manga_preview
Boruto 55

NFFORPG - Sunagakure no Sato


První divize

Vypravěč - Jaden
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Záložní divize

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum


První divize

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Beta

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Delta

Vypravěč - Vikitori
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Théta

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 1
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Omega

Vypravěč - Kitabatake
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

StudentiKategorie:

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, So, 2021-03-06 00:32 | Ninja už: 4765 dní, Příspěvků: 3324 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Sunagakure, akademie
Chuuninské zkoušky
„Ne!“ natáhl k muži Daisuke z kleče ruku prosebně, ale už bylo pozdě.
Ninjův nůž prořízl Sukino hrdlo a zbrodil písek pod jejíma nohama krví, zatímco se ta snažila křičet. Marně.
„KAASAAAAN!“ zařval Daisuke zoufale, když byl přinucen sledovat, jak jeho matka padá k zemi, snažící se zastavit krvácení, ale s každou vteřinou její ruce čím dál více ochabovaly a oči vyhasínaly, dokud nezhasly úplně.
Mladý loutkář na Suki několik dlouhých vteřin jen oněmněle hleděl, zatímco stopy po slzách na jeho tvářích zalily nové proudy slz.
Po chvilce Daisuke nataženou ruku spustil zpátky do písku, kde ji zatnul křečovitě v pěst, a vycenil zuby.
Jediné, co byl schopný vnímat, byl jeho vlastní tep v uších a zrychlující dech.
Když znovu vzhlédl, vztek z jeho tváře přímo čišel.
„Khhh...!“ zaskřipal loutkář zuby a vymrštil se na nohy, načež prudce škubl rukama a pohnul prsty.
V tu chvíli se pod ninjou zjevil stín, který v mžiku přerostl ve velkou, ptačí siluetu, a na ninju se střemhlav snesl Feza, Daisukeho čtvrtá loutká.
Své ocelové pařáty zaklesl do jeho paží a srazil muže k zemi, o kterou s ním tvrdě praštil.
Po další sadě vzdušných prstokladů se Feza i s ninjou vznesl ze země, nad kterou ho podržel ve vzduchu.
Když muž vzhlédl, mohl před sebou spatřit Daisukeho, který ho propaloval nenávistným pohledem.
„Neodpustitelné...“
Jediným prudkým pohybem tasil hnědovlásek kunai a napřáhl se.
„Neodpustitelné!“ proklel naposledy vraha své matky v duchu a máchl nožem.
„Gah!“ posadil se prudce a zadýchaně Daisuke, když se probral.
Srdce mu tlouklo jako o život a on třeštil pohled do prázdna.
Chvíli mu zabralo, než si uvědomil, kde to je. Stále seděl ve třídě, kam je kazekage svolal na začátek chuuninských zkoušek.
Když se rozhlédl kolem, po tom co ještě před chvíli viděl tak jasně jako by to měl přímo před očima, nebylo ani stopy.
Někteří z ostatních účastníků se tvářili podobně jako on, jiní stále leželi na lavicích, to vše za dozoru zkoušejících.
„Byl to jen sen...?“ snažil se loutkář zorientovat, „ne... genjutsu,“ pochopil. Ale proč? Byla tohle snad první zkouška?
Ze zamyšlení ho vytrhl chlad, který cítil na tvářích, a on se jich bezděky dotkl prsty pravačky.
„... Já pláču...?“ shlédl na vlhké polštářky svých prstů zmateně.

Daisuke Mokushi
Tým Beta
Korálové království
Pes je vyvedl z města a dovedl skrz les až na planinu u vody, kde bylo malé molo. Podle všeho se dalo kotvit poblíž města i jinde, podstatně levněji. A hlavně mimo záznam.
„Kuso!“ zaklel Daisuke, když skupina došla k uvědomění, že právě zde nejspíš ona loď, kterou hledali, ještě nedávno kotvila.
Natsukino zhodnocení situace, kdy podle čichu podivuhodně přesně určila, že se zde nacházelo hned několik osob, Daisukeho překvapilo. Něco takového by čekal spíše od vycvičeného ninji, než od důstojnice.
Sám si dřepl k zemi a začal se rozhlížet kolem. Snažil se určit, jak staré mohly ty stopy být.
„Není to tak dávno, co tu byli!“ postavil se po chvilce prudce a ohlédl na ostatní.
„Vezmu Fezu zkusím je dostihnout!“ oznámil zbytku a aniž by čekal na jejich reakce si z jednoho ze svých svitků vyvolal svou ptačí loutků, které vyskočil na hřbet, a oba se vznesli nad moře.
Jenže ať pátral jak pátral, po Hizuki s Kaori nebylo ani stopy. Potkal pár lodí, ale z každé se po bližším přezkoumání ze vzduchu vyklubala obyčejná obchodní fregata.
O pár hodin později seděl zbytek týmu Beta spolu s dvojicí strážců a Eichirem opět na Kaořině lodi. Jen Tekuro s Shim chyběli. Podle Tekurových slov možná byli čemusi na stopě. Nebyli si jistí, jestli to souviselo s únosem, ale nechtěli to nechat jen tak, tak o sobě dali vědět zbytku týmu pomocí Tekurova svitku a vydali se po stopě.
Daisuke seděl na židli ve společenské místnosti a civěl do země. Ruce měl spojené propletenými prsty a ve tváři hořkost.
Hizuki byla někde tam venku, odkázaná sama na sebe. Vždyť tohle byla její první mise!
Jak tohle mohli jenom dopustit!?


Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, St, 2021-03-03 13:59 | Ninja už: 3113 dní, Příspěvků: 779 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Chuuninská zkouška

Překvapeně sebou trhla, když vedle ní šeptnul nový hlas. Ani si nevšimla, že se k ní dívka takto blízko přiblížila. To bylo špatné.
"Máš nějaký plán, co neohrozí ostatní?" zašeptala nazpět, poté, co také sklonila hlavu k zemi, aby nebylo vidět, že se její rty pohybují. Ať už by se jí osobně stalo cokoliv, nemohla dovolit, aby za její činy a chyby platil někdo jiný. Nezbývalo jí než spoléhat na znalosti neznámé dívky, která toho o fungování toho místa věděla mnohem více.
Na druhé straně ovšem přímo vedle sebe viděla vytřeštěný výraz Mii a ta pro ní byla v té chvíli prioritou. Ujala se jí a Hizuki nemohla dovolit, aby se jí stalo ještě něco horšího, než to, v čem už vězely až po uši. Ne poprvé od chvíle, co se probrala na zemi, zadoufala, že se během pár okamžiků probudí z noční můry.

Hizuki Shima
Tým Beta
Podlaha kajuty pirátské lodi

Nechala sebou manipulovat až do stabilizované polohy. Byla ráda, že k němu není už tak blízko, takže jí nemá pod takovým drobnohledem, ale také nedomyslela, jaký rozruch to způsobí. A hlas kapitánky jí prohnal mráz po zádech. Jistěže si byla vědoma, že bude žena o celé této situaci informována, ale nepočítala s tím, že se objeví přímo na místě.
Při výměně názorů nad sebou se snažila svůj obličej udržet z dohledu, aby náhodou něco neprozradila a pořád svými končetinami trochu cukala. Kaori by mnohem více ublížilo, kdyby jejich přetvářka byla prolomena.
Co jí zasáhlo ještě více než opětovný příchod Arise, byl hlas Kouichiho. Odolala tomu, podívat se a skutečně se přesvědčit, že hlas poznává.
Přestože věděla, že je to naprosto nelogické, vhrkly jí do očí frustrované slzy. Nenechala je spadnout, ale musela si přiznat, že jí uvědomění, že to, co považovala za příjemný rozhovor s milým mladíkem bylo proklepávání, zabolelo. Proč teď ale lhal?
Když piráti odešli, zůstala ležet v poloze, v jaké jí zanechali a chvatně se pokusila získat opět kontrolu nad svým výrazem. Stále lehce vlhkým pohledem vyhledala jeho obličej. "Kouichi-kun?" zachrčela. Třeba to všechno mělo dobré vysvětlení.

Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, Út, 2021-03-02 20:56 | Ninja už: 2851 dní, Příspěvků: 408 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška numero jedna
Za normálních okolností by Taji na otázku ohledně vytváření vody ze sušené ředkve odpověděl kousavěji než pes se vzteklinou, takhle však jen neznámému hodil pytlík zmíněné zeleniny a s povděkem čapnul nabízenou čutoru. První kontakt vody a jeho vyprahlého hrdla vyústil v nechutný záchvat kašle, ale když se přinutil zpomalit a vodu jen lehce usrkávat, pocítil jak se mu vrací síla, už jen z toho opojného pocitu vlhkosti.
Až po chvíli dohánění svého pitného režimu si Taji opět vzpomněl na polopropečenou Risu, takže si povzdechl a chtěl poslat čutoru dál, když uslyšel jak muž říká něco o oáze a úlevě."He?" Otočil na něj zmateně obličej, když v tom zahlédl lesk oceli. "Tak moment MOMENT! DA DA DA DAA!" Zahalekal Taji. "Žádná úleva se konat nebude! Na to mě stála moc nervů, mor aby tě spral!" Zanadával a zavěsil se na mužovu paži s úmyslem ho odtáhnout od blonďaté pečeně. "Klidně ji potáhnu na zádech do té zadělané oázy sám, jen nám vyplázni, kterým směrem se máme dát ksakru!"

Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, So, 2021-03-06 12:41 | Ninja už: 4494 dní, Příspěvků: 1443 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Zlaté písky, I. div.
Chuuninské zkoušky
Mýlil se, prostě ji zabil. Seběhlo se to tak rychle, že nestihl ani zareagovat. Když Toshimi padla k zemi a on si uvědomil tu příšernou skutečnost, málem omdlel.
Proboha ten její pohled!
Z tohohle už se nikdy nevzpamatuje. Bez ní už nic nemělo smysl. Vše, co doteď dokázal, co dokázali spolu, bylo...pryč. Žádné další dobrodružství nebude. Prostě nic. Zbyla mu jen nekonečná bolest. Tohle bylo nějaké příšerné peklo!
Hirotado Yutsurai zemřel spolu s dívkou, ale ještě to nebyl konec jeho existence. Pořád tu byly věci, které musel vyřídit, než zemře definitivně.
Sňal si brýle z obličeje a hodil je někam stranou. Frajeřina už nebyla potřeba.
Upřel uslzené oči na Hidea.
"Gratuluji, zabil jsi nás oba. Pořád to ale nemění nic na tom, že budeš trpět."
Hiro mluvil potichu, skoro téměř šeptal, jak přemáhal bolest.
Levou rukou tasil jeden z mečů na zádech. Čepel se modře rozzářila.
Mladík se znenadání přemístil rychlostí blesku přímo před Hidea a pravou rukou mu lusknul do obličeje. Objevil se oslepující záblesk a s ním Hiro sekl mečem, aby uťal nohy toho monstra.

Před zábleskem Hiro zavřel oči, ale otevřel je na jiném místě. Seděl v lavici ve školní třídě. Po pravici měl Toshimi. Byla živá! Pocítil úlevu, natáhl ruku a jemně sevřel její rameno.
"Toshi?"
Sešli se ve třídě kvůli zkouškám, proběhly nějaké rozhovory a pak...usnuli? Bylo to genjutsu, a to velmi silné a přesvědčivé.
Tohle nejspíš měla být první zkouška. Rozhodně neměl pocit, že by uspěl.
Na svoji rudovlasou kolegyni se díval se starostí. Co za hrůzy musela vidět ona? Zvládla svoji zkoušku?

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, So, 2021-03-06 10:49 | Ninja už: 2370 dní, Příspěvků: 664 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chunninslé zkoušky

Keiko
Genjutsu Sunagakure
... ga koron da! dozpíval hlásek, ze kterého vyzařovalo vražedné šílenství. Chlapec přeskočil trosky a stanul před prodavačem. Tyčil se nad ním, jako anděl pomsty a do okolí se rozléval podivný pocit, podobný auře vycházející z Keika, který situaci jen umocňoval.
Keiko lapený uvnitř se zmítal, co to jen šlo a snažil se dosáhnout na pomyslnou páčku. Bylo to tak těžké, že se to zdálo až nemožné. Kde kdo by to tady už vzdal a jen sledoval následky svých chyb, ale Keiko byl jiný. Na rozdíl od všech ostatních se jeho svět skládal z věcí, které byly nemožné a které dokázal překonat. Dokončil akademii a dostal se do jednoho z týmů! Porazil draka, zachránil princeznu a stal se právoplatným shinobi navzdory tomu, že ho celý svět zavrhl. Dokázal si najít přátele a lidi, kteří ho měli rádi, i když nebyl dokonalý. Tady to nemohl vzdát. Nesměl nechat umřít dalšího člověka jen proto, že byl příliš slabý.
"Teď umřeš," uchechtl se zlověstně Keiko a zvedl pravačku, aby zasadil smrtící ránu. Než však stihl udeřit, levá ruka mu náhle vystřelila k pravému boku a nastavila rozevřenou dlaň volnému prostoru.
"Co?" zamračil se chlapec, načež pochopil a vytřeštil oči. Už bylo ale příliš pozdě, "Néé... !" vykřikl, ale to už z dlaně vyšlehla vlna, která zvířila prach a odmrštila mladíka na druhou stranu obchodu.
Keiko se zarazil až o tvrdou stěnu, která nárazem popraskala a zasypala mladíka sutí. Po chvilce se suť pohnula a z ní se pomalu vyhrabal, teď už, šedovlasý chlapec.
"Ještě jednou se o něco takového pokusíš a já ti garantuju, že už se ven nepodíváš!" nechal se slyšet mladík, který mluvil, jako by tam měl být i někdo třetí.
"Jste v pohodě, pane? Nezranil vás ten parchant moc?" optal se obchodníka, když se konečně postavil na nohy a rozhlédl se po zničeném obchodě. Díky tomu pohledu zbledl.
"Ale né... ," zasténal, když mu došlo, že i když to udělal ON, nikdo to nikdy nepochopí, "to bude trvat rok, než vám to dokážu splatit," vysvětlil celému světu svou poslední myšlenku a opřel se o kolena. Nevěděl, kdy se naposledy cítil tak unaveně.

"Huh?" oklepal se Keiko, když se probudil na lavici, zmateně zavrtěl hlavou. Jeho pohled nevypadal zmateně dlouho, neboť mu došlo co se stalo. Mladík si schoval ruce do dlaní a jen skrze malíčkem a prsteníčkem se odvážil hledět do okolí. Zase usnul během zkoušky! To určitě měli na svědomí tyhle školní prostory. Vždy ho tak nějak uspávali a lavice byla vždy tak pohodlná... . Keiko škvírkou mezi prsty našel Yumeku a zahleděl se na ni. Jestli o něm smýšlela špatně od té pokažené mise, zničení toho krámku to nijak vylepšit nemohlo.

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Po, 2021-02-22 17:32 | Ninja už: 4985 dní, Příspěvků: 2053 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška

Hirotado Yutsurai
Když zaslechla jeho hlas, panenky se jí lehce zachvěly. Možná ho ještě trochu vnímala. Byl to ale strach, že ji zradí, nebo strach, že kvůli ní vzdá svou misi?
Hideo se ušklíbl. „Heh, to vidím, že nejseš dobrej člověk,“ pronesl a pohnul rukama. Bylo to tak rychlé, že Hirotado nikdy neměl čas zareagovat. Bělovlasý prostě chytil dívčinu hlavu a silou s ní trhnul do strany, až to odporně křuplo. Rudovláska si vteřinu před smrtí uvědomila, co se děje, a upjala k mladíkovi rudé oči plné smíření. Pak se zřítila mrtvá k zemi. Oči však nezavřela.

Taji Sakyu
Muž zamrkal, ale nakonec se pousmál. Ti dva vypadali hrozně a očividně už nedokázali dát dohromady ani kloudnou větu. Povzdychl si. „Uvědomujete si, že z ředkve jde vymačkat docela dost vody, vy dva?“ oznámil a usadil se k nim do stínu. S tím si sundal čutoru a podal ji Tajimu. „Dej mi tu ředkev, udělám z ní další zásoby vody,“ oznámil a po čtyřech přelezl k dívce.
„Můžu jí dát základní ošetření, ale nezvládnu toho moc. Ani nevím, jestli to zvládne do nejbližší oázy. A i ta je sakra daleko. Měli bychom ji tu nechat. Můžu jí ulevit,“ vytáhl najednou kunai. Risa sebou cukla, ale víc nezvládla.

Daisuke Mokushi
Muž se rozchechtal. „Když já zabiju tvojí mámu, budeš se mstít!“ vykřikl. „Budeš stejnej jako já, kluku!“ dodal a pak se to stalo. Nůž projel Sukiiným hrdlem, žena vytřeštila oči a chtěla zakřičet. Vyšlo z ní však jen chrchlavé vykviknutí. Proud krve z krkavice dopadl na zem a s ním i Suki. Ještě se snažila krvácení zastavit, ale i tak z jejích očí, hledících na Daisukeho, pomalu vyprchával život, až zmizel úplně.

Keiko
Obchodník se proletěl a prudce se zarazil o pult s pokladnou. Tam zůstal sedět a nevěřícně civěl před sebe. Ten kluk byl úplně šílený. „N… no tak! Tak jsem to nemyslel! Chceš něco? Vyber si co chceš a nech mě žít!“ vyhrknul.

Hizuki Shima
Vedle Hizuki se postavila zrzka. Měla ve tváři pevný výraz, ale i tak hleděla do země. „Ty jsi kunoichi, že jo?“ zašeptala. „Musíme se odsud dostat. Pomůžu ti. Vytvoříme příležitost,“ pravila.
Mii z druhé strany vytřeštila oči. „Neblázněte,“ špitla a už nebyla tak v klidu. „Když to uděláte, všechny nás zbijí a pak už… pak už nebudeme mít naši cenu.“

Mise týmu Beta: Přímořské dobrodružství

Chika, Natsuki, Yasu
„Dobře!“ souhlasili oba jednohlasně a rozběhli se společně s Daisukem za psem. Ten je vyvedl z vesnice a utíkal dál lesem, dokud nedorazil k moři. Tam byla vyšlapaná mýtina a z ní pokračovalo molo.
Zanedlouho se ozval zrychlený dech a na místo dorazila i Chika se svým psem. Jakmile se zastavila, opřela se o kolena a začala se vydýchávat. „Uhuž jste tady,“ okomentovala.
Yasu se začal rozhlížet. „Proč nás ti psi zavedli sem?“ nechápal.
Jedno ze zvířat se s čumákem u země rozešel po molu. Chika vytřeštila oči. „Loď,“ vzdychla. „Kaori a Hizuki-chan jsou na lodi,“ objala se rukama a zatvářila se tragicky.
Natsuki vycenila zuby. Klekla si na kolena, přiblížila hlavu k zemi a začichala. „Kuso, byla tady velká skupina lidí. To si jich nikdo nevšiml?!“ zavrčela.

Kobe, Tatsuo, Arise, Kaori
„Tss,“ zasyčel otráveně, když začala obracet oči v sloup a obrátil se ke dveřím. „Hej, hejbněte, ta holka tu omdlívá,“ zavrčel, položil ji a pomalu ji dostal do stabilizované podoby. S tím přiběhl druhý pirát a přivedl zpět i Kaori.
„Hizuki-chan!“ vyhrkla žena zděšeně a klekla si k ní.
„Co se to tu sakra děje?“ ozval se najednou ženský hlas. Byla to Arise, která slyšela Kobeho křik.
V Kaori hrklo.
Tatsuo se otočil. „Ta holka má záchvat, prý potřebovala léky,“ vysvětlil.
Žena dostala tik do oka. „Vy jste úplní idioti, nebo co?! To fakt věříte těmhle dvěma děvk*m, jak si s váma hrajou?!“
Kaori se k ní obrátila a uklonila se. „Nehrajeme, vážně ne,“ pokusila se situaci zachránit. „Hizuki-chan je opravdu nemocná.“
„Ty malá,“ zavrčela kapitánka a chytila ženu za vlasy, za které ji potáhla, aby si hleděly do očí.
„Má pravdu, má paní,“ promluvil další hlas. Ten hlas Hizuki znala.
„Kouichi?“ obrátila se k němu žena. Vypadala ale, že ji jeho slova uklidnila.
„Když jsem si ji proklepával, opravdu jsem zjistil, že je nemocná. Nechte Kaori-san dát ji medicínu. Sice má teď nižší cenu, ale stále na ní můžeme vydělat.“
Arise se na chvíli zamyslela, ale nakonec Kaori s cuknutím pustila a kývla. „Fajn,“ oznámila a společně s dvojicí pirátů odešla. Kouichi si oddechl.


Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, Út, 2021-02-02 11:54 | Ninja už: 3113 dní, Příspěvků: 779 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Chuuninská zkouška

Jestli jí mohlo něco postrčit ještě níže, byla to přesně ta věta. Nejen, že tedy skončila na místě svých nočních můr, ale navíc za nic nestála ani jako ninja.
Na jednu stranu vyvolával šramot nepříjemný pocit hluboko v břiše, ale alespoň jí zachránil od reakce. Její přání, aby se jí ten chlap vyhnul se však nesplnilo. Sesbírala se tedy a postavila na konec řady. Pohledem zkoumala obličeje těch, kteří vybráni nebyli, aby mohla alespoň odhadnout, jak zlé je to, co je čeká.
Nebyla si jistá, jak dobré je nepřítomnost těch mužů znamení. Snad by to mohlo znamenat, že alespoň nedojde k těm jiným věcem, před kterými Mii varovala.
Zvažovala, zda je lepší držet hlavu dole, nebo naopak bradu vzhůru. Jestli pro ně nebyla problém plně ozbrojena, neměla v téhle situaci šanci. Nemyslela si, že chce vidět, jak bude kontrola nového masa probíhat. Už jen při tom oslovení jí naskočila husí kůže. Znělo to, jakoby je chtěli rozprodat po částech. Nicméně čím víc toho bude vědět, tím pravděpodobně lépe a tak zhrozeně přihlížela.

Hizuki Shima
Tým Beta
Podlaha kajuty pirátské lodi

Kaori odešla. To bylo více znepokojující, než si chtěla přiznat, nicméně to znamenalo, že bude přesně vědět, kde jejich věci jsou a dokonce se k nim dostane. Proto Hizuki věděla, že teď rozhodně nemůže jejich krytí prozradit. Její křečovité trhání sebou sice již nebylo tak rázné, ale dýchání udržovala v sípavém chroptění o kterém doufala, že nezní zase tak moc přehrávaně, jako jej cítila.
Náhlá změna polohy způsobila chvilkové zaseknutí dechu v hrdle a pohled mu opětovala vytřeštěnýma očima, které pomalu začala obracet vsloup. Srdce cítila bít až v uších a doufala, že na něj skutečně působí pouze jako malá holka a nebude jí zkoumat nijak blíž.

Obrázek uživatele Chaly
Vložil Chaly, Po, 2021-02-01 18:00 | Ninja už: 601 dní, Příspěvků: 22 | Autor je: Pěstitel rýže

Akara
Tým Delta

Na situaci se, alespoň pro Akaru, nic neměnilo. Jen tam postával a dělal problémy, poprvé v životě se cítil, že je někde jen na obtíž. Žádný nápad neměl a doton, aby uskutečnil plán, který napadl Tsubaki už vůbec ne.
Popadl se za hlavu a začal přemýšlet nad jiným plánem, který by je mohl ze situace dostat, ale nic ho nenapadlo. Jediné v co mohl doufat bylo, že nějaký ostatní člen týmu Doton má. Takže zase nemohl dělat nic, než jen stát a doufat s tím, že věděl že je v této situaci naprosto bezmocný a zbytečný.

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, Po, 2021-02-01 14:53 | Ninja už: 2370 dní, Příspěvků: 664 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chunninské zkoušky

Keiko
Genjutsu - vetešnictví v Sunagakure
Keiko se narovnal a protáhl, jako kdyby se probudil z nějakého dlouhého snu a nebyl příliš zvyklý mít tělo, které by používal. Vypadalo to, jako kdyby lusknutím prstů změnil všechny své návyky a teď tu stál nový Keiko. Už ne ten ňouma, který se proháněl ulicemi Sunagakure, ale úplně nový, vážný s ostrým a sebevědomým pohledem. Právě ten pohled sám vypovídal o změně nejvíce. Byla v něm hrozivá zloba, kontrolovaná a usměrňovaná.
Keiko se potěšeně ušklíbl, když na něho vyběhl obchodník a začal jančit. V jeho očích byl jen hračkou se kterou by si mohl hrát. Chlapec udělal dva kroky, než stanul těsně před ním a položil mu pokrčenou ruku na hruď.
"A jak to chceš udělat, když budeš mrtvej?" optal se ho posměšně a z jeho tónu nebylo pochyb o jeho úmyslu. Jen co zahlédl v obchodníkovo očích pochopení, prudce nadovnal ruku, jež vězela na jeho prsou a odmrštil obchodníka do jeho krámku silou, že muž prolétl, jako hadrová panenka celým obchodem i příčkou, jenž oddělovala obchod a sklad.
Keiko se pomalu vydal za ním se zlověstnou dětskou říkankou, jež mohla přinést jenom smrt, až ji dopoví.
Dááárůůůmááá sááán… , protahoval každou hlásku, aby dal obchodníkovi čas na plnou dávku strachu před smrtí.
"A co má bejt?" zašeptal v duchu tónem, který byl naprosto odevzdaný. Nebylo ani jisté, zda vnímal, co se děje, "opustila mě hned, co jsem ji nejvíce potřeboval," dodal zlomeným hlasem a lehce se zarazil. Ne však proto, že by ho překvapili jeho pocity, ale proto, že mu začalo docházet co ucítil. Celou dobu sledoval, co se děje, ale doopravdy to nevnímal, až do teď. Ucítil tu touhu po zabíjení, která se jemu tolik hnusila.
"Přestaň! Co to děláš?" pokusil se zastavit jeho pohyby, ale cítil se, jako kdyby plaval v medu. Věděl, za jakou páčku má zatáhnout, aby se mohl zastavit, ale nedosáhl na ni. Keiko se začal zmítat a natahoval se, co mu síly stačily. Nezáleželo na tom, že nad ním všichni zlomili hůl. Aktuálně záleželo jen na tom, aby obchodník nezemřel. Keiko vždy stavěl život každého na první místo. I kdyby to byl jeho vlastní nepřítel. To ho hnalo vpřed, i když se zdálo, že je nemožné zoho dosáhnou.

Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, So, 2021-01-30 19:54 | Ninja už: 4765 dní, Příspěvků: 3324 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Sunagakure, akademie
Chuuninské zkoušky
Sukin výkřik a krev na jejím krku bodly Daisukeho do srdce, stejně jako ninjova slova. Byla plná jedu. Jako kdyby ten člověk vážně nic jiného na světě neznal. Jako kdyby se ani nechtěl pokusit hledět na svět jinýma očima, než těmi zalitýma krví.
„Prosím,“ hlesl Daisuke a složil několik pečetí. V tu chvíli se za jeho zády zjevil obrovský, modře zářicí, trojboký hranol, který v sobě Chiku uzavřel.
„Nenuťte mě k tomu. Já svou sensei nezabiju. A pokud vy zabijete mou matku...“ vzhlédl k muži hnědovlásek.
Na tvářich měl stále stopy slz, ale z jeho pohledu sálala čirá, potlačovaná nenávist.

Daisuke Mokushi
Tým Beta
Strážnice
„Hai,“ přikývl Daisuke. Doufal, že to nebyla chyba obrátit se s prosbou pomoc při pátrání na tyhle dva. Zdáli se mu důvěryhodní, to ano, ale mohl si tím být jistý-...?
Z myšlenek ho vytrhl jeden z Eichirových psů, který se v místnosti objevil.
Vypadal, že chce, aby s ním Daisuke šel.
Hnědovlásek odtrhl zrak od psa a přejel s ním oba policisty.
„Šli byste se mnou prosím!?“ požádal je a aniž by čekal na jejich odpověď, sklonil se ke psu.
„Veď nás!“ vyzval ho.


Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, Pá, 2021-01-29 22:49 | Ninja už: 2851 dní, Příspěvků: 408 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška numero jedna
"Závod se stíny". Tak by Taji popsal čas, který strávil krčící se pod svou provizorní střechou a sledujíc stín, který vrhala jeho kolegyně-písečný krtek, jak se neskutečně líně prodlužuje. Horko bylo snad ještě intenzivnější než předtím, ale teď alespoň už viděl nějakou cestu z tohodle svrabu a to vydržet to do západu. Takže to bylo takové kdo z koho, konkrétně Taji s Risou proti tomu žlutému neřádovi na obloze, kterému se moc nechtělo do hajan. Z úpalu od vedra přestal Tajiho mozek správně vnímat okolí, takže v chvějivém vzduchu okolo sebe začal viděl obludné tvary kyklopských rozměrů připomínající velké okřídlené chobotnice, nebo nesourodé tančící postavy groteskních tvarů i zakřivení. Přes to všechno se mladíkovi povedlo ,spíše díky jeho tvrdohlavosti než rozumu, zůstat na místě a zbytečně se nevysilovat pronásledováním jeho vidin. "Jestli existuje peklo, tak se vsadím, že to je tomu tady dost podobný."Pomyslel si trpce. Z nějakého důvodu tahle myšlenka přišla jeho otupělé mysli velice zábavná a po chvíli se začal z jeho vyprahlého hrdla začal ozývat chraplavý smích připomínající zvuk rezavé pily.
Nakonec si i stíny daly říct a v jeden moment si najednou Taji uvědomil, že se kolem něj rozprostírá šero, slunce se zanořilo za obzor, hlava se mu už tak nemotá a okolní vzduch ho chladí na tvářích. "Heh tak fajn dáme se do práce." Zamumlal si pro sebe a vrárovaně se postavil, aby zkontroloval Risu. Dívka ještě pořád dýchala a matně si pamatoval, že dokonce něco řekla, ale jistý si nebyl, takže pro jistotu jen zamumlal "Sklapni krtku a chlaď se." První na jeho seznamu bylo vytáhnout Risu z písku, ale jen se do toho pustil, uviděl ve svém periferním vidění pohyb.
Chlupy vzadu na krku se mu zježily a rychle zamžoural do houstnoucích stínů, aby se ujistil, že se mu to nezdá, ale blížící se postava se zdála skutečná. Mladíkova ruka naprázdno zašátrala po jílcích jeho mečů, ale nepřekvapivě opět nic nenahmátla. Když se neznámá postava přiblížila na dostatečnou vzdálenost, poznal Taji, že se jedná o hnědovlasého muže oblečeného pro zdejší prostředí. Chvíli trvalo, než mladíkovi docvaklo, na co se ho neznámý vlastně zeptal a další chvíli trvalo, než přišel s odpovědí. "My..." Začal chraplavým hlasem drtící zrnka písku mezi zuby. "Hledáme vodu...My máme ředkev echrm..." Pokusil se vysvětlit cizinci jeho návrh obchodu čutory s vodou za zbytek jejich sušené zeleniny a přitom na něj usilovně mžoural ve snaze rozpoznat jestli to nakonec opravdu není jen další přelud.

Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, St, 2021-01-20 16:42 | Ninja už: 4494 dní, Příspěvků: 1443 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Zlaté písky, I. div.
Chunninské zkoušky
Hideo začal zvedat dívce pytel z hlavy. Rudý pramínek vlasů by poznal kdykoliv a kdekoliv. Zbytek jen potvrdil onu krutou pravdu. Byla to Toshimi.
Hiro bolestně vydechl. Cítil lítost, bolest. Nikdy ji neměl opouštět, nikdy ji neměl nechat samotnou!
"Je mi to líto, Toshi..." Zašeptal a zpod brýlí stekla mladíkovi po tváři jediná slza. Jakmile šlo o ni, byl špatný shinobi. Příliš se mu nedařilo skrývat své city k ní a občas byl dokonce nesmyslně emotivní. To si ale teď dovolit nemohl, uvědomoval si, že je to nyní jen struna, na kterou může Hideo brnkat. A v sázce bylo nyní mnohem víc.
Lítost vytlačil chladný hněv soustřeďující se na tu bělovlasou zrůdu.
"A já si myslím, že jsi mě odhadl úplně špatně. Ve skutečnosti jsi se dostal do s****k, ze kterých už se nevyhrabeš!
Toshimi je hodná a laskavá dívka, ale nesrovnávej ji se mnou. Protože já, někde hluboko, nejsem dobrý člověk."
Věděl, že dojde ke střetu. Byla zde jen jedna cesta, buď se odsud dostanou všichni tři nebo nikdo.
Co ho ale zarazilo, bylo uvědomění faktu, že se Hideo snažil vyjednávat. Možná to byla z jeho strany jen krutá hra, ale...proč si prostě nevezme to, co chce? Mezi jejich silami by přeci měl být rozdíl. Obává se i tak výsledku jejich střetu? Rozhodně by měl!
"Chceš hrát na moje city? Fajn! Vztáhl jsi ruku na ženu, kterou miluji a máš v plánu vztáhnout ruku i na moji matku! Nic ti není svaté! Jsi nepřítelem nejenom každého ve vesnici, ale dokonce jsi i nepřítel celé této země. Je mojí morální povinností poslat tě do pekel! Ale osobně se ujistím, že chcípneš opravdu pomalu!
Nech tedy toho tvýho stupidního tlachání. O ženu se vyjednávat nemá, o tu se bojuje. Takže to provždy skončeme. Jen ty a já. Samozřejmě se můžeš dál schovávat za rukojmí, jestli máš vítr ze Zlatých písků. Klidně si pro tebe dojdu."
Neobával se, že by se Hideo rozhodl jednu z žen zabít. Takhle milosrdný není.

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Po, 2021-01-18 23:38 | Ninja už: 4985 dní, Příspěvků: 2053 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška

Hirotado Yutsurai
Žena překvapeně zamrkala. Zdálo se jí to, nebo se u svého syna najednou cítila v bezpečí? To, jak jistý byl i v tak prekérní situaci, bylo docela působivé.
Hideo povytáhl obočí a očima sjel k dívce vedle něj. „Kdyby byla rozumná a nebránila se, nemusela vypadat takhle,“ pronesl skoro nezaujatě a natáhl ruku k pytli, který ještě stále skrýval dívčinu identitu. I když už svou rukojmí nedržel, ona se ani nepokusila utéct. Očividně ji naprosto zlomil.
Na ramena dívce vyklouzly prameny rudých vlasů a jakmile pytel zmizel úplně, zahlédl Hirotado prázdný výraz karmínových očí. Byla to Toshimi.
Bělovlasý odhodil pytel stranou a znovu položil dlaň na její rameno. Ve tváři mu pohrával zlomyslný úsměv. „Myslím, že víš, co chci, kluku. Tu ženskou za tvojí holku,“ poklepal Toshimi na rameno. Ta se jen zachvěla.

Daisuke Mokushi
„Ty otevři oči, blbečku!“ vyprsknul pobaveně muž a zacloumal se Suki tak, že vyjekla. Na krku se jí při tom objevila malá stružka krve. „Tohle je válka! Vaše vesnice se nechtěla přidat k nám, tak si ji vezmeme silou! Jestli chceš, aby tohle všechno skončilo, přines Ichimitsu-sama hlavu Isamua a budeme si rozumět. Jestli tohle nemáš v plánu, věnuj se týhle situaci. Sejmi tu nánu a tahle ženská to přežije,“ začal hulákat, ale nakonec se trochu uklidnil. Při posledních slovech shlédl k Suki a ošklivě se usmál. „Když to uděláš, bude žít. Třeba si ji i vezmu a budu tvůj novej papínek, kluku,“ zachechtal se.
To už ale nemohla vydržet Chika, bleskově se odrazila a vrhla se na Kiriřana. „Já ti zavřu tu tvojí nevymáchanou drž*u!“

Keiko
Tříštění skla doprovázela i ječivá fistule. Před obchod vyběhl majitel, držel se za hlavu a v obličeji byl rudý vzteky. Jakmile si všiml Keika, rudá ještě ztmavla. „Ty malej harante!“ vyjekl. „Co si to myslíš, že děláš?“ Muž se zarazil a prohlédl si chlapce lépe. „Jo to seš ty! Stal ses ninjou a myslíš si, že si teď můžeš dovolovat? Kliď se odsud, nebo se naštvu! A věz, že se to dozví tvoje sensei!“
„Ale né,“ oznámil ten hlas v Keikově hlavě. „Yumeka by se to neměla dozvědět, nebo nad tebou zlomí hůl úplně. Možná bys ho měl… umlčet.“

Tekuro Ashikaru
Chika dostala tik do oka. „Fajn,“ oznámila a tasila své tesseny, které ladně rozevřela. „Je mi vlastně jedno, kdo si myslíš, že jsem. Aspoň mám jistotu, že jsem se v tobě nespletla. Nevážíš si lidí okolo sebe. Tu svoji loutku bys udělal z každého z nás!“ namířila na něj vějířem a zamračila se. „Měla jsem to udělat dávno. Měl jsi s tím zatčením pravdu. Neměla jsem tě nechat jít. Neměla jsem tě nechat u nás v týmu a věřit ti!“ Soustředila do nohou chakru a probleskla se až k mladíkovi, kde po něm švihla svojí zbraní.

Taji Sakyu
Taji byl velmi vynalézavý a díky tomu se Rise trochu přilepšilo. K večeru se dokonce probrala a pokusila se chlapce najít. „Ta…cchan,“ hlesla a pomalu k němu natáhla ruku. „Děkuju ti. Měl bys… měl bys tu Risu… nechat,“ zasýpala.
Konečně padla noc a vzduch se začal ochlazovat. V dáli mohl chlapec zahlédnout zahalenou postavu, která mířila přímo k nim. Jakmile je spatřila, dala ruce vzhůru, aby se jí Taji nepolekal.
„Co tady vy dva děláte?“ zeptal se neznámný hnědovlasý muž.

Hizuki Shima
Mii se usmála. „No, ty asi nebudeš. Slyšela jsem, že jsi ninja, i když jsi pro ně prý nebyla žádný problém. Ale i tak, pravidla jsou pravidla.“
K dívkám dolehl všeobecný šramot. Jeden z hlídačů otevřel oplocení a vlezl dovnitř. Začal pomalu a beze slov ukazovat na různé dívky. Desátou a poslední byla vybraná Hizuki. „Vy, co jsem vás teď vybral, se zvedněte a udělejte řadu,“ oznámil jim a počkal, až tak provedou. Poté vzal řetěz a postupně na něj napojil pouta všech vybraných. „Jdeme,“ oznámil a rozešel se.
Prováděl je tábořištěm, až skončili v malém dřevěném domku. Tam je muž nechal napospas několika ženám, které ale nevypadaly o nic mileji. Ta nejvyšší z nich se zahleděla na dívky. „Vás deset jste naše nový maso a jako takový vás musíme zkontrolovat. Ty, první!“ ukázala na blondýnku. Ta zabodla pohled do země a přistoupila blíž.

Mise týmu Beta: Přímořské dobrodružství

Yasu se postavil a mnul si hlavu. Byl naštvaný, že ho Daisuke takhle nachytal na švestkách, ale jakmile ninja začal mluvit, hned se začal soustředit.
„Kaori-donno a Hizuki-donno?“ zamračila se Natsuki.
„Unesl? Tady?“ nechápal Yasu, který se opět posadil a zahleděl se na mapu.
Do místnosti však vskočil jeden z Eichirových psů, zakousl se Daisukemu do kabátu a začal ho tahat k oknu. Chtěl, aby šli s ním.
***
Pirát se zamračil a trhnul hlavou. „Nebudu se malý holce šťourat ve věcech. Ty jdeš se mnou,“ ukázal na Kaori. Žena kývla a zvedla se. Zatímco dvojice opustila kajutu, zůstal s dívkou druhý pirát, který si ji nehnutě prohlížel. Tohle byla vážně kunoichi ze Suny? Vždyť měla nějakou dědičnou nemoc nebo co!
Udělal k Hizuki pár kroků a za límec si ji zvedl k očím. „Fakt jen malá holka,“ oznámil otráveně.
***
„Na zatčení? Zmizet?“ povytáhla obočí a zase se neškodně usmála. Pak mladíka prostě objala. „Proč bys měl odcházet? Jsi přeci můj medvídek a Shi taky. Mám vás ráda. Přece vás nemůžu připravit o domov,“ pohladila ho po vlasech. „Nikomu nic neřeknu. Chtěla jsem ti jen říct, že mně se můžeš svěřit se vším, co tě trápí.“
Pes vedle nich sebou najednou cuknul a šťouchnul ženu do boku. Ta se po něm ohlédla a kývla. „Eichiro něco našel,“ vysvětlila Tekurovi.


Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, Ne, 2021-01-17 11:20 | Ninja už: 3113 dní, Příspěvků: 779 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Chuuninská zkouška

Nedovedla si představit, že by někdo, kdo by kupoval lidi mohl být označen za milého a hodného, ale třeba se našli tací, kteří odtud nešťastníky zachraňovali. Ovšem v tom případě nerozuměla, jaktože se Mii po jeho smrti dostala zpět za plot.
Při poukázání na pytel komplet zrudla. Přestože látka nepříjemně škrábala, rozhodně se s ní loučit nechtěla.
"Takže to teď jsme, že? Zajíci v pytli..." zamumlala lehce zdrceně. Věděla však, že je šance. Její sensei je živoucím důkazem, že je možné se dostat zpět na svobodu a dokonce i na nohy. A ať už to bude trvat jak dlouho chce, nesmí se nechat zlomit. A pokud možno zůstat ve stavu, který by jí umožnil odpor, až ten čas přijde. Věřila, že nezmizela jen tak úplně beze stopy a utěšovala se tím, že jsou určitě lidé, kterým její zmizení lhostejné není.
Zatím jí však nenapadalo nic. Vše na tom místě působilo depresivně a beznadějně. Svou největší šanci viděla ve vyhýbání se problémům do večera a sledováním, jak to místo funguje. Kdo ví, třeba bude někdy šance dostat informace ven.

Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, So, 2021-01-16 23:39 | Ninja už: 2851 dní, Příspěvků: 408 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška numero jedna
"Nechat jí tu..." Hlesl ochraptěle Shin s pohledem zakotveným na ležící dívku. Faktem bylo, že si nemohl dovolit táhnout tenhle středně propečený flák masa s blonďatou oblohou bohové ví ještě jak dlouho bez vody. Ale stejně se Taji snažil tomu nutkání odolávat. Ne že by měl Risu tak rád, lezla mu na nervy s tím jejím nekončícím "Tacchan", ale on prostě nechtěl sdílet tělo s někým, kdo prásknul do bot, protože měl žízeň a byl skoro vyčerpaný. "Sklapni!" Obořil se sám na sebe, když se mu v hlavě zase rozezněl ten hlas pobízejícího k útěku a jednu si vlepil. Tu facku ani necítil, ale samotný čin stačil na to, aby se probral.
"Pokud přežijeme do západu." Uvažoval pozorujíc ustupující sluneční kotouč."Teploty prudce klesnou, což nebude taky nic moc, ale alespoň vyleze kdejaký neřád schovávající se před sluncem, kterého bych mohl ulovit. Před rozedněním bych k tomu mohl sehnat nějakou rosu, když splaším pár plochých kamenů. Každopádně tak jako tak v tomhle vedru se dál plahočit nemůžu ať s Risou nebo bez ní tssss."
Z hluboka se nadechl, aby potlačil třes v rukách a dal se do práce. Prvně zbavil Risu hadru, který ji předtím poskytl a sebral ji i její modrou bundu. Pak našel místo kousek opodál, kde byla půda dostatečně kamenitá na to, aby do ní s vypětím zbytku sil vyhloubil díru, do které dívku následně nasoukal a přihrnul kolem ní písek, takže ji koukala jen část trupu a bundou krytá hlava. Sám se posadil kousek opodál a nad sebe si rozprostřel svůj provizorní "deštník", který tvořila směsice jeho oblečení a hadru. Do úst si dal další kousek zeleniny, aby zahnal vyprahlost v ústech a čekal na vytoužený západ. Doufal, že jeho nápad se zemním chlazením pro Risu ji alespoň trochu uleví. On sám si připadal, jako kdyby už byl v pekle a okolní krajina se mu před očima měnila a kroutila do groteskních tvarů připomínajících klubka pouštních zmijí.

Obrázek uživatele Noemyska
Vložil Noemyska, Čt, 2021-01-14 21:07 | Ninja už: 2869 dní, Příspěvků: 672 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Tsubaki Kokumotsu, tým Delta

Obelisk, na kterém stála se senseiem, se uráčil také začít utápět v písku. Ze Tsu vyšel krátký povzdech. Věděla, že toho moc nezmůže a Masao nevypadal zrovna na to, že má nějaký plán. Prosté konstatování, kdo by mohl techniku používat, neřešilo jejich problém.
"Nepoužíváte náhodou doton? Jako že byste třeba ze země nevytáhl další kameny a udělal takovou přeskakovačku provizorní?" nadhodila svůj dětinsky znějící nápad, který by čistě teoreticky mohl i fungovat za předpokladu, že sensei ovládá doton. V opačném případě se musí naučit plavat v písku.

Obrázek uživatele Swreck
Vložil Swreck, Ne, 2021-01-10 22:21 | Ninja už: 3722 dní, Příspěvků: 777 | Autor je: Prostý občan

Tekuro Ashikaru
Tým Beta
Toalety

Měla ho. Proti tomu se nedalo nic namítat. Zkoušet se jakkoliv vymlouvat by působilo jen trapně a to by bylo pod jeho úroveň.
"Vaše pozorovací schopnosti jsou skutečně fascinující," uznale pokýval hlavou a rozhodl se už nezpochybňovat její teorii o vlase.
Při zmínce o Eichirovi se usmál. Proč se u všech čertů museli potktat zrovna tady. Bez něj by možná k žádnému spojení nedošlo.
"I tak se od něj můžu hodně učit," pokrčil rameny. Na jednu stranu se mu po těle začal rozlévat příjemný pocit, jak z něj padala opona tajemství. Na druhou stranu si uvědomoval, že se podle toho bude muset nějak zařídit.
"Pomůžu vám dokončit tu misi a pak někam zmizím společně se Shim, vyloženě netrváte na zatčení."

Chunninská zkouška

Tekuro Ashikaru
Tým Beta
Toalety

Ulevilo se mu, že jeho úvaha byla správná a že Shimu prostě najednou nepřeskočilo. Nebo že ho někdo nepřenastavil. Na druhou stranu tu měl Chiku a před sebou situaci, která sice měla nádech deja vu, ale probíhala za úplně jiných emocí.
"Je mi vlastně úplně jedno, kolik ksichtů mých blízkých vystřídáš. Jestli hodláš bojovat, začni! Jestli hodláš kecat, tak se snaž, protože se netrefuješ ani do jednoho z nich!" Tekurovi začal ten humanoid lézt na nervy. Kdyby si hrál aspoň na nějakého jiného shinobiho ze Suny, kterého tak dobře nezná.
"Jako shinobi si máš umět zjistit informace a zaútočit přesně. Take jediné, čím ses tu předvedl je henge, technika z akademie. Takže ti doporučuju se snait trochu víc."

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, Ne, 2021-01-10 18:56 | Ninja už: 2370 dní, Příspěvků: 664 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Keiko
Chuninské zkoušky

Ať se proti tomu snažil sebevíc bojovat, pravdu změnit nemohl. Fakt, že se k němu Yumeka otočila zády zařídil, že se jeho jistoty sesypaly jako domeček z karet a on proti NĚMU nedokázal dál bojovat po svém. zbývalo jediné. Umlčet ho násilím.
"Damaré!!!" zařval z plna hrdla, až mu od úst odlétlo pár slin a ze všech sil udeřil svůj odraz ve výloze do obličeje. Místo, aby však prošel výlohou, na což se všechny jeho smysly připravily, nějaká síla ho popadla a vtáhla ho zpět. Moc pozdě si Keiko uvědomil, že tím JEMU otevřel cestu a sám, že je vržen do vězení s jediným oknem. Ztratil kontrolu nad svým vlastním tělem a navíc se mu chtělo spát. A nebylo to nakonec to nejlepší, co se mohlo stát? Kdyby jednoduše usnul, mohl se oprostit od všech těch zlých pohledů a všech křivd, které se mu děli. Najít sílu bylo na tomto místě tak těžké, že se to zdálo takřka irelevantní. Keiko klimbl a sledoval okno, jako ve snu.

Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, So, 2021-01-09 23:14 | Ninja už: 4765 dní, Příspěvků: 3324 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Sunagakure, akademie
Chuuninské zkoušky
„Prosím!“ naléhal na muže Daisuke, stále klečící na zemi.
„Prostě ji pusťte a odejděte! Takhle to přece nemusí být!“ vzhlédl k ninjovi, co držel jeho matce kunai u krkem.
Po tvářích se mu spustily dva pramínky slz.
Svět přece nemusel být tak krutý! Vždyť stačilo jen chtít! Trochu vůle a veškeré zlo by zmizelo! Ani Suki, ani Chika přece nemusely zemřít!
„Otevřete oči! Prosím vás! Copak nechcete, aby tohle všechno skončilo!? Cesta k míru přece nemusí vést přes utrpení!“ prosil muže loutkář a modlil se za jeho prozření.


Obrázek uživatele Vikitori
Vložil Vikitori, So, 2021-01-09 02:04 | Ninja už: 1709 dní, Příspěvků: 126 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Masao Nibori
Tým Delta

Nikde nebyl jediný náznak toho, jaká technika pískem pohybuje. Všechny senseiovy klony pátraly očima po okolí, ale zatím jim to nebylo pranic platné. Všichni ještě ani nebyli ve zdánlivém bezpečí kusu kamene, na kterém jich polovina stála, když si Masao uvědomil, že i ten se pomalu propadá. Okolí mnoho naděje neposkytovalo. Když už byla na dohled nějaká skála, nebyla dost blízko. Masao by sice pravděpodobně dokázal problesknout až mimo nepřátelskou techniku, ale to se o jeho studentech říct nedalo. Opět se v duchu začal proklínat, že je neposlal zpět do vesnice, ale teď nebyl čas na topení se v lítosti. Museli něco vymyslet!
Jeden ze senseiů začal nahlas odříkávat způsoby, jakými mohla být tato technika vyvolána podle jeho dosavadních zkušeností, zatím co se všichni na kameni snažili vytáhnout ty zbylé za nimi, aby si koupili trochu času. „Nepřítel je buď skrytý za jednou z nejbližších skal nebo je potopený přímo v zemi pod námi. Napadají mě pouze uživatelé dotonu nebo někdo z klanu Kokumotsu, ovládající písek.“
Vzhlédl k nebi, když si vzpomněl na svého summona. Nepřítel musí být opravdu zkušený, když se dokáže skrývat i před Chikovým pohledem z nebe.

Falling
down is an
accident.
Staying
down is a
choice.

Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, Čt, 2021-01-07 15:21 | Ninja už: 4494 dní, Příspěvků: 1443 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Zlaté písky, I. div.
Chuuninské zkoušky
Dole pod nimi se rozsvítilo. Tedy spíše vzplanuly pochodně. Jak staromódní!
"To nebude problém." Ujistil matku ohledně cesty dolů. Pustil se, během pádu vzal ženu do náruče a zlehka dopadl na písčitou zem.
Tak přeci jen v tom měl prsty člověk. Říkalo se, že takovýchto podzemních úkrytů jsou po Zemi větru desítky. Za válek se v nich ukrývali ninjové i civilisté.
Zaslechl kroky pomalu se blížící k nim. Hiro postavil matku na nohy a jemným, ale naléhavým gestem ruky jí dal najevo ať si stoupne za něj.
Přicházela k nim vysoká postava v plášti a kápi, vedoucí mnohem menší osobu. Byla to dívka. Na hlavě měla pytel a na těle v podstatě to samé. Nedůstojný kus hadru pro jakéhokoliv člověka! Byla samá modřina a podlitina. Nohy bez bot, sedřené a spálené. Její stav v něm probouzel chladný hněv. Nebylo těžké si domyslet, že je za to zodpovědný muž, jehož ruka na dívce spočívala.
Kápě šla dolů a odhalila bílé vlasy, kruté oči a pohrdavý úsměv. Přesně tak, jak si ho pamatoval. Byl to Hideo!
Hirovi se sevřely vnitřnosti. Nebyl mrtvý?! Raizo se neujistil? Nebo prostě jen obelstil smrt? Byla ta pomlácená dívka Negumi?!
Musel se soustředit, tohle byl velmi nebezpečný jounin. Musel získat nějaký čas, aby vymyslel, jak z téhle šlamastyky ven.
"Zase ty? Člověk by myslel, že mrtvého švába pozná. Doufám, že tentokrát sis našel koníčka, na kterého stačíš. Už jsi zkoušel bít malé holky?"

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, St, 2020-12-30 22:19 | Ninja už: 4985 dní, Příspěvků: 2053 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška


Daisuke Mokushi
„Bez násilí?“ vyvalil oči teatrálně, jako kdyby o téhle možnosti v životě neslyšel. „Kluku, ty seš úplně mimo, ne? Je mi i prd*le, jestli je padlá na hlavu nebo ne. Tohle je válka. A Kiri musí vyhrát. Postavte se proti sobě, vy krysy ze Suny!“
Chika překvapeně zamrkala. „Daisuke-kun, to bys přeci neudělal.“

Tekuro Ashikaru
Shi odskočil a vycenil zuby. Byl prohlédnut. Najednou se jeho podoba změnila a před Tekurem stála Chika. „Fajn,“ stiskla ruce v pěst. „Nachytal jsi mě. Ale to nemění nic na tom, že vytváříš klony z mrtvol! Uvědomuješ si, jak ďábelské to je?“ rozhodila rukama. „Někdo takový by neměl žít!“

Hizuki Shima
„Mii,“ usmála se. „Tak mi říkal můj poslední majitel. Byl milý a vlastně hodný,“ vysvětlila a trochu posmutněla. „Jenže umřel.“
Mii se zamyslela. „O těch věcech nic nevím, nic jsem neměla, když mě chytili,“ odvětila. „A co budeš muset dělat… Dneska večer je aukce, kde nás budou prodávat. Zbaví tě tohohle hadru,“ ukázala na pytel, který jako jediný skrýval její tělo, „a postaví tě na pódium. Každý zájemce si tě může prohlédnout, aby nekupoval zajíce v pytli.“

Taji Sakyu
Jenže Risa už nedokázala ani žvýkat. „Jen ji tu nech,“ ozval se mu v hlavě jeho vlastní hlas. Měl ten hlas pravdu? Bez ní by rozhodně došel dál, a nakonec na nějakou civilizaci narazil. Přežil by alespoň on. Pokud se bude starat i o Risu, nepřežijí ani jeden. Navíc to vypadalo, že dívka ani nevnímá. Patrně by si nevšimla, kdyby ji opustil. Nikdo by o tom nevěděl…

Hirotado Yutsurai
Žena se rychle chytila jinak a vzhlédla. Špunt nad nimi rozhodně nevypadal, že by bylo možné jej prorazit. A i kdyby se o to Hirotado pokusil, jen by je zabila suť. „Asi není jiné cesty než dolů,“ hlesla roztřeseně.
Pod nimi se náhle rozsvítilo. Ukázalo se, že propast měla kruhové dno, po jehož obvodu visely pochodně. Přistání vypadalo bezpečně a jinou možnost stejně neměli.
Jakmile se dvojice ocitla dole, mohl si mladík všimnout chodbu vedoucí někam za roh. Z ní se ozvaly kroky. Pochodně byly i tam a popořadě vzplály. Zanedlouho se před nimi zastavil vysoký muž zahalený v kápi, který před sebou vedl bosou dívku s pytlem na hlavě a rukama svázanýma za zády. Na sobě měla nějaký přehoz a na holé kůži mohl ninja zahlédnout spoustu modřin.
„Znovu se setkáváme, chlapečku,“ ozval se pro Hirotada známý hlas. Vysoký muž si sundal kápi. Byl to Hideo.

Keiko
„Víš, že mám pravdu,“ promluvil najednou jeho odraz. „Víš, že je to pravda a pravdu nepřeřveš. Chceš, abych zmlknul? Budeš mě muset zastavit!“ zazubil se šíleně, jako kdyby chtěl, aby mu chlapec dal ránu. „Tak dělej, uleví se ti!“


Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, Ne, 2020-12-27 19:21 | Ninja už: 2370 dní, Příspěvků: 664 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Keiko
Chuninské zkoušky
Kdesi v Suně
"Mlč!" vykřikl hlasitě, když vyskočil ze Shunshinu, uprostřed rušné čtvrti obchodů a rychlého občerstvení a chytl se za hlavu.
Gruáááh! vykřikl zuřivě a začal sebou zmítat, jako kdyby ho něco posedlo. Pomalu se tam dostal k vitríně nějakého obchodu a pohlédl do ní. Byl tam jeho odraz, ale neodrážel přesně jeho. Odrážel JEHO!
"Nic nevíš!" probodl ho prstem, načež si třikrát udeřil sevřenou pěstí do čela, kdyby to náhodou pomohlo zahnat tu noční můru, která byla jeho součástí. Nejhorší na tom bylo, že ten hlas měl pravdu.
"Nemůžeš mít pravdu... ," dodal, ale neznělo to nijak přesvědčivě. Spíše jako když šikanovaný prosí tyrana, aby ho konečně nechal být, i když podvědomě ví, že nemůže uspět.

Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, Ne, 2020-12-27 13:35 | Ninja už: 3113 dní, Příspěvků: 779 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Kajuta pirátské lodi

Cítila, jak se podlaha pod ní otřásla dunivými kroky a věděla, že si pozornost získaly.
Hlasy těch dvou jí lehce splývaly, ale Kaori slyšela jasně. Chvíli přemýšlela, jak nejlépe odpovědět na otázku při předstíraném záchvatu, než zkusila vydat jakýsi souhlasný zvuk. Hned jak z ní vyšel si ovšem nebyla jistá, jestli byl dostatečně výmluvný a tak se pokusila ještě i o nějaké strnulé kývnutí.
Potřebovala aby si pospíšili, nebyla si úplně jistá, jak dlouho zvládne udržet svou roli.

Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, So, 2020-12-26 04:04 | Ninja už: 4765 dní, Příspěvků: 3324 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Tým Beta
Strážnice
„Gomen nasai,“ omluvil se Daisuke lehce skepticky za to, jak jednoho ze strážců vylekal, načež se odrazil a seskočil ze střechy oknem do kanceláře.
„Omlouvám se, že vás ruším, Yasu-san, Natsuki-san. Přejdu rovnou k věci. Je mi to trapné, ale Hizuki, nejmladší členka našeho týmu, spolu s kapitánkou lodě, kterou jsme přijeli, zmizely. A my se obáváme, že je někdo unesl,“ sdělil dvojici vážně loutkář.
„Pátráme po nich, ale zatím bezúspěšně. Myslíme si, že to může souviset s naším úkolem.“


Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Po, 2020-12-21 20:56 | Ninja už: 4985 dní, Příspěvků: 2053 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Mise týmu Beta: Přímořské dobrodružství

„Hijááá!“ vyjekl Yasu, který sebou trhnul tak moc, až se převrátil na židli a odporoučel se k zemi.
Natsuki sebou na druhou stranu ani necukla a povzdychla si. „A proto by ses měl přestat houpat na židli,“ odpověděla mu s klidem jí vlastním. „Co vás sem přivádí, Daisuke-dono?“ obrátila se k mladíkovi naprosto nevzrušeně.
***
Do místnosti vběhla dvojka, kterou obě už znaly. „Co tak řveš!“ zařval první.
Druhý ukázal na válející se Hizuki. „Co jí je?“
Kaori se zamračila „Copak to nevidíte? Má záchvat! Hizuki-chan je nemocná a přestaly jí zabírat léky!“
„A co jako máme dělat? Nejsme lékárna,“ odbyl ji první.
Druhý si promnul oči. „Má je ve věcech?“ pronesl po chvilkovém zamyšlení.
„Máš, Hizuki-chan? Jestli máš mohli bychom pro ně tyhle dva poslat!“ naléhala. Potřebovala jen kývnutí. Jen to jediné jí stačilo.
***
Chika se k němu obrátila čelem. Mile se usmívala. „Už sis určitě všiml, že v boji nejsem zdatná v tom pravém slova smyslu. Ale jsem docela dost dobrá v pozorování a ráda si zjišťuju informace. Nemáš žádné sourozence. Navíc je Daisuke okolo Shiho dost nervózní. Napadlo mě, že Shi bude něco…, promiň, někdo jiný. Pak jsem si vybavila Eichira. Býval to taky takový experimentátor. Tvojí úrovně ale nikdy nedosáhl.“


Obrázek uživatele Swreck
Vložil Swreck, Po, 2020-12-14 22:07 | Ninja už: 3722 dní, Příspěvků: 777 | Autor je: Prostý občan

Tekuro Ashikaru
Tým Beta
Bar

Svět kolem něj zmizel, jeho vnímání se zúžilo na dvě osoby. Jako kdyby kolem nich byla jen tma. Vůbec netušil, jestli se má k tomu dál vyjadřovat, jestli utéct, jestli se z toho zkoušet ještě dále vykroutit. V podstatě neměla být šance, jak se o jejich skutečném propojení se Shim dozvědět. Navíc ty dvě techniky neměly absolutně žádné propojení. Jak si vůbec dokázala spojit viditelně oživené mrtvoly s naprosto dokonale živoucí bytostí?
"Docela si dokážu představit, jak jste se dozvěděla o té oční technice. Ale o Shim? To mezi sebou nemá souvislost."
*A jediný, kdo o tom má ucelené informace, je Daisuke!*
Tekuro si všiml, že k sobě mají blízko. U srdce ho bodl pocit zrady. Na tohle téma ještě dojde řeč. Pokoušel se teď soustředit především na pátrání, ale vůbec mu to nešlo.
"Tohle jsou záchody u baru, ten vlas může být kohokoliv," podotkl nakonec skepticky. Ale jako vodítko to nebylo špatné. Jestli na to zareaguje i ten pes, mohlo by jim to pomoci.

Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, So, 2020-11-28 14:40 | Ninja už: 4494 dní, Příspěvků: 1443 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Zlaté písky. I. div.
Chuuninské zkoušky
Najednou ztratili zem pod nohama. Máma ječela, zvíře ryčelo, dokonce i on vyjekl překvapením jako baba. Naštěstí zareagoval opravdu rychle.
Sáhl po kunaii, pohybem malíčku navázal lanko a hodil.
Kunai se zabodl do protější stěny, Hiro se škubnutím přitáhl, mámu zachytil v letu a rukou se pomocí chakry přichytil.
Velblouda už zachránit nedokázal a zvíře zmizelo i s nákladem v nekonečné temnotě.
Držel matku kolem pasu jen jednou rukou a cítil, jak mu pomalu sklouzává ze sevření.
"Pořádně se chytni...máš se držet, ne mě škrtit!"
Pod brýlemi se zablýsklo a vylepšený Shunshin no jutsu je oba katapultoval vzhůru.
Jenže otvor se nečekaně uzavřel a narazili do stěny z písku.
Nechápal, co se děje a netušil, co by měl dělat. Zůstali v naprosté tmě, v kdoví jaké výšce. Neměl volnou ruku, aby si rozsvítil. Ženu nemohl držet věčně a zřejmě tu ani nebyli sami, protože prostředí se chovalo naprosto nepřirozeně. Mohl si tu na ně počkat nějaký ninja?

Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, Út, 2020-11-24 12:50 | Ninja už: 3113 dní, Příspěvků: 779 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Kajuta pirátské lodi

Bylo jasně vidět, jak jí Kaořina slova potěšila a dostala do jiného myšlenkového rozpoložení. Tváře se jí pod chválou lehce zabarvily a nemohla jinak než se upřímně usmát nazpět. Jestli jejich plán nevyjde a ony skončí odděleně, bude mít vzpomínky, kterých se držet.
Co nečekala, byla rychlost, s jakou se žena rozhodla jednat. Byl to dost šok na to, aby jí z potěšení vyrazil a chvíli jí ani nedocvakávala její role, jak přesvědčivě hnědovláska vypadala.
Stačilo však jen mírné pobídnutí, aby se nekoordinovaně svalila na zem. Povedlo se jí tak praštit hlavou do podlahy, načež jí vhrkly slzy do očí a díky tomu zvládla nezaostřený pohled. Nebo v to alespoň doufala. Válení se se se svázanýma rukama a nohama nebyl nejsnadnější úkon a tak se její dýchání i díky adrenalinu za několik málo vteřin zrychlilo, stalo se chrčivým a celkově znělo divně. Mezi nádechy sem tam uniklo něco, co by se snad dalo považovat za hekání. Pokoušela se nemyslet na věci okolo a soustředila se jen na svůj úkol. Nemůže to teď zkazit.

Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, Pá, 2020-11-13 22:20 | Ninja už: 2851 dní, Příspěvků: 408 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška numero jedna
"Krok-šoup-nádech-krok-šoup." Možná to už byla hodina možná jen pár minut od té chvíle, co našel Risu a od jeho zoufalého záchvatu vzteku, Taji si nebyl jistý, ale teď už si nemohl dovolit plýtvat energií a veškerou sílu vkládal do hledání čehokoliv, co by jim mohlo pomoct. Krajina okolo připomínala čím dál víc pustiny záhrobí a i když v dálce nejasně viděl jakési útvary připomínající obří pohoří, byl si jistý, že jde jen o halucinace vyvolané dehydratací.
Risino zaúpění nejdříve ani nezaregistroval, až teprve po chvíli znaveně nasměroval své pozadí do písku a sundal blondýnu ze zad. "Nojo dostaneš svoji vodu loutkářko těžká tsss-echmechm."Rozkašlal se Taji a hmátl k opasku, kde na něj čekalo nepříjemné překvapení. Tajiho srdce se prudce rozbušilo a mladík přes svojí únavu vyskočil na nohy a prudce hledal ve vlastních stopách náznak chybějící čutory, ale nikde nic. Mladík zdrceně klesnul zpátky na zem s vědomím, že bez vody je on i Risa odsouzený k záhubě. Na mysl mu přišla myšlenka, že přeci lidské tělo uvolňuje vodu vcelku běžně, ale rychle se znechuceným výrazem zavrtěl hlavou."Ne to dělat nebudu...Beztak toho ze mě na poslední zastávce zrovna moc nevyteklo pche!" Pak ho napadlo, že moč není jediná tekutina lidského těla a na okamžik se zadíval na žíly na Risině krku."A tohle už vůbec ne..."Zašeptal sám sobě a i přes okolní parno mu přes záda přeběhl mráz nad tím, co mu přišlo na mysl.
Opatrně vstal a zoufale zkusil rozžvýkat kus gumovité zeleniny z jeho zásob s nadějí zisku alespoň nějaké vlhkosti."Ovšem že to musí být ředkev..."Zašklebil se znechucením Taji a vložil do úst Rise její podíl nenáviděné zeleniny, načež se začal připravovat na další pochod.