuninskou zkoušku, Mei s Ao se však nakonec rozhodnou, že se zkoušky účastnit nebudou, jelikož se vesnice vzpamatovává po změně vlády.

Setkání pěti Kage

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhPoprvé je možno ji spatřit při chystání se na setkání s ostatními Kage; rada jí přeje štěstí a povzbuzuje ji. Na cestě ji budou doprovázet dva ochránci: Ao a Choujuurou. Druhý zmíněný trpí velkým sebepodceňováním a všeobecnou nejistotou, na což Mizukage reaguje laskavě a povzbuzuje ho, aby si více věřil. Ao naopak chování svého partnera kritizuje a nabádá ho, aby byl více muž. Mizukage občas trpí nedoslýchavostí, proto při těchto přeslechnutích hrozí Aovi smrtí. To se opakuje i v hostinci, kde během cesty zastaví na odpočinek. Naopak Choujuura opečovává a stará se, aby mu bylo dobře.
mizukage Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhSetkání probíhá na neutrální půdě v Zemi Železa za dozoru generála samurajů Mifuneho. Ihned po zahájení Mei dokáže svoji otevřenost názorům druhých oproti ostatním, když je ukáže respekt a ochotu naslouchat mladému Pátému Kazekagemu Gaarovi. Ten, kdo se k němu chová nejvíce povýšeně je Třetí Tsuchikage.
Čtvrtý Raikage začne s tématem Akatsuki a označí Mei spolu s její vesnicí za nejméně důvěryhodnou, jelikož se povídá, že organizace Akatsuki vznikla právě v Mlžné. Přes Aovy protesty Mei přiznává, že předchozí Kage byl manipulován a vesnice se dostala do špatné situace.
Kage se dohodnou na společné alianci ninjů a Mifune navrhuje do vedení prozatím neoficiálně zvoleného Hokageho Danzoua. Ao však odhaluje, že Mifune je manipulován Danzouovým pravým okem, které je zakryto obvazy a skrývá sharingan patřící Shisuimu, který dokázal manipulovat s myslí oběti, aniž by si ta toho byla vědoma. Ao je později přesvědčen, že se jej Danzou pokusí odstranit, jelikož přišel na jeho tajemství. Mizukage mu přislíbí svoji pomoc při případném boji.
Společnost je pobouřena Danzouovým chováním, než však může dojít k řádné sankci, setkání je přerušeno bílým Zetsu.
Youton Godaime MizukageZetsu všechny přítomné potěšeně informuje o vpádu Uchihy Sasukeho do budovy. Než stačí říci více, Raikage mu zlomí krk, což Mizukage nelibě komentuje v přesvědčení, že mohli narušitele využít jako zdroj informací o Akatsuki. Čtvrtý Raikage odchází spolu s Gaarou pryč, aby se vypořádali s Uchihou. Mei poprosí Aoa, aby dával pozor na Danzoua, jelikož věří, že jeho manipulace může nějakým způsobem souviset s věcí Čtvrtého Mizukageho. Danzou však utíká před Sasukem pryč spolu se svými ochránci a Ao se jej rozhodne pronásledovat.
Futton Godaime MizukageSasuke vpadne do pokoje setkání, jenže Danzou už dávno zmizel. Sasuke se jej tedy pokusí následovat, je však zastaven Mei, která nemůže Akatsuki odpustit manipulaci se Čtvrtým ani osud své vesnice. Využije své lávové kekkei genkai a zatarasí Sasukemu cestu, kterou předtím proboural Raikage. Rovněž upozorní Třetího Tsuchikageho, že pokud nechce bojovat, ať raději drží hlavu dole. Choujuurou se svojí zbraní prorazí Sasukeho do druhé místnosti; vchod se pak znovu lávou uzavře. Mizukage se mezitím rychle dostala k Sasukemu a zablokovala poslední možný východ za sebou.
Jelikož je chodba kompletně uzavřena, použije své druhé kekkei genkai – leptající kyselinu. Ta dokáže proniknout i skrze Sasukeho Susanoo.

„Vždycky mi láme srdce, když musím roztavit tak pěkného chlapa... Ale ty musíš zemřít.“ - Mei při boji proti Sasukemu, manga 466

MizukageSpoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhMei je chycena do techniky bílého Zetsu, kterou nastavil ještě před svoji smrtí a díky tomu je Sasuke zachráněn, Zetsu dokonce předá chakru Paté Sasukemu. Uchiha se prolomí zpět do místnosti setkání a Mei je nucena zneutralizovat své kyselé výpary. Do místnosti se vrátí až po chvíli, kdy už zastihne Tobiho mluvícího o Plánu měsíčního oka. Spolu s ostatními Kagy (s vyloučením Hokageho) odmítne vydat Akatsuki zbývající jinchuuriky. Čtvrtá válka shinobi je vyhlášena.
Kvůli válečnému stavu souhlasí Mei spolu s ostatními Kage se Spojeneckými silami shinobi i s Raikageho postem vedoucího této organizace. Navrhuje, že by Naruto a Killer Bee měli být chráněni před Akatsuki, v čemž získává podporu druhých.
Mei s Choujuurem jdou najít Aoa, který pronásledoval Danzoua, a narazí na něj v lese. Mei ho zachrání před smrtí, jelikož nepřítelem posednutý Ao sebevražedně skákal ze stromu na meč. Mei brzy zjistí, že technika stále nebyla zrušena; Ao/Fuu se jí zeptá, zda by mohla odstranit chránící pečeť na jeho Byakuganu. Mei toho však není schopná a skutečný Ao to ví. Přestože si půjčí od Choujuura Hiramekarei, nakonec jí stačí pouhá rána, kterou ninjovi uštědří, jelikož ji označil za starou bábu.
Společně se všichni vrátí do Skyté Mlžné, kde se dozví, že feudální pán Země Vody Alianci schválil.

Čtvrtá válka shinobi

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhPár dní po Setkání pěti kage se vůdcové pěti ninjovských vesnic potkávají znovu, tentokrát v plném počtu oficiálních Kage. Mei, znovu doprovázená Ao, vyjadřuje svoji radost nad návratem Páté Hokage Tsunade do funkce. Rovněž navrhuje, aby vesnice jednotili své vedení a jednotky, aby bylo možné předpovědět plán Akatsuki a dozvědět se o nich co možná nejvíce.
Jedná se také o přestěhování zbývajících jinchuuriki do bezpečí, Mei si myslí, že na případné přepadnutí Akatsuki nepošle mnoho svých vojáků. Je rozhodnuto, že Třetí Tsuchikage půjde na želví pohybující se ostrov jako podpora. Jako přípravu na válku rozkáže Aovi, aby se připravila jejich jednotka senzibilů.
Mei se na začátku války stará spolu s několika elitními shinobi o bezpečnost feudálních pánů. Pánovi Sněžné země vysvětluje během přesunu do úkrytu plán na jejich ochranu, díky kterému je nepřítel nebude moci tak snadno nalézt. Páni budou spolu s eskortou přesouváni mezi několika skrýšemi v pravidelných intervalech, bohužel nikdo však nemohl předem tušit schopnost nahlédnutí Zetsu. Ten nejprve nalezne skrýš s nastrčenými loutkami pánů, později dojde přímo ke střetu s Mei.
Zetsu je odhodlaný s Mizukage bojovat, ta ho však varuje, že nebude bojovat pouze s ní, ale s celým jejím týmem. Při bitce se objeví Narutův klon, který však nepředvede úplně excelentní výkon a opět přecení svoje možnosti. To Raidō s Genmou osvětlují Mizukage tak, že je to prostě Naruto. Díky jeho překvapení je však Choujuuro schopný nepřítele srazit svojí Hiramekarei.
Mei Terumi(562)O chvíli později je Genma informován Shikakem z vedení o nutnosti použít techniku přesunu Mizukage na jiné bojiště, bojiště s Madarou. Mei si není jistá, ale Choujuurou ji uklidní tím, že situaci tady zvládne a může ji klidně přenechat jemu. Mei si uvědomí, jak Choujuurou získal mnohem větší sebedůvěru od doby, co poprvé odešli z vesnice.
Bývalá osobní ochranka Čtvrtého Hokageho, nyní pracující pro Tsunade, sestávající z Raida, Genmy a Iwashiho, se naučila Minatovo Hiraishin no Jutsu, musí ji však provádět všichni naráz v kruhu, ve kterém se nalézá Pátá Mizukage. Raidō se jí omlouvá, že jsou na ni tolik přitisknuti, ale jinak jim to bohužel nejde.

„Připravte se! Tsunade-sama má u sebe značku, pošleme vás hned, jak dorazí na bojiště.“
„Rozumím. Všechno raději řeším hned... Jen svatbu zatím odkládám na později.“

- Genma a Mei před přesunem na bojiště s Madarou, manga 562.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhMei je teleportována na bojiště k ostatním Kage stojícím proti oživenému Madarovi a boj proti legendě začíná.
Spolu s Raikagem na nepřítele zaútočí s lávou a bleskem, aby vykoupili Tsunade čas na uzdravení Tsuchikageho a Kazekageho. Madara však vyvolá své Susanoo.

„Bleskové Shunshin no Jutsu a lávové kekkei genkai... Působivé útoky.“
„Komplimenty od mužů mám ráda, ale ten tvůj bohužel neberu.“

- Madara a Mei stojící proti sobě, manga 563

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhMadara zaútočí se svým Yasaka no Magatama, jeho útok však vykryjí společné techniky Gaary a Oonokiho. Ještě než zmizí Narutův klon, který na bojišti zůstal, všech pět Kage mu popřeje k vítězství proti maskovanému „Madarovi“ jednoduchým zvoláním: „Vyhraj!“
Bitva Kage proti Madarovi však není jednoduchá. Vůdci vesnic si navzájem kryjí záda, Tsunade léčí Mei zatímco na nepřítele útočí Raikage a Tsuchikage. Madara však vytahuje svůj triumf z rukávu a odhaluje sloučení buněk Prvního Hokage s jeho vlastními. Tvoří les se svým Mokuton: Kajukai Kourin. Kage ví, že se nesmí nadechnout otráveného pylu, jsou však Madarovým Susanem mrštěni do lesa. Tsuchikage les nakonec dokáže zničit.
Jelikož Tsunade patří do linie Prvního rodiny, Madara se nejprve zaměří na ni. Mei si myslí, že to dělá jen pro oslabení týmu a zbavení se medika, Madara jí však její názor vyvrací. Mluví o Tsunade jako o slabé ženě, která ani nedokázala zdědit správné buňky.
Tsunade mu jeho mínění o slabých ženách vyvrací a boj pokračuje. Mei použije svoji techniku vodního draka, aby zrušila Madarův oheň. Tsunade je probodnuta mečem Susana, dokáže se však vyléčit. Kage útočí. Mei Madarovi řekne, že je nemůže označovat za zbabělce, když proti němu bojují dohromady. Uznávají jeho sílu a jméno. Madara je za zbabělce nepovažuje, naopak ho to baví. Vyvolává mnoho dřevěných klonů a každému Kagemu jich posílá pět spolu se zákeřnou otázkou. Chtějí, aby použil i Susano? Sám sobě si odpoví, že ano.
Mei se vyděsí tváří v tvář pěti Madarům se Susanem, jediný, kdo neustoupí je Oonoki. Ten znovu dodá všem Kage sebedůvěru a dokáže klony zničit. Mei, Raikage a Gaara zaútočí se svými technikami. Nakonec jsou však všichni odhozeni pouhým máchnutím Madarova meče ze Susana.
Boj vypadá beznadějně; vzápětí se situace mění skončením techniky Edo Tensei. Záblesk naděje však Madara zmaří, zná tajné pečetě a zrušení techniky sám pro sebe odvolá.Přestože se Kage dál snaží bojovat, nemají šanci. Nakonec jsou ponecháni poražení s mnoha zraněními na bojišti.
Tsunade, přeťatá na dvě poloviny, dokáže ještě vyvolat Katsuyu a nařídit jí, aby vyléčila ostatní Kage. Technika však probíhá velmi pomalu. Kage zachraňuje příchod Orochimara, který Suigetsovi nařídí znovuspojení Tsunadina těla a Karin její vyléčení. Díky svému zdraví je teď Tsunade zase schopná vyléčit i ostatní Kage, připojit se s nimi do bitvy proti oběma Madarům a podpořit Naruta.
Zatímco dosavadní Kage letí na bojiště na Gaarově písku, zaplní jejich myšlenky vzpomínky oživeného Prvního Hokage na úplně první setkání Kage.
Boj proti Madarům pokračuje i na druhém bojišti, nakonec je však Mei i s ostatními chycena do Věčného Tsukuyomi.

Věčné Tsukuyomi

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhVe snu, do kterého je Mei spolu s dalšími chycena, se jí zdá o její vlastní svatbě. Na ní jsou přítomni všichni stávající Kage, zatímco Mei je šťastně zavěšena do neznámého muže.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhPo zrušení techniky Narutem a Sasukem se Mei probudila ze snu.

Naruto Gaiden

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhV této krátké manze odehrávající se 15 let po hlavním příběhu (a anime Shippuudenu) je ukázáno setkání pěti Kage – teď již bývalých. Mei si stěžuje, že je stále sama.

Charakter

mizukage-sama V2.Mei je velmi pozitivní a laskavá žena s nesmazatelným úsměvem na rtech; a to i tehdy, pokud Aovi vyhrožuje smrtí. Nevyhledává spory, má raději klidná a mírná řešení a o všech většinou mluví pěkně. Je otevřená názorům druhých, jak bylo ukázáno na Setkání pěti Kage, kde rovněž projevila obdiv Gaarovi a jeho chlapeckému čistému srdci.
Ostatním vyjadřuje svůj respekt, přestože sama zastává vysoký post Kage a ostatní vůdce vesnic tituluje významným suffixem -sama. Často ve své řeši používá „kudasai“, což lze přeložit jako prosím. Často se kudasai pojí s aishite, což lze přeložit jako „Prosím, miluj mě“. To zřejmě odkazuje na její velikou touhu po manželství a nalezení toho Pravého.
Své narážky na manželství a jisté flirtování ukazuje často; i ve scéně proti Sasukemu na setkání; lituje smrti tak krásného muže, ale slibuje mu ještě před tím dát nezapomenutelný polibek.
Dle reakcí na řeči svého ochránce lze rozpoznat, že Mei je velice citlivá ohledně svého soukromí a zřejmě prázdného milostného života. Často se přeslechne a poté zaměňuje Aoovy řeči; místo vzpomínání na staré dobré doby shinobi si myslí, že říká, jak je už pozdě na svatbu. Taktéž je citlivá na svůj věk, proto se velmi rozčílila na Karin, která ji označila za starou bábu a udeřila Yamanaku Fuu v Aově těle během techniky posednutí mysli. Tím vyrazila nepřítele z těla svého ochránce.
Svědomitě se stará o svoji vesnici a její historii, ihned se zaměřila na Danzoua a byla připravena proti němu bojovat, pokud by se potvrdilo, že právě jeho ukradené oko manipulovalo Čtvrtým Mizukage. Z toho lze soudit, že i přes svůj klid je velmi kurážná a schopná okamžitě rozhodně jednat.
V boji proti Madarovi však ukázala, že má i svoji pesimistickou a bojácnou stránku, tehdy se však oživlé legendy bál každý.

Popis

Mei je vysoká a štíhlá žena v modrém. Její zelené oči jsou pronikavé a hnědé vlasy velice dlouhé; nahoře svázané do stojatého culíku, dva prameny jí splývají kolem tváří a kříží se pod bradou. Její pravé oko je zakryté kratším pramenem vlasů, stejně jako čelo hustou ofinou s přesahem k levé tváři. Skryté oko je však stejně zelené a bez jakýchkoliv zvláštností. Vlasy Mei dosahují až téměř ke kotníkům, culíček se jí během boje s Madarou rozpletl; možná se tak rozplétá i v ostatních tvrdých bojích.
Její modré šaty s dlouhými rukávy jí odkrývají ramena a spadají až ke kolenům, na pravé straně má však velký rozparek, který ukazuje tmavou sukni pod nimi. Nahoře jsou šaty olemované jemnou černou síťovinou. Mei nosí i černé síťované punčocháče a vysoké chrániče holení.
Své nehty si maluje na modro a na rty používá růžovofialovou rtěnku.

Zajímavosti

Mei v ManzeMei se narodila 21. května a je jí 31 let, měří 174 centimetrů a váží 53 kilogramů. Má dvě kekkei genkai.
V japonštině ji mluví Yurika Hino.
Její častá věta Aoovi je „Sklapni, nebo tě zabiju!“
Mei pro vesnici znamená nové časy, jelikož vládne kekkei genkai, což dříve vyvolávalo spíše strach a nervozitu.

Techniky: 

Doton - zemní element
Katon - ohnivý element
Suiton - vodní element
Youton - lávový element
Futton - kyselina

Na článku pracovali: 

Kategorie:
 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí

 
 

Encyklopedie