manga_preview
Boruto TBV 11

2. Hokage: Senju Tobirama

250px-Hokage2.png

Senju Tobirama (千手扉間) byl Druhý Hokage (二代目火影, Nidaime Hokage), tedy vůdce Skryté Listové vesnice v Zemi Ohně, mladší bratr Prvního Hokage Senju Hashiramy. Jeho nástupcem se později stal Třetí Hokage Sarutobi Hiruzen. Poprvé se objevil ve 118. kapitole mangy a 69. epizodě základní série anime.
V dětství a dospívání zažil dobu válčících klanů bez existence ninjovských vesnic, k té dal teprve popud jeho bratr Hashirama. Jejich otec Butsuma byl udatným válečníkem z klanu Senju, vedl své syny tvrdě a přísně, aby jim pomohl přežít v krutém světě plném bojů. To se však příliš nevedlo, ze šesti synů se dospělosti dožili jen dva. Tobirama byl nucen chránit svého staršího bratra Hashiramu, kterému povolily nervy při pohřbu Kawaramy a vykřičel na otce své názory (viz Butsumův profil a přepis dialogu se synem). Později zemřel v bojích proti Uchihům i jejich mladší bratr Itama a Tobiramovi zbyl ze sourozenců jen Hashirama.

Před Itamovou smrtí se malý Hashirama seznámil s Madarou, aniž by navzájem znali svá jména či původ. Z nařízení otce Tobirama sledoval svého bratra do lesů a zjistil, s kým se stýká. Na místo setkání obou pak přivedl i svého otce a došlo ke střetu s Uchihy. Otec zaútočil na otce, mladší bratr na bratra. Hashirama byl donucen přetrhat pouto s člověkem, s kterým si byl názorově překvapivě podobný, přestože příslušel k úhlavním nepřátelům.

Shodaime and Nidaime HokageVálky mezi klany pokračovaly až do doby, kdy byl Hashirama ochotný obětovat sám sebe pro Madarův klid, jelikož Madara přišel o bratra. Tehdy se Uchihové a Senju spojili, což ohromilo mnoho klanů a postupně se začaly k těmto silným spojencům přidávat. Vznikl systém pěti ninja vesnic a začalo období klidu, ve kterém mohly děti vyrůstat a neumírat příliš brzy. Po svém bratrovi převzal Tobirama vedení vesnice a vládl až do své smrti. Během své vlády svěřil Uchihům policejní jednotky a jejich klan odsunul na okraj vesnice, což bylo první třískou, která rozhořela uchihovský plamen nenávisti k Listové.

Zřejmě je zodpovědný za vytvoření různých institucí jako Akademie, ANBU a Chuuninské zkoušky, které Konoze pomohly spojit mnoho klanů dohromady, přesvědčit je, aby bojovaly za svoji vesnici a byly jí loajální. Rovněž to pomohlo vztahům s ostatními vesnicemi. Tyto instituce se těšily takovému úspěchu a váženosti, že je v různých úpravách přejaly i další vesnice.

Tobirama zemřel na misi se svým týmem, kdy ze sebe vlastním rozhodnutím udělal volavku pro záchranu ostatních od Oblačných bratrů. Na této misi i rozhodl, že se jeho nástupcem stane mladý Hiruzen, na kterého žárlil Danzou.

Jednalo se o klidného, vyrovnaného, hrdého a přímého muže s pragmatickým náhledem na život. Věřil, že skrze zákony a nařízení lze mnoho vyřešit a nikdy neměl ve zvyku přibarvovat skutečnost. Často brzdil svého rozjíveného a příliš nadšeného bratra v jeho rozhodnutích i činech, byl mu oporou i rádcem. Vyznával ohnivou vůli a pro dobro vesnice byl ochotný udělat cokoliv.
TobiramaTobirama věděl o Uchihovské zášti i chápal pravý smysl Sharinganu, chápal správnou příčinu jeho probuzení, kterou si naopak mnoho lidí včetně Uchihů vykládalo špatně. Přes jeho obecný odpor k Uchihům přiznal, že ne všichni z jejich řad byli špatní a zmínil Uchihu Kagamiho, svého přítele a spolupracovníka.
Excelentně ovládal vodní techniky a dokázal vyvolat vodu i na nejsušším místě. Nejen ty však byly jeho zbraní; Tobirama byl senzibil, ovládl a vymyslel mnoho technik, z nichž některé musely být prohlášené za zakázané, a především používal stejnou techniku Boha Hromu - přemístění jako Minato, který se jí inspiroval.
Tobirama věřil, že syntézou jeho bratra a Madary by vznikl skvělý Hokage. Madara byl příliš tvrdý a hrubý, přičemž Hashirama zase příliš měkký. Snažil se u Hashiramy tuto neřest vybalancovat, sám však už neměl nikoho, kdo by dopomohl rovnováze zase u něho. Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKupodivu si rozuměl s Minatem, přestože se střetli jen na chvíli a moc se neznali. Oba se dokázali svižně přesouvat po bojišti a rychle rozhodovat v bitevní řvavě. Minatův styl přesouvání na Tobiramu udělal dokonce dojem.

Útok na Listovou

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhTobiramu jsme mohli zahlédnout při útoku na Listovou, který inicioval Orochimaru. Aby dokázal zabít svého mistra, přivolal si na pomoc skrze techniku Edo Tensei předchozí zesnulé Hokage, přičemž Čtvrtého se mu vyvolat nepodařilo kvůli jeho zapečetění. Hiruzen, uvězněný v bariéře Orochimarových nohsledů, si tak musel poradit se svými bývalými mistry.
naruto_nidaime0027Tobirama rozeznal svoji techniku a pochopil, že nebude mít jinou možnost než bojovat proti svému žáku. Orochimaru poté oběma uspal vědomí. Tobiramovy schopnosti tu ocenili členové ANBU, kteří udiveně přihlíželi vyvolání ohromné vodní vlny z ničeho.
Hiruzenovi se podařilo skrze techniku Shiki Fuujin vytáhnout z Prvního i Druhého jeho duše a zapečetit je, jelikož zabití Orochimara by techniku neukončilo. S tím se duše obou Hokage opět probudily a muži se omluvili Hiruzenovi za vzniklé potíže. Ten se naopak omluvil jim za jejich zapečetění. Tobiramova duše tak putovala k Shinigamimu.

Čtvrtá válka ninjů

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhJelikož si Sasuke přál porozumět situaci světa ninjů, oživil Orochimara a požádal ho o přivolání těch, kteří všechno ví, o přivolání předchozích Hokage. Orochimaru mu vyhověl a vyvolal Prvního, Druhého, Třetího i Čtvrtého.
Tobiramu spolu s bratrem těšilo setkání se Čtvrtým, tedy skutečnost, že vesnice i dál dlouho po jejich smrti pokračovala. Tobirama okamžitě vyčinil Orochimarovi ze znovupoužití zakázané techniky Přivolání z nečistého světa, ovšem Orochimaru odsekl, že ji v tom případě neměl vymýšlet. Také ho nařkl z mnoha dalších činů jako kupříkladu vytvoření policejních jednotek pro držení Uchihů v šachu. Tobirama se bránil: „Ale já jim dal funkci, na kterou se jasně hodili. A věřil, že pokud by se objevil další Madara, mohli bychom se s ním hned vypořádat. Jak dobře víš, bratře. Uchihové jsou... prokletý klan!“
Druhý neměl iluze o klanu Uchiha a chtěl ho držet pod dozorem, aby dokázal ochránit vesnici, přitom jim však nabídl možnost realizace. Sasuke nechápal, co myslí prokletým klanem a vyžadoval odpověď. Nakonec se dozvěděl o údělu Uchihů.

Tobirama vysvětluje Sasukemu pravý úděl Uchihů, Shippuuden 366:
Myslelo se, že na rozdíl od Senju, který zakládal svou sílu na lásce a ne svých technikách... Základem síly klanu Uchiha byla moc jejich technik. Ale ve skutečnosti je pravda jiná. Neexistuje žádný klan, který by cítil větší lásku než Uchihové. A proto ji Uchihové potlačili a zapečetili. V okamžiku, kdy člen klanu Uchiha pozná lásku, jako by se jeho dříve poznané emoce uvolnily. A tak probudí hluboké city a sílu, která překoná dokonce i tu klanu Senju. Až na to, že je to dost problematické. Tahle velká síla v sobě skrývá možnost, že se vymkne kontrole.
Když Uchiha, který poznal lásku, toto silné pouto ztratí, je nahrazeno ještě silnější nenávistí, a ta ho změní. Párkrát jsem to viděl. Stane se tak, když vyvstane jedna zvláštní podmínka. Když se Uchiha svíjí bolestí nad ztrátou velké lásky nebo zklamáním v sobě samém, uvolní se do jeho mozku zvláštní čakra a reaguje s optickými nervy. Tato změna se projeví v jeho očích. V očích, které odráží srdce. To je to, čemu říkáme Sharingan.
Sharingan čerpá sílu se srdce svého majitele, urychleně zvyšuje jeho sílu, společně se silou nenávisti. Mezi Uchihy bylo mnoho velmi citlivých jedinců a téměř všechny, jenž byli vystaveni silným emocím, přemohla temnota a propadli zlu. Čím víc se temnota prohloubí, tím silnějším se Oční techniky stanou, až do stavu, kdy už ho nikdo nedokáže zastavit.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKdyž Sasuke vyjádřil svoji touhu pomstít se vesnici a zničit ji, Tobiramu jeho slova okamžitě popudila a chystal se Sasukeho napadnout, v čemž mu zabránil jeho bratr. Stejně tak Tobiramu popudilo zjištění, že Madara oživl, rozpoutal válku a zase si vykračuje po světě. V odchodu mu zabránil Orochimaru, který techniku Vzkříšení dlouze studoval, byl však krátký na Prvního Hokage. Ten Sasukemu raději vypověděl celý příběh o nich a Madarovi. Právě z něho se dozvídáme o Tobiramově dětství. Tobirama pak sám k příběhu něco málo doplnil. Z Tobiramových slov lze jasně pochopit, proč nemá Madaru rád a že se nejedná jen o čistě osobní zášť, ale zášť podloženou mnoha důvody.

627. kapitola mangy:
Můj bratr si myslel, že společné soužití ve vesnici dokáže prorazit bariéry mezi klany. Jenže se ukázalo, že to tak jednoduché nebude... Bratr byl příliš naivní a Uchiha Madara zase příliš skeptický... Jako Druhý Hokage jsem si sám uložil najít a vytvořit správný kompromis mezi jejich dvěma extrémy, zlatý střed, který umožní vesnici prosperovat.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběh Sasuke se po vyslechnutí příběhu rozhodl vesnici nezničit, ale naopak vstoupit na válečné bojiště. Orochimaru Tobiramu propustil ze své techniky, aby se všichni Hokage mohli připojit k Sasukemu a ostatním ninjům Aliance.

*SPOILER*   Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhTobirama dorazil na bojiště krátce po Minatovi a byl ohromen jeho rychlostí. Společnými silami všichni Hokage vztyčili kolem Desetiocasého démona bariéru, aby omezili rozsah jeho ničení a ochránili lidi kolem. Když se však Obito stal jinchuurikim Desetiocasého, bariéra padla. Paradoxně se tak mohli Hokagové připojit k boji. Tobirama ostatním nakázal, aby se vzdálili, utekli do bezpečí, zatímco využil techniky s mnoha výbušnými lístky. Jeho útok však nebyl úspěšný, Třetí se Čtvrtým pak rozptylovali Obita, zatímco se Druhý léčil. Poté se Tobirama se svým klonem pokusil změnit dráhu Gudoudamy a zaútočit s ní na Obita poznačeného značkou techniky Hiraishin.
Tobirama spolupracoval s Minatem, Sasukem i Narutem na společných útocích, ale Obitovi stále nedokázali řádně ublížit. Naopak si Tobirama všiml, že se Minatova ruka, o kterou přišel v boji s Obitem, nehojí, jak by u vyvolané mrtvoly měla a zjistil, že Gudoudamy ruší výhodu Edo Tensei. Příkladem další spolupráce může být Tobiramova teleportace Naruta za Obita. Obito je nakonec chytil do bariéry, kde se jich chystal zbavit. Tobirama s Minatem nedokázali všechny útoky teleportovat pryč, nakonec Minato dokázal s Narutovou pomocí přemístit celou Alianci shinobi, čím udělali na Tobiramu velký dojem. Dál se Tobirama staral o teleportaci lidí do bezpečí.
Obita přemohli. Ale Madara přesto plně oživl, a tak se Tobirama v zoufalství pokusil alespoň o nějaký kombinovaný útok se Sasukem, který však selhal. Madara Tobiramu doslova přišpendlil k zemi a oba vyjádřili svou hlubokou nechuť k osobě druhého. Tobirama se i přes svou indispozici snažil Madaru napadnout, aby odvedl pozornost od útočícího Sasukeho. Madara však Sasukeho smrtelně zranil a odešel s tím, že se Tobirama mohl pouze dívat, jak Sasuke pomalu umírá, aniž by měl možnost nějak zasáhnout.
Situaci zachránil Kabuto, který se tam za chvíli objevil a vyléčil Sasukeho, Sasuke pak vytáhl černé tyče z Tobiramova těla, které mu bránily v pohybu, a nechal se jím přemístit k Narutovi, aby Madarovi čelili spolu.
Neuspěli. Nad celým světem se rozprostřelo Věčné Tsukuyomi a Tobirama mohl s dalšími oživenými Hokage pouze sledovat, jak se celý svět propadá do snu. Našel Madarovu zbylou polovinu těla a chtěl na něho použít Edo Tensei, aby zjistil, co se stalo, ale zastavil jej Poustevník Šesti cest. Ten vyvolal všechny zemřelé Kage.
Tobirama spolu s nimi přivolal Tým sedm, který porazil nepřítele, a ocasé démony z Kaguyiny dimenze. Pak všichni konečně v pokoji odešli. Jak jeho duše mizela, Tobirama povzbuzoval Hashiramu, by věřil v budoucnost tvořenou Sasukem a Narutem. To však nevěděl, že se ti dva poperou v boji na život a na smrt...

Zajímavosti

Tobirama (扉間) znamená „místo, prostor mezi dvěma dveřmi“. Na „dveře“ (扉, tobira) se pohlíží ve smyslu dosahu pokroku, možnosti se zlepšovat. Tobirama se narodil 19. února, v dospělosti měřil 1,82 metru a vážil 70,5 kilogramů. Jeho krevní skupinou byla skupina A. Dokázal ovládat všechny elementy a jako jediný Hokage zřejmě nikdy nenosil Hokageho klobouk, nebo ho tak alespoň nikdy neukázali.
Jeho tvář vytvořily ohňostroje v bonusu na konci 129. epizody Naruto Shippuuden.
Jeho oblíbená matra byla „mysl - technika - tělo“ (心・技・体, Shin – gi – tai), zatímco jeho oblíbeným jídlem byla čerstvý ryba chycená v čistých konožských řekách.

Techniky: 

Jen v anime:
Kokuangyo no Jutsu, výše klikatelný
Suiton: Suishouha, výše klikatelný
Suiton: Suigadan, výše klikatelný

Na článku pracovali: 

Kategorie:
 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí

 
 

Encyklopedie