manga_preview
Boruto TBV 06

Spojenecké síly shinobi

Spojenecké síly shinobi (忍連合軍, Shinobi rengougun) byla koalice mezi shinobi z pěti národů ze Země Blesku, Vody, Země, Větru a Země Ohně a Spojenecké síly shinobiosamělého samurajského národa ze Země Železa. Poprvé se objevila v 469. kapitole mangy a 206. díle anime.

Cílem aliance bylo společně se postavit proti hrozbě Akatsuki a ocasým démonům ve Čtvrté ninja válce. Kvůli podvodnému jednání kandidáta na Šestého Hokage, Shimury Danzoua, se zbylí Kage zeptali Hatake Kakashiho, který se jim zdál jako nejlepší kandidát pro úřad, jestli Listová do aliance vstoupí. Než však Kakashiho jmenovali Hokagem, Pátá Hokage Tsunade se probrala z kómatu.
Po summitu pět daimyou (feudálních pánů) souhlasilo, že Skrytým vesnicím umožní alianci vytvořit, čímž se Spojenecké síly staly oficiální institucí.

Koaliace byla vytvořena po Tobiho deklaraci války, když pět Kagů a vůdce Země Železa, Mifune, na summitu jednohlasně odmítli vydat Killer Beeho a Uzumaki Narutajinchuuriki Osmicasého a Devítiocasého. Po Tobiho odchodu pět Kagů a Mifune probírali plány, jak se s Tobim a ocasými démony vypořádat. Mifune navrhl, aby Čtvrtý Raikage zastal funkci vrchního vůdce (大権, taiken) aliance, s čímž ostatní Kage souhlasili.Tobi vyhlašuje válku
Primárním cílem koalice bylo ochránit jinchuuriki Osmiocasého a Devítiocasého před Akatsuki, v případě jejich chycení by totiž došlo k dokončení Tobiho plánu Tsuki no Me (月の眼計画, Měsíční oko). Nejprve tedy museli najít oba jinchuuriki dříve, než se to podaří Akatsuki, a schovat je někam do bezpečí. Kromě toho se aliance soustředila na vytvoření jednotné fronty proti armádě Akatsuki.

Sjednocení

Na návrh Páté Mizukage Terumi Mei pět Kagů souhlasilo sloučit výzvědné jednotky do jedné oddělené organizace kvůli optimalizaci zpracování a sdílení informací.
Šlo o významný posun, když s tímto návrhem bez váhání souhlasil i Třetí Tsuchikage Oonoki navzdory jeho předsudkům a potenciální škodě, kterou by tato organizace mohla způsobit výzvědné jednotce z Kamenné. To poukazuje na to, za jak velkou hrozbu aliance Tobiho považovala.

Aliance čelenkaAby se sjednocení ninjů ukázalo ve vší parádě, Mifune navrhl ochrannou čelenku se znakem „shinobi“ (忍). Všichni členové aliance ji nosili místo svých původních čelenek. Mělo to demonstrovat opravdové sjednoceni pod jedním znakem, tedy vyjadřovat protiklad k rozdělení do pěti rozdílných vesnic. Většina členů aliance se také rozhodla nosit základní uniformu své vesnice, aby se se svou ochrannou čelenku sjednotili.

Konflikt

První nesouhlas uvnitř aliance vyjádřila Tsunade, která důrazně nesouhlasila s rozhodnutím ostatních Kagů jinchuuriki schovat namísto jejich využití jako hlavní síly. Ustoupila nejspíš jenom kvůli potřebě jednotné fronty.Spojenci - batalion
Když se jednotky shromáždily, mezi ninji z dříve nepřátelským vesnic samozřejmě panovalo jisté napětí, které vedlo až k hádkám a konfliktům. Chuť k jednotné spolupráci v nich zažehl teprve projev Pátého Kazekageho Gaary.
Vnější konflikt nastal ve chvíli, kdy se daimyou Země Vody dlouze zdráhal souhlasit se spojením ninjů a vytvořením aliance, přestože bylo nutné se spojit proti teroru ze strany Akatsuki. Důvodem jeho nejistoty byl fakt, že aliance ninjům poskytovala mnohem větší sílu a silnější postavení.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhPozději Naruto i Killer Bee utekli z místa, kde je aliance schovávala Naruto vs Raikagepřed válkou, aby se zúčastnili bojů. Avšak Čtvrtý Raikage se rozhodl, že bude lepší Naruta zabít pro neuposlechnutí jeho rozkazů. Jelikož jeho rozhodnutí nebylo schváleno ostatními Kage, a také kvůli velkým ztrátám na straně Spojeneckých sil, se Tsunade rozhodla Raikageho konfrontovat a dovolila Narutovi, aby se bojů zúčastnil. Po boji, v němž mu Naruto dokázal, že je rychlejší než on, Raikage uznal svou porážku a umožnil oběma jinchuuriki vstoupit do války.

Složení

Spojenecké síly shinobi se skládaly celkem asi z 80 000 lidí, mezi nimiž se nacházeli ninjové i samurajové. Avšak ke konci prvního dne války ztratila aliance téměř polovinu své síly. Velitelství aliance
Velitelství aliance bylo umístěno jihovýchodně od Oblačné vesnice na východním pobřeží Země Blesku. Velitelství zahrnovalo Kage, výzvědnou jednotku s kapitánem Yamanakou Inoichim, senzorickou jednotku s kapitánem Aoem a Naru Shikaka jakožto vrchního generála.

V přípravách na boj byli ninjové rozděleni do devíti divizí podle podobných schopností. Těchto devět divizí následně utvořilo dvě velké divize – Velký bojový regiment (戦闘大連隊, Sentou Dairentai) a podpůrné divize. Velký bojový regiment byl poté rozdělen do pěti divizí, kdy každá z nich byla vedena velitelem (部隊長, Butaichou). Regiment jako celek vedl Gaara jakožto vrchní velitel (連隊長, Rentaichou). Uvnitř velitelství aliancePodpůrná divize byly čtyři, které byly vedeny kapitánem (隊長, Taichou). Navíc se v každé divizi vyskytovaly speciální týmy specializující se pouze na určitý úkol.
Vzhledem k tomu, že feudální páni mohli být ve válce využiti jako cenní zajatci, byla vytvořena ochranná jednotka, které velela Terumi Mei.
.

Velký bojový regiment (戦闘大連隊, Sentou Dairentai)

Vrchní velitel (連隊長, Rentaichou): Gaara

1. divize: Boj na střední vzdálenost (第一部隊, Daiichi Butai: 戦闘中距離部隊, Sentou Chuukyori Butai)
První divize byla umístěna na západním pobřeží Země Blesku. Skládala se z několika tisíců ninjů i samurajů zaměřených na boj na střední vzdálenost. První divizePodle Shikamara se divize skládala převážně z ninjů se specializací na bukijutsu, tedy na boj se zbraněmi. V anime je jednotka rozdělena do dalších tří podjednotek podle používaných živlů - ohně, vody a země.
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKromě Bílých Zetsu bojovala tato divize i s oživenými ninji, a to s Hyuugou Hizashim, Sarutobi Asumou, Danem, Kakuzem a sourozenci Kinkaku a Ginkaku.

Velitel (部隊長, Butaichou): Darui
Známí členové: Akimichi Chouza
....................Atsui
....................Hagane Kotetsu
....................Hyuuga Hiashi
....................Kamizuki Izumo
....................Rashii
....................Samui
....................Tenten

2. Boj na blízkou vzdálenost (第二部隊, Daini Butai: 戦闘近距離部隊, Sentou Kinkyori Butai)
Druhá divize byla umístěna u severní hranice Země Blesku. Skládala se z několika tisíců ninjů i samurajů specializujících se na boj na blízkou vzdálenost. Podle Shikamara je tato divize určená k boji v první linii. Za Druhá divize nepřítomnosti svého velitele vytvořila divize obrannou linii pro Oddíl mediků a logistiky.

Velitel (部隊長, Butaichou): Kitsuchi
Známí členové: Hyuuga Hinata
....................Hyuuga Neji
....................Karui
....................Kurotsuchi
....................Natsu
....................Shun

3. divize: Boj na blízkou-střední vzdálenost (第三部隊, Daisan Butai: 戦闘近中距離部隊, Sentou Kinchuukyori Butai)
Třetí divize se skládala z několika tisíců ninjů i samurajů zaměřených na boj na blízkou až střední vzdálenost. Podle Shikamara bylo úkolem této divize podpořit první a druhou divizi, a proto členové třetí divize museli oplývat velkou fyzickou silou.Třetí divize
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhTřetí divize vyrazila na bojiště napřed a u hranic se Zemí Mrazu (霜の国, Shimo no Kuni) spatřila světlici, kterou vystřelila Přepadová jednotka. Signalizovala tak žádost o pomoc. Kromě Bílých Zetsu bojovala tato divize i s oživenými ninji, a to s Hakuem, Momochi Zabuzou, Garim a Pakurou.

Velitel (部隊長, Butaichou): Hatake Kakashi
Známí členové: Haruno Sakura
....................Kayui
....................Maito Gai
....................Maki
....................Monga
....................Nara Ensui
....................Nurui
....................Ran
....................Rock Lee
....................Ruka
....................Tajiki
....................Tatami Iwashi
....................Yamanaka Santa
....................Yurui

4. divize: Boj na delší vzdálenost (第四部隊, Daiyon Butai: 戦闘遠距離部隊, Sentou Enkyori Butai)
Čtvrtá divize byla umístěna na kamenitém a pustém povrchu v jižní části Země Blesku. Skládala se z několika tisíců ninjů i samurajů zaměřených na boj na delší vzdálenost. Podle Shikamara byla divize využívána jako obrana pročtvrtá divize podpůrné jednotky a podpora pro další hlavní divize. Čtvrtá divize má podjednotku uživatelů větru.
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKromě Bílých Zetsu bojovala tato divize i s oživenými ninji, a to s Druhým Tsuchikage, Druhým Mizukage, Třetím Raikage a Čtvrtým Kazekage, Gaarovým otcem.

Velitel (部隊長, Butaichou): Gaara
Velitel v zastoupení: Nara Shikamaru
Známí členové: Akimichi Chouji
....................Dodai
....................Matsuri
....................Sagan
....................Temari
....................Tessa
....................Yukata

5. divize: Speciální operace (第五部隊, Daigo Butai: 戦闘特別部隊, Sentou Tokubetsu Butai)
Pátá divize byla rozšířená po celé Zemi Blesku. Pokud jakákoli divize potřebovala pomoct, byl jako podpora vyslán nejbližší člen páté divize. Ta se skládá převážně ze samurajů. Ninjové, kteří v této divizi jsou, se specializují na skrytá ninjutsu nebo útočné taktiky. Pátá divize
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhMifune osobně vede skupinu samurajů, aby podpořil přepadovou jednotku. Dorazí právě včas, aby zachránili Kankura před oživeným Hanzem. Tato skupina bojuje také s dalšími vzkříšenými ninji, a to s Chiyo a Kimimarem.

Velitel (部隊長, Butaichou): Mifune
Známí členové: Aburame Shino
....................Akamaru
....................Bratři Haimaru
....................Inuzuka Hana
....................Inuzuka Kiba
....................Okisuke
....................Yamanaka Ino

Podpůrné jednotky

Přepadová jednotka (奇襲部隊, Kishuu Butai)
Jedná se o skupinu ninjů, jejichž schopnosti vynikají převážně v přepadových útocích. Přepadová jednotka
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKromě Bílých Zetsu bojovala tato jednotka i s oživenými ninji, a to se Sasorim, Deidarou, Hakuem, Momochi Zabuzou, Garim, Pakurou, Hanzem, Chiyo a Kimimarem.

Kapitán (隊長, Taichou): Kankurou
Známí členové: Hyuuga Hoheto
....................Ittan
....................Kiri
....................Omoi
....................Sai
....................Tango
....................Zaji

Oddíl mediků a logistiky (後方支援医療部隊, Kouhoushien Iryou Butai)
Skupina zdravotních ninjů ze všech pěti velkých vesnic. Při formování jednotky Shizune všechny informovala, že TonTon za žádnýchOddíl mediků okolností není k jídlu. Podle zrevidované strategie vytvořené Narou Shikakem Shizune svou jednotku rozdělila tak, aby všichni lékařští ninjové byli stejnoměrně rozděleni ve všech dalších divizích.
Později se lékařská divize přesunula za defenzivní linii, kde postavili tábor a léčili tam zraněné.

Kapitán (隊長, Taichou): Shizune
Známí členové: Hakui
....................Iou
....................Sukui
....................TonTon
....................Uzuki Yuugao
....................Yokaze

Výzvědná jednotka (情報部隊, Jouhou Butai)
Jedná se o sjednocené výzvědné jednotky z pěti velkých vesnic. Přes komunikační zařízení využívající chakru jednotka získávala informace zVýzvědná jednotka bitevního pole a zároveň předávala rozkazy a informace ohledně strategie přímo z velitelství.

Kapitán (隊長, Taichou): Yamanaka Inoichi
Známí členové: Tenga
....................Yamashiro Aoba

Skupina senzibilů (感知部隊, Kanchi Butai)
Úkolem této skupiny bylo získávání informací o nepřátelích, k čemuž sloužila Vnímací bariéra.Jednotka senzibilů

Kapitán (隊長, Taichou): Ao
Známí členové: Shii
....................Kussaku

Ochranná jednotka pro feudální pány
Tým přišel se strategií přesouvat "bezpečný dům", v kterém se ukrývali feudální pánové, aby se na jednom místě nezdržovali příliš dlouho. Každé stanoviště hlídali ninjové a byly tam umístěny pasti, aby byl případný nepřítel chycen a ninjové o něm věděli.
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhČerný Zetsu dostal za úkol feudální pány zajmout, aby z úkrytu vylákal jinchuuriki Osmiocasého a Devítiocasého. Když zaútočil na první "bezpečný dům", překvapily ho pasti v podobě loutek, které zdánlivě ochranná jednotkapřipomínaly feudální pány. Na druhý pokus se střetl s Mei a jejím týmem. I když oba jinchuuriki byli v té době již venku z úkrytu, Zetsu stále bojoval proti jednotce, aby zabránil jejich návratu k alianci. Jednotku nakonec podpořil jeden z Narutových klonů. Černého Zetsu později odrovnal Choujuurou.

Kapitán (隊長, Taichou): Terumi Mei
Známí členové: Choujuurou
....................Namiashi Raidou
....................Shiranui Genma
....................Tatami Iwashi

Po Čtvrté velké ninja válce

Ve Čtvrté velké ninja válce všech pět velkých národů i Země Železa utrpěly obrovské ztráty.
Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhOblačná vesnice byla téměř celá zničená Bijuudamou Desetiocasého, která vymazala z povrchu zemského velitelství Spojeneckých sil.
Shinobi unieAby se všichni z těchto ztrát zotavili, byly Spojenecké síly shinobi přetvořeny v Shinobi Unii, která se otevřela i menším vesnicím (např. Deštné či Travnaté), aby se zamezilo válkám o zdroje.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhPrvním pravým testem pro Unii byl Ootsutsuki Toneri, který se pokusil zničit lidstvo tím, že pomocí Tenseiganu namířil Měsíc na zemi. Díky jednotě Shinobi Unie a jejím zdrojům byl tento útok odražen, zároveň Listová vyslala záchranný tým pro Hyuugu Hanabi, který vedl velitel Unie Nara Shikamaru a válečný hrdina Uzumaki Naruto. Střetli se s Toneri a porazili ho, Zemi tak hrdinsky zachránili a pouta Shinobi Unie se ještě víc utužila.

rozkvět KonohyO několik let později Unie úspěšně spustila technologickou revoluci, která se vyznačovala nejen rozmanitým technologickým pokrokem jako např. vlaky, laptopy či nové ninja technologie, ale i rozkvětem vesnic a vzájemnou důvěrou mezi Kage, kteří se již nesetkávali na neutrální půdě.

5
Průměr: 5 (1 hlas)

Kategorie:
 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí