manga_preview
Samurai 8 36

NFFORPG - Sunagakure no Sato


První divize

Vypravěč - Jaden
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Záložní divize

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum


První divize

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Beta

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Delta

Vypravěč - Vikitori
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Théta

Vypravěč - ichi
Volných míst v týmu - 1
Kde tým hraje - fórum

Sensei

Studenti


Tým Omega

Vypravěč - Kitabatake
Volných míst v týmu - 0
Kde tým hraje - fórum

Sensei

StudentiKategorie:

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, Út, 2022-01-11 22:17 | Ninja už: 5087 dní, Příspěvků: 3376 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Sunagakure
Chuuninské zkoušky
Vydali se dál a tak se Daisuke dál soustředil na jejich okolí, i když nebylo moc na co. Ještě několik kilometrů pokračovali chodbami a uličkami, až si mladík říkal, jestli se nezmílil a nepřečetl na onom rozcestí mapu špatně, dokud uzký prostor nevystřídal opak.
Před nimi se rozevřela obrovská síň s propastí, na jejíž dno nebylo vidět buďto absencí světla v podzemí, nebo hloubkou.
Daisuke zvedl pohled od temnoty pod nimi a zahleděl se do dály, kde rozeznal jakýsi chrám, kam je i vedla jejich mapa.
Po prohlédnutí si mostů mezi pahorky Daisuke vytáhl svitek a rozbalil ho.
„Kai!“
Ozvalo se pufnutí a ze svitku se vyvalil obláček bílého kouře, ze kterého se zjevil Feza, Daisukeho ptačí loutka.
Když jí hnědovlásek vyskočil na záda, obrátil se na Hizuki a hýbl prsty, načež se Feza lehce snížil a sklopil k zemi jedno ze svých čtyř křídel, aby se dívce lépe nastupovalo.
„Pojď, Hizuki-chan. Přeletíme to!“ zamračil se Daisuke a s odhodlaným úsměvem natáhl ke své parťačce otevřenou dlaň.

Daisuke Mokushi
Tým Beta
Korálové království
Ty dvě hodiny působily jako věčnost. Daisuke nervózně přecházel sem a tam v přístavu, dokud nedostali pokyn k nalodění, kdy téměř vyběhl po můstku na palubu.
Únava v očích králova bratra byla viditelná. Aby také ne, když ho vzbudili uprostřed noci. Daisuke si jeho pomoc a pochopení však nesmírně vážil.
„Hai!“ přikývl odhodlaně, když se Natsuki zmínila o nebezpečí v podobně nukeninů, a zahleděl se zamračeně směrem, kterým pluli.
Ať se jim do cesty postaví kdokoliv, Hizuki s Kaori zachrání za každou cenu!


Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Ne, 2022-01-09 23:26 | Ninja už: 5307 dní, Příspěvků: 2106 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Toshimi Kokumotsu
Zlaté písky, I. divize
Podzemí
‚Tohle ho zajímá?‘ povzdychla si v duchu nad Hirotadovým komentářem. Ji rozhodně díra v zemi netrápila. Hlavu měla plnou zkoušky a úvah o tom, s kým se střetnou o svitek, jaké bude mít schopnosti a jak na ně budou oni dva stačit. Přece jen reprezentovali zlaté písky.
„Ah, začalo to,“ hlesla, hledíc na mapu. Ruce se jí zpotily. Měla starost, ale svým způsobem se těšila. Co jim vesnice přichystala?
Jeho komentář o temné díře absolutně nepochopila. Mluvil o svém snu? Dávalo by to smysl vzhledem k tomu, jak byl naměkko, když se probrali.
Z myšlenek ji vytrhlo hučení. Přidala do kroku a obezřetně se rozhlížela. To, co se před nimi objevilo, rozhodně nečekala.
„Kireeei, (Nádhernýýý!) hlesla, hledíc na všechno to světlo blyštící se v odrazu řeky.


Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, So, 2022-01-08 16:44 | Ninja už: 4816 dní, Příspěvků: 1454 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Chuuninské zkoušky
Hiro nad dírou v zemi v centru vesnice pohoršeně kroutil hlavou.
"Tohle vidět nějací cizinci, mohli by prohlásit, že to o naší vesnici něco vypovídá."
Překonali pásku a v ten moment zkouška začala, protože se na mapě na chvíli objevily pozice ostatních týmů.
"Mimochodem je to dnes už po druhé, co s tebou končím v nějaké temné díře."
Poznamenal a připravil se na sestup do hlubokých útrob Suny.
Brzy je pohltila tma. Když už chtěl Hiro rozsvítit, zahlédl na konci tunelu jakési namodralé světlo.
Ukázalo se, že konec tunelu ústí v rozlehlém jeskyním komplexu a že namodralé světlo je svit nějakých krystalů. Čím více se blížil, tím více slyšel jakési hučení. Co to bylo?
Byla to řeka! Taková masa vody a celkově příliš nevídaný jev pro ninji ze Sunagakure!
"Úžasné."

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Čt, 2022-01-06 17:52 | Ninja už: 5307 dní, Příspěvků: 2106 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška

Daisuke a Hizuki
Dvojice pokračovala cestou doleva. Dlouhá chodba je vedla klikatými uličkami a o několik kilometrů dále ústila do obrovského dómu sahajícího jak do výšky, tak do hloubky. Při pohledu dolů člověka zamrazilo. Bylo těžké určit, kde propast končí, a mezi drobnými vyvýšenými plošinami vedly jen na první pohled velmi chabé mosty. V dáli mohli Daisuke s Hizuki zahlédnout velikou podzemní stavbu, připomínající jakýsi chrám. Tam je také jejich mapa vedla.

Mise týmu Beta: Přímořské dobrodružství

Chika, Natsuki, Yasu, Eichiro, Susumu Wakatsuki
Do dvou hodin byla připravena válečná loď a nezbývalo nic jiného než opustit přístav.
Susumu vypadal unaveně, ale nadále stál s hlavou vztyčenou a se starostí v očích naposledy kontroloval, zda je vše v pořádku.
„Susumu-dono bude velet naší lodi,“ oznámila dvojici ninjů Natsuki. „Jde o velice rychlou a dobře vybavenou loď, přesto však budeme spoléhat i na vás. V Království korálů nejsou známy pirátské posádky, a pokud tato najala na svou obranu ninji, málokdo se jim na naší palubě vyrovná.“
***
Kouichi, Kaori
„Přizpůsobíme se situaci,“ odvětil Kouichi. „Neměli bycho…“
„A co ostatní zajatci? Loď je veliká. Pochybuju, že jsme jediný, koho zajali,“ přerušila jej Kaori.
Mladík se zašklebil. „V podpalubí je jich víc než dost, ale nemají takový pohodlí jako vy dvě. Přece jen nejsou ani vyučená krásná kapitánka, ani její malá kamarádka,“ odvětil.
„Hezky mi lezeš do zadku, ale od mojí otázky mě neodradíš,“ oznámila mladíkovi. „Ty lidi tu nesmíme nechat. A opovaž se odmítnout, ty tajnej agente,“ zavrčela.
Kouchi si povzdychnul a obrátil oči k Hizuki. „Co si o tom myslíš ty?“


Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, Po, 2021-12-20 14:19 | Ninja už: 3435 dní, Příspěvků: 796 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Chuuninské zkoušky

Poslední hluboký nádech a nervozita vyvolaná čekáním byla pryč. Byla ráda, že rozhodování o cestě na sebe vzal Daisuke. Ona sama by si pravděpodobně dřív hodila kostkou, než by byla schopná se rozhodnout zda na křižovatkách doprava či doleva, nebo někudy úplně jinudy. A měla takový pocit, že kostku nechala ten den doma. Měla tak prostor být uchvácena světlem vedoucím z tunelu napravo, až tak, že si nevšimla kam šlape a skončila s botou plnou vody, a přestože jí přitahovalo jako lampa mouchu, zůstalo pouze u přání.
"Dobře." vyrazila levou chodbou za svým týmovým kolegou. "Myslíš, že nás sem ještě někdy pustí, abychom mohli přijít na to, kam ty schody vpravo vedou?" v hlavě vířilo mnoho nápadů, od míst setkání kultů, přes pohřební místnosti dávných rodin až po samotný vstup do říše mrtvých. Každá myšlenka méně pravděpodobnější, než ta předchozí.

Hizuki Shima
Tým Beta
Pirátská loď

"A náš plán mezitím bude zdržovat? Nebo... máme nějaký plán co dál?" Pohlédla na lidi před sebou poté co byla zpráva odeslána. "A jak dlouhá cesta na lodi nás čeká?" a "Opravdu to je už celý den?" poslední otázka zůstala nepoložena.
Rozhodně se cítila lépe, když zbytek týmu věděl, kde se budou nacházet a měli dokonce spojence přímo na palubě, ale stejně se cítila neschopně a jakoby se všechno mohlo ještě sesypat. Potřebovala instrukce.

Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, Ne, 2021-11-28 23:24 | Ninja už: 5087 dní, Příspěvků: 3376 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Tým Beta
Korálové království
Hnědovláskův obličej se celý rozzářil, když se ukázalo, že jim Hizuki s Kaori poslali údaje o jejich poloze.
Nestihl se ale ani radostí nadechnout, když ho Chika popadla a obajal, čímž mu svým hrudníkem odebrala přísun kyslíku. Až když ho po chvíli pustila mohl celý rudý zalapat po vzduchu.
„Hizuki-chan... Vydrž!“ zamračil se loutkář. Nejraději by okamžitě osedlal Fezu a rozletěl se za Hizuki sám!

Daisuke Mokushi
Sunagakure
Chuuninské zkoušky
„Spolehni se!“ usmál se na Hizuki Daisuke, ale pak je vyrušila jejich mapa. Zjevila se na ní poloha ostatních týmů, značící začátek zkoušek!
„Yosh, jdeme!“ kývl na svou kolegyni Daisuke a bez dalšího prodlení se vrhl do otvoru, vedoucím do nitra katakomb.
Po chvíli se ocitli na první zastávce. Jakémsi podivně osvětleném rozcestí.
Daisukemu okamžitě prolétla hlavou jeho vlastní slova. Nesměli se rozdělit, a on to nehodlal porušit.
Zahleděl se proto důkladně na mapu a přeměřil si pohledem obě cesty.
„Tudy,“ pohlédl na Hizuki krátce, načež se vydal doleva, kudy je dle jeho mínění mapa ke svitku vedla.

Chuuninská zkouška

Toshimi a Hiro

Místo, kam je mapa zavedla, bylo paradoxně prakticky v centru vesnice. Bylo to rozestavěné staveniště, v jehož centru se nacházel půdní propad. Nějaký architekt patrně nedostal dostatečně zaplaceno, a nebo byl jen lajdák. A nebo v tom byl nevinně a mohli za to dělníci. To dvojici ale trápit nemuselo. Co pro ně bylo podstatné, byla díra v zemi, překřížená žlutočernou páskou, aby ji nikdo nepřehlédl a omylem do ní nespadl.
Nebyla to kolmá díra do které se dalo doslova spadnout, ale pod zem vedoucí prohlubeň, kterou se dalo s vynaložením jisté snahy sestoupat.
A start přišel záhy. Na mapce co Toshimi svírala, se zjevily další body. Konkurenční týmy!
Druhá část chuuninských zkoušek započala!
Díra v zemi je vedla hlouběji a hlouběji. Brzo je pohltila temnota. Ne však na dlouho.
Po chvíli mohli spatřit nepatrné, namodralé světlo.
Vyzařovalo z praskliny v z kameni, kolem které šlo rozeznat lidské stavby. Dorazili do jádra katakomb.
Svit, který do této hloubky pronikal, sem vedla podzemní řeka, jejíž lůžko lemovaly modré krystaly a svit tak umocňovali.
Podle mapy se ke svitku přiblížili.


Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Ne, 2021-11-07 18:53 | Ninja už: 5307 dní, Příspěvků: 2106 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška

Shiki a Keiko
Ať už to byl luciferin nebo něco jiného, rostliny v této části jeskyně měnily tmu v okem dobře zpracovatelné šero. Po krátké chvilce chůze dorazili až k železné bráně, která na sobě měla dost jednoduchý mechanismus pro odemčení. To vysvětlovalo fakt, že ani Keikův bolestivý nástup na scénu nezaznamenalo nic ze zdejší fauny, která se začala ozývat, jakmile se oba mladíci přiblížili k vysokému plotu. Slyšet mohli různé šustění hmyzu zvyklého na temné hloubky země, ale zatím je neohrožovalo nic nebezpečného. Nebylo však jisté, jestli se něco takového neobjeví, jakmile vstoupí a zkouška doopravdy začne.


Obrázek uživatele Kitabatake
Vložil Kitabatake, Pá, 2021-10-29 18:17 | Ninja už: 1913 dní, Příspěvků: 156 | Autor je: Pěstitel rýže

Shiki Kokumotsu
Tým Théta
chuuninské zkoušky

Pokrčiv rameny, zavrtěl hlavou. „Abych řekl pravdu,“ pravil a se zadumaným výrazem na tváři se přikrčil k téže rostlince, na níž poukazoval Keiko, „nemám sebemenší tušení – botanika není mojí nejsilnější stránkou, obzvláště pokud jde o takhle vzácné rostliny.“ Nelhal. Jeho studia se povětšinou týkala diametrálně odlišných věcí; především těch, které pak mohl efektivně utilizovat během výkonu svého povolání. Od podobných vědomostí tu byla jeho starší sestra.
Napřímil se. „Netuším,“ odvětil prostě. Prsty složil do pečetě tygra, načež mu z malé nádoby na písek vylétla sprška zrníček písku, jež se zformovala do podoby oka. To se vzneslo do vzduchu a krátce obhlédlo perimetr. Shiki, zakrývaje si pravé oko dlaní, ukázal prstem volné ruky směrem do fosforeskujícího houští. „Tady to vypadá jakž takž průchozí. Nemá cenu vydávat se hned na začátku cestou největšího odporu.“ S těmito slovy rázně vykročil kupředu a nechal písečnou strukturu, aby jim hlídala záda. Nemohli vědět, co si na ně vedení vesnice připravilo.

Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, St, 2021-10-13 16:40 | Ninja už: 3173 dní, Příspěvků: 421 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška č.2
"Tak to je blbý..." Odfrknul si Taji nad Risinou odpovědí, načež mu po chvíli došlo, že mu vlastně neodpověděla, ale než se stihl ozvat, jejich mapu postihla tečkovitá vyrážka dávající jasně najevo, že zkouška započala.
"Jdem na to!" Zvolal Taji a stal se tak nevědomky součástí nemalé ozvěny tohoto pokřiku. Rychle sestoupil do podzemí a posledních pár schodů přeskočil, načež s naginatou připravenou k útoku začal prověřovat okolí. "Čisto! Alespoň prozatím." Zavolal na Risu za ním a dál se rozhlížel po podzemí.

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, Út, 2021-10-12 20:27 | Ninja už: 2692 dní, Příspěvků: 724 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chunninské zkoušky

Keiko
"Takhle hluboko jsem nikdá nebyl," odpověděl a s bolestnou grimasou si začal protahovat záda, až se ozvalo hlasité zapraskání, doprovázené úlevným vzdechem.
"Vůbec jsem nevěděl, že existujou rostliny, kteté nepotřebují sluneční světlo," pronesl fialovlásek zamyšleně a přidřepl si k trsu zvláštně vyhlížejících rostlin, "to by jeden nevěřil," vydechl ohromeně a kunaiem nadzvedl velký plochý list podobný lopuchu, ze kterého vycházelo mdlé nažloutlé světlo.
"Myslíš," otočil se k rudovláskovi se zamyšleným výrazem, "že by to mohla být reakce kávové kyseliny, která se za pomocí enzimů mění v luciferin, kterej se pak zase nějakým způsobem oxiduje a tím zapříčiní uvolnění fotonu?" zeptal se, jako kdyby o tom měl Shiki vědět první poslední. Keiko, čas od času, prokazoval znalosti prapodivných věcí, které někde ukořistil a čirou náhodou si je zapamatoval. Tyto informace pocházeli z jeho úsilí stát se lékařským shinobim, které však ztroskotalo na tom, že se nedokázal naučit techniku mystické dlaně.
No... to je asi fuk, prohodil, aniž by počkal na Shikiho odpověď a vyskočil na nohy, "tušíš, kam teď?" kývnul hlavou k mapě a přistoupil k Shikimu, aby mohl sám do mapy nahlédnout.

Obrázek uživatele Kitabatake
Vložil Kitabatake, Po, 2021-10-11 19:56 | Ninja už: 1913 dní, Příspěvků: 156 | Autor je: Pěstitel rýže

Shiki Kokumotsu
Tým Théta
chuuninské zkoušky

„Počk–“ zarazil se a rezignovaně, s typickým povzdechem, nad svým vlastním nedokončeným prohlášením mávl rukou. Chystal se kolegu varovat před zbrklým počínáním, než si uvědomil, že to v Keikově případě nemá cenu; že to bude jen bohapusté plýtvání drahocennou energií. Strčil ruce zpět do kapes a vykročil nohou na první schod.
Při každém „au“ téměř neznatelně nakrčil obočí, jako by cítil každičký Keikův náraz svým vlastním tělem. Narozdíl od fialovovlasého mladíka postupoval zrzek opatrně, nikoliv však pomalu.
Slova potlučeného mladíka se k němu donesla zhruba v půli cesty. Neodpověděl. Když podrážka černých sandálů opustila posledních schod, věnoval Keikovi nezaměnitelný pohled plný nechápavosti a zavrtění hlavou.
Rusovlásek pohlédl na velkou bouli na Keikově hlavě. „Achjo, ty vážně dáváš slovu „praštěný“ úplně nový rozměr,“ řekl a smířlivě se na něj pousmál. „Takovou floru jsem v podzemí ještě neviděl, co ty?“ odběhl ihned od předchozího tématu, poněvadž jeho pozornost momentálně ovládl pohled na ono zvláštní místo.

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, So, 2021-10-02 21:13 | Ninja už: 2692 dní, Příspěvků: 724 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chuninnská zkouška

Keiko
"Ha!" vykřikl fialovlásek nadšeně, když sledoval mapu, kterou Shiki držel a zabodl prstem do místa, kde najednou zazářili tečky.
Jdeme na to! vykřikl nadšeně, vklouzl do sklepa a dal se po točitých schodech dolů. Bez rozmyslu a bez jakékoliv známky trpělivosti. Zmizel tak Shikimu z očí a hnal se dolů, jako šílený. To mělo za následek, že zakopl a k Shikimu se tak donesl krátký výkřik, doprovázený zvuky ozvěn kutálejícího se Keika a jeho neustálého AUování.
Potlučený a dezorientovaný mladík dopadl na poslední schod kamenné jeskyně a za soustavného sténaní si třel bolavá místa.
"Jsem v pohodě!" zakřičel zpátky poté, co se trochu vzpamatoval a rozhlédl se kolem. Prada mu padla na hruď a nevěřícně se rozhlížel kolem.
"Héj! Tohle bys měl vidět!" houkl za sebe a ztěžka sr zvedl, tak aby to moc nebolelo.

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, So, 2021-10-02 18:38 | Ninja už: 5307 dní, Příspěvků: 2106 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška

Toshimi Kokumotsu
Povzdychla si, a nakonec se usmála. „Těším se,“ obalila slova už aby to bylo. První útok přišel rozhodně ze zálohy a z míst, kde to nečekala. Stál přímo za ní a cítila, jak jí hoří ucho. Štval ji, ale stejně pro něj měla slabost? Začínala štvát samu sebe.
„Tudy,“ ukázala nakonec, snažíc se zamaskovat své rozpoložení.

Risa Mokushi
Zamračila se. „Rise to přijde, jako dobrý schovka,“ oznámila se založením rukou na prsou. Na jeho otázku zavrtěla hlavou. „Nejsme drátkaři, ale loutkaři,“ zvedla varovně ukazováček, ačkoliv to v jejím podání muselo vypadat spíš roztomile. „To za prvý a za druhý sem nikdo z nás většinou nemá přístup.“

Vypravěč
Jakmile byly všechny týmy na svých místech, bylo na čase začít. Svitky, které měly týmy najít, byly na mapě vyznačené trvale. Poloha všech týmů se však objevila záhy. Bylo na čase vyrazit a vymyslet plán.

Mise týmu Beta: Přímořské dobrodružství

Chika, Natsuki, Yasu, Eichiro, Susumu Wakatsuki
„Souřadnice,“ hlesla Natsuki a mírně se usmála. Ulevilo se jí.
Stejně jako Yasuovi. „Poslala nám souřadnice. Ještě jedno slovo. Základna. Poslala nám souřadnice základny!“
Chice vhrkly slzy do očí. Celá šťastná objala Daisukeho a zabořila mu nos do hrudi. „Jsou v pořádku. Jsou v pořádku a poslaly zprávu!“ jásala.
Susumu kývnul. „Vím, kde to je. Kaori-sama je skvělá, že se takhle dokázala zorientovat. Omluvte mě. Okamžitě zařídím loď a nějaké lidi. Vyrazíme co nejdříve,“ ujistil ninji a vydal se pryč z pokoje. „Pomůžu vám,“ vyběhla za ním Natsuki.
***
Kouichi, Kaori
„To zní dobře,“ kývla Kaori, zatímco sledovala Kouichiho práci. „Souřadnice se budou hodit,“ napověděla mu.
Mladík kývl, dopsal slovo a odložil štětec. „Dal jsem jim polohu jejich základny. Tam právě teď směřujeme. Když to vydržíme, jistě nás přijedou zachránit. Máme náskok jen den a Korálové království má opravdu rychlé lodě,“ ujistil je obě.


Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, So, 2021-09-18 17:31 | Ninja už: 3435 dní, Příspěvků: 796 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Chuuninská zkouška

Byla ráda, že vchod ve sklepě našli včas. Bylo by opravdu nepříjemné být pozadu ještě před začátkem zkoušky. Chladný otvor jí spíše fascinoval, než že by cítila nějaké odrazení, takže její pohled z místa, kde koukala zboku do mapy, odbíhal do chodby před nimi.
Nervozita se v ní kupila a toto chvilkové čekání z ní udělalo nedočkavý uzlíček energie. Celé její tělo bylo ve zdánlivém pohybu. Prakticky vibrovala na místě.
Plán samozřejmě odkývala. Chtěla prostestovat, už měla i slova na jazyku, ale na poslední chvíli je spolkla. Dávalo smysl, že kdyby to začalo vypadat špatně, Daisuke má více zkušeností a schopností a ona by se mu jen pletla pod nohy.
"Dobře, ale kdyby k tomu nejhoršímu došlo, mysli i na sebe, prosím? A kdyby se na tvé straně něco pokazilo, kontaktuj mě a já se hnedka vrátím... Členové týmu jsou důležitější než zkouška." nechtěla vytahovat nejčernější scénáře, ale nehody se stávají, zvláště když každý z nich třímá hned několik potenciálně smrtelných zbraní a viděla jak Tekuro s Daisukem a sensei vypadali po tréninku.

Hizuki Shima
Tým Beta
Pirátská loď

Připravenost Kouichiho jí překvapila, ale více překvapivé bylo to, že jí to překvapilo. Mladík skutečně působil, že zvládá úplně vše. Fascinovaně pozorovala jeho dílo a pohledem pronásledovala každý tah štětce. Neodvrátila jej ani když Kaori položila otázku. Místo toho v odpovědi zavrtěla hlavou a zvuk, který ze sebe vydala se dal bez problémů přeložit jako nee. Konečně odlepila oči od svitku a pohlédla na kapitánku.
"Zvuky nevydává. Když zpráva přijde, tak se svitek rozsvítí. Nejsem si teď moc jistá jak jasně, ale měl by svítit než si člověk zprávu přečte..."

Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, Pá, 2021-09-17 11:11 | Ninja už: 4816 dní, Příspěvků: 1454 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Chuuninské zkoušky
Tiše se uchechtl. "Samozřejmě, že jsem! Víš Toshi, možná to nebude dnes, zítra, nebo třeba za rok, ale jednoho dne mi to zopakuješ a budeš to myslet vážně."
Jednoho dne docení jeho kvality! Stejně jako rodiče a všichni ostatní! Tyhle zkoušky budou klíčové naprosto ve všech ohledech. Uvědomil si, že chce na dívku udělat dojem stejně jako na kohokoliv, kdo jej bude hodnotit. Musel se posunout dál. Všichni budou říkat jak je cool a budou ho mít rádi!
Najednou stál těsně za ní a s šibalským úsměvem jí hleděl přes rameno do mapy. Hledal na ní modrou tečku.
"A kam že to vlastně jdeme? Bylo by hezké informovat svého nejoblíbenějšího kolegu."

Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, Čt, 2021-09-16 19:38 | Ninja už: 3173 dní, Příspěvků: 421 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška č.2
Jakmile dostali zelenou, vyrazil Taji první ulicí, kterou uviděl. Cestou ze shromaždiště se ne zrovna jemně prodral přes skupinku jiných geninů, kteří se rozhodli prostudovat svoji mapu hned uprostřed uličky. "Pletoucí se ponravy..." Zamumlal Taji směrem k jednomu s pískovými vlasy, který po něm hodil napůl dotčeným napůl naštvaným pohledem. Teprve o kus dál za rohem vytáhl mladík mapu a mávnutím k sobě zavolal Risu. Rychle určili lokaci jejich vchodu a vnořili se do živých ulic Písečné.
Jejich vchod byl podle mapy rovnou ve stínu hradeb v místech, které vypadalo spíš jak zbytky rozpadlého skladiště s povalujícím se harampádím kolem. "Tohle je trapný..." Povzdechl si Taji nahlas, když zhodnotil výjev před nima. "Tohle místo si přímo říká o tajnou schovku nebo tak něco tsssss." Přes jeho kritiku, jim ale chvíli trvalo, než našli tajné schodiště rafinovaně schované za překryvem stěn.
Taji rychlým kolem odstranil několik chatrných prken, která by se jim pletla do cesty, načež se opřel o stěnu a naposledy si zkontroloval svoje zbraně. "Hele bloncko..." Ozval se směrem k Rise po chvíli čekání na signál od pohlavárů. "Ty jsi z klanu ne? Nelezete vy drátkaři někdy sem dolů na nějaká vaše tajná dostaveníčka nebo tak něco?"

Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, Ne, 2021-09-05 00:44 | Ninja už: 5087 dní, Příspěvků: 3376 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Sunagakure, akademie
Chuuninské zkoušky
„Yosh!“ oplatil Hizuki její odhodlaný úsměv, načež oba vyrazili k místu jejich vstupu do katakomb.
K Daisukeho překvapení to byl nějaký starý dům. Po jeho opatrném prozkoumání a ujištění se, že jsou na správném místě, vchod do katakomb ale přeci jen našli. Byl ve sklepě a působil všelijak, jen ne přívětivě.
Chlad, který z otvoru ve zdi vycháze, ač nepatrný, vyvolal loutkáři husí kůži na zátylku, a on polkl, načež zkontroloval jejich mapu. Zatím nic.
„Za žádnou cenu se nesmíme rozdělit, Hizuki-chan! Tohle je závod, takže se musíme ke svitku dostat první a společně. Nepochybuji o tom, že na nás druhý tým zaútočí a pokusí se nám svitek sebrat, protože totéž bych udělal já, takže budeme muset spolupracovat! Každopádně,“ řekl Daisuke a krátce se odmlčel.
„Kdyby došlo na nejhorší, vezmi oba svitky a uteč! Nikdo neříkal, že se musíme dostat do cíle se svitky oba, takže já je zdržím a ty vyhraj!“ usmál se na hnědovlásku Daisuke.
„My to ale určitě zvládneme tak jako tak a do cíle se dostaneme společně, takže žádný strach!“ zazubil se dodatečně.

Daisuke Mokushi
Tým Beta
Korálové království
Dotaz Natsuki byl dobrý, ale těžko zodpověditelný. Daisuke se nad touto možností samozřejmě už také zamýšlel, ale bylo tu nebezpečí, že by takto mohli omylem na Hizukin svitek upozornit v nevhodnou chvíli, únosci by ho objevili, a sebrali tak dívce poslední možnost, jak se s nimi spojit.
Nešlo proto nic jiného, než če-...
Daisuke s sebou trhnul v tu samou chvíli, jako Chika.
„Chika-sensei! Svitek!“ vyhrkl loutkář a honem přispěchal k zelenovlásce, aby se s ostatními podíval, co za zprávu jim přišlo.
„Říká vám to něco, Susumu-san?“ zajímal se netrpělivě Daisuke. Tohle musela být zpráva od Hizuki! Byly v pořádku!


Obrázek uživatele Kitabatake
Vložil Kitabatake, St, 2021-09-01 11:14 | Ninja už: 1913 dní, Příspěvků: 156 | Autor je: Pěstitel rýže

Shiki Kokumotsu
Tým Théta
chuuninské zkoušky

Dříve než stačil vyjádřit svůj názor ohledně Keikem zvolené trasy k místu určení, vyrazil už ztřeštěný hoch napřed. S dalším rezignovaným povzdechnutím se rudovlásek rozběhl jeho směrem.
Muselo se nechat, že vytyčená cesta vskutku splňovala časté charakteristiky zkratek – byla kratší, zato však obtížnější na překonání. Pro shinobi však pár slepých uliček, nánosů beden v cestě a dalších podobných záležitostí představovalo jen pramalou výzvu.
‚Hlavní je, že jsi dobrej člověk,‘ pomyslel si Shiki, jeho mozek dal však ústům rozkaz ona slova nevyslovit nahlas. Na tváři se mu zjevil tenký úsměv. „Seš pako.“ Znělo to jako konstatování fakt, nikoliv jako urážka. „Mé důvody pro opuštění týmu byly ale mnohem komplexnější; faktorů, které sehrály svou roli, bylo mnohem více,“ rozhodl se zamluvit kamarádovu otázku. Jednou přijde čas, kdy si s Keikem bude muset o svých cestách promluvit, teď na to ovšem neměli dostatek času.
„Aspoň že nemusím bejt svaly,“ odpověděl otráveně. Neměl rád, když musel přemýšlet i za ostatní. „To bude asi ono, že?“ navázal hned otázkou na to, zda už dorazili k cíli.

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, Po, 2021-08-30 21:39 | Ninja už: 2692 dní, Příspěvků: 724 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chunninské zkoušky

Keiko
"Hehehe, no dyť já vym přece," zasmál se omluvně na Shikiho a nahlédl mu přes rameno do mapy, kterou rudovlásek dostal od jednoho z jouninů.
"Heleť, tohle neni daleko," zabodl ukazováčkem do místa na mapě a kývnul hlavou, aby ho mladík následoval, "Tudy!" zavelel a vyrazil. Keiko zvolil cestu skrze několik slepích uliček, kde museli několikrát přeskočit kdejakou překážku, ale kupidivu si doopravdy cestu zkrátili.
"Doufám, že si uvědomuješ, že já nejsem nijak dobrej shinobi," upozornil svého kamaráda, "to je taky důvod, proč si odešel do samostudia, ne?" optal se ho zpříma a zvědavě sledoval jeho reakci. Keiko moc neovládal umění jemných narážek a o zom co je to sarkasmus, to nevěděl vůbec. Proto to byla otázka z čirého zájmu a bylo poznat, že se s tímto faktem už dávno smířil. Téměř každý na něho hleděl skrze prsty a nezapomínali mu to jasně připomenout.
"Chci tím říct, že mozek týdle operace seš tady ty," pokračoval, jako by to Shiki nevěděl.

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Po, 2021-08-30 16:46 | Ninja už: 5307 dní, Příspěvků: 2106 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Mise týmu Beta: Přímořské dobrodružství

Kouichi, Kaori
„Jasňačka, nech to na mě,“ mrknul na dívku a vylovil z tašky u pasu štětec. „Jde se na to.“
Kaori mladíka chvilku pozorovala, načež se obrátila k dívce. „Když se ti někdo ozve, jak to poznáš? Nedělá to něco hlasitýho?“

Chika, Natsuki, Yasu, Eichiro, Susumu Wakatsuki
„Přesně jak říká Daisuke-kun,“ kývla žena a vytáhla ten svůj. Měla o dívku vážně strach a doufala, že jim o sobě dá každou chvíli vědět. Také se bála o Kaori. Co to bylo za lidi, že si troufli i na kapitánku tolik důležitou pro Království korálů?
„Nedá se ten svitek nějak vystopovat?“ dotázala se Natsuki.
V tu chvíli sebou zelenovlasá kunoichi trhla. Malý impuls chakry mohl pocítit i Daisuke z toho svého.
„Obrázek!“ vykřikla Chika, jakmile roličku otevřela. „Hizuki-chan nám poslala obrázek! Co… Co to ale je?“
Susumu k ní ihned přikročil a nahlédl jí přes rameno. „Vypadá to jako mapa. A jsou tam nějaká čísla…“


Obrázek uživatele Vikitori
Vložil Vikitori, Ne, 2021-08-22 22:28 | Ninja už: 2031 dní, Příspěvků: 140 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Masao Nibori
Tým Delta

Loutkář

Ve chvíli, kdy se loutka vyprostila z Akarova sevření, Ai se pokusila ji zastavit svou vodní technikou. Složila několik pečetí a pronesla Suiton: Mizuame Nabara, načež vyplivla z úst vlnu lepkavé tekutiny na hromadu písku před nimi. Nebyla dost rychlá, aby zasáhla loutku, ale její sirup pokryl poměrně velkou plochu. Aniž by si to uvědomila, vytvořila na zemi jakýsi štít pro celý svůj tým. Když totiž ze země vystřelila kovová jehlice, při kontaktu se sirupem se daleko nedostala a jen neškodně dopadla zpět na zem. Pokud by se loutka pokusila vylézt a sama zaútočit, nejspíš by se jí stalo to samé.
Mezitím Tsubaki i se svým konem okukovaly okolí, Akarův klon s připraveným kunaiem zíral na lepkavou plochu a obě Sumi stály připravené se svými katanami, každá otočená jiným směrem. „Podívejte. Támhle,“ ozvalo se z úst jedné Sumi. Ti kteří se podívali směrem, kterým ukazovala svou katanou, mohli vidět, jak se z jedné ze štěrbin mezi skalisky vypotáceli dva chlapci s plnýma rukama klecí, následovaní malým nahněvaným mužíkem, který je bez přestávky buzeroval a za nimi šel žoldák, jenž týmu před pár hodinami uprchl a vláčel u sebe svázaného malého Kiho. Pokynům mužíka nešlo na takovou vzdálenost dost dobře rozumět, ale podle toho, že žoldák povalil svázaného Kiho na zem a neochotně vyšel směrem k týmu jim mohlo být jasné, že ho poslal proti nim.
Ať koukali sebevíc soustředěně, senseie nikde nespatřili. Jen občas bylo slyšet z okolí zařinčení kovu o kov. Muž, který za ně byl zodpovědný nebyl k nalezení, žoldák se k nim pomalu blížil a loutka mohla každým momentem zaútočit.
Akara mohl vidět, jak si plešatý žoldák s úšklebkem sundal ze zad svou katanu a vrhnul jeho směrem několik shurikenů. Vpovzdálí se Ki válel jako housenka, ale bez svých oblíbených nožů nebyl sto se z hromady svázaných provazů dostat.

Falling
down is an
accident.
Staying
down is a
choice.

Obrázek uživatele Chaly
Vložil Chaly, Pá, 2021-08-20 20:25 | Ninja už: 922 dní, Příspěvků: 28 | Autor je: Pěstitel rýže

Akara
Tým Delta

„Rozbít tomu hlavu? A to mám udělat jak?” Pomyslel si Akara po slovech senseie. Naděje na to, aby byla jeho první mise klidná a pohodová se už dávno rozplynuly a Akarovi právě teď nezbývalo nic jiného než se nějakým způsobem pokusit rozbít té loutce, kterou sotva držel, hlavu.
Podařilo se mu vytáhnout výbušný lístek a dát ho loutce na hlavu. Pustil loutku a odskočil od ní na dostatečnou vzdálenost, aby mu lístek neublížil. Po chvilce výbušný lístek vybuchl na hlavě loutky. Celou hlavu loutky to sice nerozbilo, ale místo, do kterého loutka nejspíš nasávala písek vypadalo natolik poškozené, že už by snad nemělo fungovat. No, alespoň ne tak dobře a rychle jako předtím. Po chvíli od vybouchnutí lístku se loutka zabořila zpět do písku. Nejlepší věc, která ho momentálně napadla bylo vrátit se k týmu a to také udělal. Sensei tam už sice nebyl, ale cítil se bezpečněji, když kolem něj pár lidí bude než aby stál sám odděleně. Nevěděl co měl sensei v plánu, ale doufal, že to co dělá je pro současnou misi nejlepší.

Obrázek uživatele ichi
Vložil ichi, Pá, 2021-08-20 18:11 | Ninja už: 5307 dní, Příspěvků: 2106 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Jadenovo osobné Icha icha

Chuuninská zkouška

Toshimi Kokumotsu
Zlaté písky, druhá divize
Severozápadní hlídková věž
Toshimi sebou trhla a pohled jí padl na jejího otce. Ten se na ni nakonec podíval a cuknul mu koutek. Dívka se odhodlaně zamračila. Bylo naprosto jasné, kdo organizátory upozornil. A ona to brala jako výzvu. Ostatně jako všechno, s čím kdy Toshizo přišel. Vždycky chtěl, aby jeho děti překonávaly překážky a staly se silnějšími.
Úsměv, který se jí na tváři začínal objevovat, najednou zamrznul, když zaslechla Hirova slova. To myslel vážně? ON je odsud dostal?
Povzdychla si a promnula si kořen nosu. Cvičení vyčkávání a sebekontroly, zopakovala si Raizovu radu. „Jasně. Jsi nejlepší. Jdeme ke vchodu,“ oznámila a i se svitkem se vydala na místo určení. Nesměla se nechat vyprovokovat. Reprezentovala tu Zlaté písky!

Risa Mokushi
Tým Omega
Severozápadní hlídková věž
„He?“ nechápala Tajiho výlev dívka a naklonila hlavu do strany, aby to dala dostatečně najevo. „Kdy jsi Risu tahal po poušti?“
Jak začala Yumeka mluvit, dívka k ní napnula všechny smysly a její oči zářily s každým slovem čím dál víc. Pozná novou oblast! Bude moci poměřit síly s tolika lidmi – především s Daisukem a Toshimi! A ostatní taky vypadali fakt silně. Koutky úst měla od ucha k uchu samým nadšením.
„Jasan, bruneťáku!“ vystřelila pěstí do vzduchu, načež mu ukázala palec nahoru. „S tím počítám!“

Velící jounini
Tým Omega
Severozápadní hlídková věž
Yumeka se ještě chvilinku kochala jejich překvapenými výrazy, načež kývla na Kazuhu a vrátila pohled ke skupince mladistvých. „Dobře. Teď se odeberte k vašim počátečním bodům a počkejte, až se na mapě poprvé odhalí poloha všech. Pak můžete vyrazit!“


Obrázek uživatele Vikitori
Vložil Vikitori, Po, 2021-08-16 21:11 | Ninja už: 2031 dní, Příspěvků: 140 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Masao Nibori
Tým Delta
Loutkář

Obě Tsubaki měly v rukou připravené kunaie, protože mladá kunoichi ještě neznala příliš technik se svým klanovým pískem, a tak se musela často uchylovat k obyčejnějším způsobům boje. Masao odrážel nepřátelské senbony s roky cvičenou přesností, ale ty přilétaly pokaždé z jiného směru, takže nebylo vůbec snadné odhalit útočníkovu pozici.
„Rozbij tomu hlavu! Pak už nebude moct nasávat ten písek i kdyby se dostal znovu pod zem.“ Dvěma hody shurikenů odrazil pár senbonů, které mířily na Akaru a pokračoval. „A pokud se ti podaří to rozbít víc, bylo by to super. Dávej ale pozor. Tyhle loutky toho v sobě můžou skrývat mnohem víc, než se často zdá. Vždyť to znáš.“ Poslední poznámku procedil skrz zuby, protože se mu pořád nedařilo najít onoho loutkáře. Loutka v Akarově sevření se nepřestávala zmítat, jak se nepřítel snažil obnovit svoji kontrolu pomocí chakrových nití. (Nebude snadné loutce ublížit, neboť ta se samozřejmě brání.)
Masao nemohl už dlouho otálet. Vrhacích zbraní u sebe nosil rozhodně menší zásobu než kterýkoli loutkář a bez nich nebude schopný chránit své žáky proti palbě ze všech stran. Jedné Tsubaki zrovna zacinkala za hlavou další jehlice, jak se odrazila od její zpevněné písečné tykve. Naposledy pohlédl na Akaru, jako by se potřeboval sám ujistit, že to, co dělá je dobrý nápad a pak problesknul pryč mezi blízká skaliska. Musel doufat, že skrýš nepřítele identifikoval správně nebo že je jako jounin hlavním loutkářovým cílem. Pokud ne, nechť při nich stojí všichni svatí.

Falling
down is an
accident.
Staying
down is a
choice.

Obrázek uživatele Mitora
Vložil Mitora, Po, 2021-08-23 08:30 | Ninja už: 3435 dní, Příspěvků: 796 | Autor je: Tsunadin fackovací panák

Hizuki Shima
Tým Beta
Chuuninské zkoušky

Pozorně poslouchala zadání jejich úkolu a přemýšlela, jak moc naivní by bylo doufat, že by se v katakombách všem vyhli. Přecijen to určitě bude spíše bludiště, nebo v to vždycky doufala, když o katakombách slyšela. Ať už z jakéhokoliv důvodu, konečně se tam dostane. Bylo nemístné být najednou nadšená, že se podívá do zakázaného prostoru? Pravděpodobně ano, ale už to bylo minimálně pár měsíců, kdy naposledy vůbec přemýšlela nad plánem, jak se tam dostat a nemít z toho problém a teď se jí ta příležitost naskytla sama? Dovolila si proto alespoň do chvíle než dorazí k jejich vstupu libovat v tomto novém rozuzlení a zazubila se na Daisukeho.
"Tak jako nikdy dřív.
Poočku sledovala svitek v ruce svého týmového kolegy a byla ráda, že není úplně jediná, kdo byl z místa konání nadšený. Alespoň jestli vzdálené Keikovo chrlení mohla takto brát.
"Vzhůru do neznáma?" otočila se k loutkaři po svém boku připravena na jeho pokyn vyrazit.

Hizuki Shima
Tým Beta
Loď

"Páni, jste skvělá." nechala se chvíli unést schopnostmi kapitánky. Jak mohla žena nepostřehnutě vzít mimo třpytivé krabičky i celý svitek bylo mimo její chápání, ale jednou by to chtěla umět určitě taky. Určitě to bude něco s odváděním pozornosti jako u karetních triků.
Otázky obou dvou jí z toho ovšem vytrhly a ona si uvědomila, že na to teď čas úplně nemají. "Sama moc nerozumím jak, ale je to úplně geniální. Tek-kun říkal, že stačí na něj něco napsat, nevidím důvod proč by nemohlo jít o kresbu a pak-" zarazila se. Chvíli před předáním svitku zmiňoval Tekuro že chce být tím jediným, kdo zvládne jeho vlastní techniky ovládat. Ale svitky jim předal i s vysvětlením jak je používat, to vlastnímu principu fungování a tvoření moc nenapovídá ne? A stejně by jí viděli jak postupuje dál... Zhluboka se nadechla a pak trochu rozpačitě myšlenku dokončila. -pak je třeba do té velké pečetě vpustit chakru. Každý člen týmu má vlastní symbol, takže když se těm symbolům vyhneme, měla by zpráva dorazit všem... Tedy neznám symbol, který má Shi-kun, protože on určitě taky nějaký má, ale mělo by to být v pohodě..."
Posunula rozevřený svitek směrem ke Kouichimu s nadějí, že mapa dorazí k jejímu týmu včas a pokud možno nepozorovaně. "Budeš mít dost místa?"

Obrázek uživatele Kitabatake
Vložil Kitabatake, St, 2021-08-11 21:44 | Ninja už: 1913 dní, Příspěvků: 156 | Autor je: Pěstitel rýže

Shiki Kokumotsu
Tým Théta
chuuninské zkoušky

Ostré sluneční paprsky se mu zařezávaly do každičkého odhaleného kousku kůže jako okem nepostřehnutelné, čerstvě zbroušené žiletky. Shiki se přistihnul, jak v duchu děkuje Keikovi za jeho nadšení do nakupování dodatečné výbavy – pláště a slaměné klobouky byly tím jediným, co stálo mezi nimi a rozpáleným zlatavým velikánem na obloze.
Když instruktoři domluvili, jemně – téměř nepostřehnutelně – pokýval hlavou. Působil sice znuděně a nezúčastněně, ve skutečnosti však doslova hltal každé slovo velících jouninů, vykládajících předem smluvená pravidla druhé části chuuninských zkoušek. Jen díky bystrým smyslům a dlouholetým zkušenostem s neposedným přítelem se mu povedlo vyslat ruku směrem ke Keikovu límci a pevně ho za něj chytit.
Otráveně vzdechl. „Zklidni hormon. Ještě nám chybí pár celkem důležitých propriet,“ nakousl neutrálním tónem problematiku absence základních rekvizit, jež měli za krátkou chvíli od jednoho z jouninů obdržet.

Obrázek uživatele theFilda4
Vložil theFilda4, So, 2021-08-07 14:31 | Ninja už: 3173 dní, Příspěvků: 421 | Autor je: Pěstitel rýže

Chunninské zkoušky

Taji Sakyu
Tým (O)mega
Zkouška č.2
Taji zrovna očima propaloval zevlující trojici jouninů, když najednou uslyšel, jak na něj někdo mluví. Podle použité zkomoleniny jeho jména a energetické mluvy hned poznal o koho půjde a očima vyhledal Risu stojící kousek od něj, přičemž si ani nebyl jistý, odkud se vynořila. Chvíli na ní místo odpovědi jen upřeně hleděl, načež ji důrazně zamával levým ukazováčkem před obličejem. "Příště si ten svůj zadek táhneš po poušti sama!" Oznámil jí a opět se otočil k trojlístku pohlavárů, kteří konečně usoudili, že nastal čas odhalit detaily druhé zkoušky.
Taji bedlivě poslouchal a prsty bubnoval o pouzdro s kunai. Získat svitek byla jasná věc. To, že budou mít lokace ostatních týmů, už bylo ale zajímavější a nakonec došlo k odhalení, kam se vlastně půjdou s ostatníma mydlit. "Do zadělané pouště!" Zamručel si pro sebe Taji. "Do podzemních katakomb!" Zazněla odpověď proktorky. "He?" Hlesnul Taji zmateně a chvíli novou informaci zpracovával. Když ale uviděl překvapené a někdy i znepokojené výrazy ostatních účastníků, začal se mu vlastně tenhle plán vcelku líbit. Převzal týmovou mapu a rychle očima prostudoval jouninský plán vesnice s vyznačenými lokacemi. "Doufám, že sis ráno dala svoji extra dávku cukru bloncko, protože tohle bude řežba od prvního momentu tsss." Ušklíbl se směrem k Rise a tělem mu projela vlna adrenalinu z nadcházející akce.

Obrázek uživatele stan.com
Vložil stan.com, Pá, 2021-07-30 15:28 | Ninja už: 2692 dní, Příspěvků: 724 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chunninské zkoušky

Keiko
"Žjova!" nechal se slyšet Keiko, když přišla informace o katakombách. Pláště a klobouky, které sehnal byli tedy zbytečné, ale protože se Keikovi líbili, nevěnoval jim pozornost.
"Tak to je husto-démonicky-kruto-přísný! Vo katakombách už jsem slyšel! Prej se tudy pašuje do vesnice kontrabant, jako třeba tabák! Myslíš, že potkáme nějaký pašeráky? Já bych na ně hrozně chtěl narazit! A taky tam prej straší! Ty už si viděl nějakýho ducha? Já teda ne, ale rozhodupádně by muselo bejt sakra zajímavý, protože sou to prej mrtvý lidi co za svý vlády povraždil sedmej Kazekage a ukryl jejich těla tam dolů! Prej tamtudy chodí ve tmě a hledaj pomstu! Uhahahá! To bude švajclík! Tak dem?" vychrlil jedním dechem, což byl sám o sobě neuvěřitelný výkon, otočil se a chystal se přemýstit, protože se nastavil do pozice, ze které běžně vybíhal. Ve své keikovitosti úplně zapomněl na nějakou mapu, nebo svitky.

Obrázek uživatele Davien
Vložil Davien, So, 2021-07-24 15:08 | Ninja už: 4816 dní, Příspěvků: 1454 | Autor je: Prostý občan

Hirotado Yutsurai
Zlaté písky I. div.
Chuuninské zkoušky
Bylo fajn slyšet, že Toshimi má nějaký základní plán pro jejich výlet do pouště.
"Jo, to zní dobře." Připustil a snažil se znít pochvalně, aby ji před akcí povzbudil.
Hiro pak nějakou dobu sledoval skrz své sluneční brýle ostatní účastníky. Specializaci některých jedinců nebylo těžké uhodnout, zatímco pár z nich zůstávalo záhadou. Uvědomil si, že Daisukeho a Toshimina mladšího bratra potkat nechce. Loutky jsou otravné a ty létající obzvlášť. V druhém případě si nebyl jistý, jestli by Toshimi šla proti bratrovi s veškerou silou. Bylo to příliš hodné děvče. Pokud na to dojde, rozhodně nehodlal dopustit, aby dívka obětovala jejich úspěch kvůli rodině.
Ze zamyšlení ho vytrhlo zbytečně hlasité Yumečino hvízdnutí.
Ukázalo se, že půjde o omezený počet svitků a katakomby.
Takže žádná poušť, ale podzemí!
Měl radši otevřenější prostory, když docházelo ke střetu, ale pořád měl Toshimi! Představa písečné vlny v úzké temné chodbě nemohla vypadat dobře.
"No Toshi, vypadá to, že půjdeme zase do podzemí. Ale neboj, dostal jsem nás tam odsud minule a dokážu to znovu."
Upřímně doufal, že vchod na jejich mapě nebude na nejvzdálenějším konci vesnice. Ze začátku se bude hrát o čas.

Obrázek uživatele Jaden
Vložil Jaden, St, 2021-07-21 22:28 | Ninja už: 5087 dní, Příspěvků: 3376 | Autor je: Editor všeho, Moderátor, Ichiny trojky

Daisuke Mokushi
Sunagakure, akademie
Chuuninské zkoušky, Severozápadní hlídková věž
Příchod Yumeky hnědovláska vytrhl ze svých myšlenkových spekulací a on s blaženým výrazem sledoval bělovlásčin elegantní krok, dokud nepromluvila.
„Takže závod s vysokou pravděpodobností konfrontace s ostatními účastníky,“ zamračil se během vysvětlování Daisuke na svitek, co dostali od Toshiza, a pevně ho sevřel v dlani. Pořád si pamatoval na cvičení, které kdysi podstoupil s několika dalšími ninji a členy speciálních složek. Jeho pohled při té vzpomínce automaticky vyhledal Hirotada, stojícího opodál.
Na nostalgii ale nebyl čas. Padl totiž název místa, kde zkouška proběhne. Nebyla to poušť, ale katakomby!
Daisuke vytřeštil oči a pootevřel ústa, ale po chvilce je opět zavřel. Během toho, co se mu po spánku spustila kapka potu, vloudil se mu do tváře vzrušený úsměv.
Tímhle klan Kokumotsu přišel o svou výhodu! Jenže, a tehdy mladík opět zvážněl, všichni ostatní prakticky také. Na poušť byl každý z nich nějakým způsobem zvyklý, ale katakomby?
To místo bylo jeden velký otazník. Vstup do nich byl zakázán a nikdo, s kým o nich kdy mluvil, ač jich nebylo mnoho, vlastně pořádně netušil, co jsou zač. Jejich rozloha, chodby, trasy, terén... Nic.
Hnědovlásek na sucho polkl, ale nakonec se odhodlaně zamračil a otočil se na Hizuki.
„Připravená, Hizuki-chan?“ zazubil se na dívku povzbudivě.