manga_preview
Boruto TBV 08

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas webu Konoha.cz (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  1. přezdívku (povinné),
  2. email (povinné) a další kontaktní info, které uživatel vložil,
  3. osobní údaje, které uživatel vložil ve svém profilu.
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel fungování webu konoha.cz, nebudou poskytovány třetím stranám. Údaje budou správcem zpracovány po dobu trvání uživatelského účtu.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním zprávy pomocí kontaktního formuláře.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
 5. Dle GDPR máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Souhlas musíte provést ve svém profilu, jinak bude účet smazán.