manga_preview
Boruto TBV 09

Uchiha Shisui

250px-UchihaShisui.jpg

Uchiha Shisui (うちはシスイ), díky své technice problesknutí známý také jako Shunshin no Shisui, byl velmi obávaný ninja z Uchiha klanu. Mluvilo se o něm jako o jednom z nejvíce talentovaných shinobi tohoto klanu. Shisuiho nejlepší přítel byl Itachi, který jej bral za svého staršího bratra.

Jednalo se o pokorného, klidného, skromného muže, který se nikdy svým talentem nepovyšoval nad ostatní ani ostatním nevyčítal jejich chyby. Byl otevřený názorům druhých, naslouchal jim a rád pomáhal, už od dětství uměl v lidech číst a všímat si na nich drobných detailů. Velmi si považoval Itachiho, ke kterému se choval jako k bratrovi a učil ho, že správný shinobi chrání mír ze stínů, navíc se za tento mír dokáže i obětovat. Byl váženým členem klanu a všichni si ho považovali za jeho inteligenci i schopnosti.
Shisui měl svůj klan rád, více měl však rád svoji vesnici, za kterou neváhal položit život. Hiruzen poznamenal, že mu Shisui připomíná jeho partnera v boji, Kagamiho, který rovněž nikdy uchihovskému prokletí nenávisti nepodlehl.

Život

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhNa konci Třetí ninja války byl Shisui svědkem smrti svého tehdy nejlepšího přítele, kterého nedokázal zachránit. To prý zapříčinilo probuzení jeho Mangekyou Sharinganu. O rok později se setkal s pětiletým Itachim, spřátelil se s ním a vytvořil si k němu pouto staršího bratra. V dospívání měl svého přítele sledovat na žádost Konožské policie, jelikož se mladý Itachi sloužící v ANBU začal chovat podivně. Shisui však tajně s Itachim sympatizoval, nechtěl dopustit střet Uchihů s Konohou.
V anime byl Shisuiho tým vyslán na misi, kde došlo ke styku se Mlžnými ninji vedenými Aoem. Když si Ao uvědomil, že stojí proti legendárnímu Shisuimu, své ninji odvolal. Vzpomínku na Shisuiho chakru si už nedokázal vypudit z hlavy, jak i přiznal o mnoho let později na Setkání pěti kage.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhUchihovská zášť však naneštěstí rostla, zvlášť po podezřívání vesničanů a především vedení, že to oni mohli za Kyuubiho útok na vesnici. Na Shisuiho žádost Třetí Hokage povolil jeho tajnou špionážní misi namířenou proti vlastnímu klanu pro ochranu vesnice. Shisuiho celá pravda o jeho klanu šokovala, Uchihové už neplánovali žádné diplomatické manévry, ale přímý převrat, který by mohl narušit stabilitu nejen vesnice, ale i jejího vztahu k ostatním ninja vesnicím. Shisui se rozhodl použít Kotoamatsukami, originální techniku svého Sharinganu, která zmanipuluje mysl druhého, aniž by si ten byl manipulace vědom. Rozhodl se ji použít na Fugaka, vůdce klanu, aby zabránil krveprolití.
Do Shisuiho plánu však vpadl nečekaný nepřítel. Danzou nevěřil, že by jednoduchá manipulace vůdce mohla konflikt ukončit a rozhodl se vesnici ochránit po svém, přičemž chtěl Shisuimu jeho oči ukrást. Přepadl Shisuiho a využil přitom jiného ukradeného Sharinganu, skrze něhož využil zakázané techniky Izanagi. Shisui přišel o pravé oko, ale Danzouovi i jeho jednotce mužů ještě dokázal utéci.

Popravdě si ani nejsem jistý, zda je v shinobi světě něco jako spravedlnost. Bojujeme s vírou ve svoji vlastní. Pokud však dělá nepřítel to samé, kdo má pravdu?

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhShisui pocítil strach, že Danzou měl pravdu a jeho technika by k ukončení celého sváru nepomohla, nechtěl však, aby Starším připadlo i jeho levé oko. Vytrhl si je a svěřil Itachimu s tím, aby ochraňoval vesnici i jméno Uchihů. Napsal dopis na rozloučenou, kde uvedl, že nemůže následovat cestu Uchihů, kterou jim přisoudil jejich vůdce a před Itachiho očima skočil do řeky Naka. Tím se postaral, aby lidé věřili, že si po tomto skoku poranil oči. V anime Shisui rovněž doufal v to, že jeho smrt přinese Itachimu Mangekyou Sharingan, který by mu pomohl získat větší sílu pro ochranu vesnice i klanu. To se mu podařilo.
Policie však věřila, že se jednalo o vraždu, z které nařkla Itachiho.

Shisui, jeho pravé oko a Danzou

DanzouSpoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhDanzou si implantoval Shisuiho oko namísto svého, které poté zakryl a využil ho pro manipulaci Mifuneho při Setkání pěti Kage. Ao však nezapomněl, jak Shisuiho chakra vypadá a manipulaci odhalil.
Danzou ze setkání prchl ve snaze utéct před Sasukem, který jej však dostihl a po dlouhém náročném boji zabil. Shisuiho oko Danzou zničil spolu se svým tělem, aby se nedostal do rukou nepřátelských Akatsuki.

Shisui, jeho učení, levé oko a Itachi

Uchiha ShisuiSpoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhShisui ovlivňoval Itachiho během svého života i po své smrti, jeho učení o oběti shinobi možná napomohlo Itachimu v rozhodnutí ohledně budoucnosti klanu a vesnice. Itachi se nebránil nařknutí ze Shisuiho vraždy, a později dokonce Sasukemu řekl, že Shisuiho opravdu zabil, aby získal sílu pro své oči. Lhal však ve snaze donutit Sasukeho k jeho zabití.
Shisuiho oko Itachi nakonec svěřil skrze vránu Narutovi, jelikož v něm viděl stejné ideály, jakým věřil i jeho přítel, v konečném důsledku však jeho Kotoamatsukami s příkazem Ochraňuj Konohu působilo na Itachiho oživeného technikou Edo Tensei. Kabuta nadchla existence Shisuiho oka, jelikož v hledání jeho těla pro oživení ve válce nebyl úspěšný. Itachi však poznamenal, že se Shisuiho oko s touto technikou příliš dlouho rehabilituje a oko raději zničil. I tak byla technika úspěšná, osvobozený Itachi mohl zastavit Kabutovo kruté Edo Tensei.

Zajímavosti

Shisuiho jméno může být vysvětleno dvěma způsoby. Shi (死) znamenající smrt a sui (水) znamenající vodu dává dohromady vodu mrtvou, která může referovat o jeho smrti utopením. Shisui naopak (止水) odkazuje na klidnou, nepohyblivou vodu. Voda v obou případech v jeho jméně hraje velkou roli.
Hovoří se o něm jako o Kagamiho potomku (子孫, shison), ale jejich přímý rodinný vztah je nejasný, neví se, jak od sebe byli vzdáleni.
Jeho bitvu s Danzouem bylo možné vidět v OVA ke hře Ultimate Ninja Storm Revolution, tam je i vidět použití jeho Susana, které bylo zelené. Existují dvě varianty jeho boje s Danzouem, velký rozdíl v nich moc není. Pokud chcete, může tady zhlédnout video v japonštině s anglickými titulky, české nejsou.
Narodil se 19. října, měřil 180 cm a vážil 68,9 kg. Jeho krevní skupinou byla A. Poprvé se objevil v 459. kapitole mangy a 201. dílu Shippuudenu.

Jutsu (nindža techniky): 
Na článku pracovali: 
 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí

 
 

Encyklopedie