manga_preview
Boruto TBV 10

Ootsutsuki Indra

01.jpg

Ootsutsuki Indra (大筒木インドラ) je prvorozený syn Ootsutsuki Hagoroma. Původně byl nejvhodnějším následovníkem otcova učení, jenže nakonec se jím stal Indrův mladší bratr Asura. Toto rozhodnutí vedlo bratry k boji. Indra je považován za tvůrce ninjutsu a předka klanu Uchiha. Poprvé se objevil v 462. kapitole mangy a 203. díle Shippuudenu.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhPřestože Indrova matka zemřela během Asurova porodu, bylo Indrovo dětství mírumilovné a radostné. Svůj čas trávil s otcem a bratrem nebo si četl otcovy knihy a deníky. Jakmile Asura s Indrou trochu povyrostli, Hagoromo je oba začal učit ninshuu s nadějí, že jeden z nich se stane jeho následovníkem. Jak Indra všechny neustále ohromoval svými přirozenými schopnostmi, důmyslně si uvědomil, že chakra může být pozměněna tak, aby byla všestrannější. Ostatní uživatelé ninshuu brzy následovali Indrova Malý Indrapříkladu a začali chakru využívat pro zlepšení kvality života a vesnice. Všichni se začali soustředit na rozvoj fyzický a odkláněli se od rozvoje duchovního, který byl základ ninshuu, což Indru znepokojovalo. K Indrovi také tajně přicházel černý Zetsu, který ho zahrnoval chválou a zjišťoval Indrův pravý potenciál. Zetsu dokonce zašel tak daleko, že Indrovi tvrdil, jak se vyrovná nebo dokonce překoná svého otce – Sennina šesti cest. Poté, co probudil svůj Sharingan, si Indra začal brát Zetsuovy poklony více k srdci, soustředil na pouze na svůj trénink a čím dál více se distancoval od ostatních včetně Asury. Nakonec se Hagoromo rozhodl, že svého nástupce vybere podle jejich výkonů při pomoci a obnově cizí země.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKdyž Indra dorazil do cíle, dozvěděl se, že země byla plodná díky stromkům z Božského stromu. Jenže stromky také způsobovaly u vesničanů záhadnou nemoc. Indra se rozhodl problém rychle vyřešit, a tak použil svůj Sharingan k tomu, aby vesničany donutil stromky zničit a najít zdroj vody. Když se Indra vrátil domů, byl překvapen, když se jeho otec rozhodl počkat na Asurův návrat, než rozhodne o svém nástupci. Indra otcovo rozhodnutí sice Indra a Zetsurespektoval, ale byl netrpělivý. Tenhle fakt posléze vyzdvihl černý Zetsu a poznamenal, že Indrova vize budoucnosti se liší od té Hagomorovy.
Od udělení misí uplynul rok a Indra pokračoval v tréninku, přičemž si znovu začal pomalu užívat společnost lidí. Nakonec se Asura vrátil, ale nebyl sám. Společně s ním dorazilo i spoustu vesničanů z vesnice, v které Asura plnil svou misi. Indra se setkal se svým bratrem, aby si společně vyslechli Hagoromovo konečné rozhodnutí.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhKdyž si Hagoromo zvolil za svého nástupce Asuru, Indra byl rozzuřený, že si otec vybral mladšího bratra. Hagoromo uvedl, že při jeho rozhodování byly silným faktorem Indrova neschopnost uznat ostatní a soustředěnost pouze na sílu. I když se Hagoromo snažil Indru přimět k Indrovo mangekyourozumu, poznamenal, že vesnici, které měl pomoci, téměř zničil, když nechal vesničany bezhlavě bojovat o vodu. Indra byl v anime vůči své rodině zatrpklý a jeho síla rostla, když začal otcovo ninshuu vnímat jako neúplné, zbabělé a chtěl ho proměnit do ninjutsu, aby odráželo Indrův pohled na sílu. Aby měl jistotu, že je silnější než jeho otec a mladší bratr, uvědomil si, že jeho oči musí zesílit. Došlo mu, že jeho oči rostou z osobní ztráty, a tak potají zabil své dva nejbližší přátele a probudil tak Mangekyou Sharingan.
V noci během oslavy Asurova následovnictví Indra zaútočil na vesnici. Opovrhoval svou rodinou a ninshuu trvajíc na tom, že ninjutsu je nadřazenější a je pravým prostředkem k dosažení míru. Se sadistickou radostí zaútočil na Asuru, který však k Indrovu překvapení jeho útok odrazil. Indra, odhodlaný svého bratra rozdrtit a převzít jeho místo, uvolnil své Susanoo. I když Asura od svého otce získal ohromnou sílu, Indrův útok ho začal přemáhat. Jenže Hagoromo s vesničany sdílel s Asurou chakru, což nakonec Asurovi umožnilo plně ovládnout jeho sílu a uvolnit živel dřeva. Se Mstící se Indrazkombinováním Senjutsu Sennina šesti cest se Asurovi podařilo Indru porazit. Indra byl tak donucen se stáhnout. O několik let později, kdy se Indra skrýval, vytvořil sektu, která podporovala ninjutsu. Když se Hagoromo na sklonku svého života stáhl do ústraní, Indra za ním směle přišel a tvrdil, že Hagoromův zbabělý přístup k míru způsobí obrovské války, kterých Indra využije ve svůj prospěch, aby zničil ninshuu a přísahal, že toho dosáhne klidně i o několik reinkarnací později, pokud to bude nezbytné.

Osobnost

V anime je Indra jako dítě bezstarostný a milující, který dohlížel na svého mladšího bratra. Byl velmi vyspělý, rozuměl důležitosti trpělivosti a promýšlení si věcí předem. K Asurovi se choval ochranářsky a obával se o budoucnost ninshuu, když se lidé začali odklánět od jeho původní formy. I když byl považován za génia, na pochvaly reagoval skromně, protože chtěl pomáhat ostatním. Indra byl odhodlaný se pravidelně učit a trénovat.
Jenže po setkání s černým Zetsu se Indra dozvěděl více o své pravé síle a uvědomil si, čeho všeho byl schopen. Došel až do bodu, kdy byl pyšný na svou odlišnost a začal od sebe i ostatních očekávat bezchybnost. Indra začal být více a více nezávislejší, protože chtěl bez pomoci kráčet po své vlastní cestě. Dělal tak vše sám, věřil v hrubou sílu, která podle něj mohla dosáhnout čehokoli, dokonce i míru. Tuto ideologii sdílel se svou babičkou – Ootsutsuki Kaguyou.
Indra tak začal přísně prosazovat zákon a prohlašoval, že neexistují výjimky. Zpočátku svou závist vůči Asurovi, který se stal Hagoromovým nástupcem, dokázal držet zkrátka a vůči svému bratrovi i otci necítil žádnou zlobu. Jenže tyto dřímají pocity umožnili černému Zetsu přesvědčit Indru, aby si titul převzal násilím. Díky tomu začal Indra zpochybňovat otcovo rozhodnutí. Indrova láska se tak změnila v nenávist. Jeho touha po síle a víra v nezávislost došla až tak daleko, že zabil své dva nejlepší přátele, aby dosáhl svých cílů.

Vzhled

Indra měl dlouhé, hnědé a sestříhané vlasy, dva prameny, které mu rámovaly Starší Indraobličej, měl obvázané bandáží. Jeho krátce střižené obočí bylo symbolem urozenosti. Měl tmavé oči. V pozdějších letech měl vlasy svázané do nízkého culíku a pod očima měl modré půlkruhy. Nosil světlé kimono s vysokým límcem, které měl ovázané tmavým páskem. Límec kimona byl ozdoben magatamy (korálky ve tvaru prohnuté slzy z japonského období Joumon). Pod kimonem nosil tmavý celotělový oblek. Při boji s Asurou měl plnou zbroj a vlasy měl rozpuštěné. Ve středních letech měl u koutků rtů malé vrásky, jeho vlasy splihly a zakrývaly Indrovo levé oko.

Schopnosti

Už od útlého věku byl Indra považován za génia. Od Hagoroma zdědil spoustu síly, talentu a silné geny. Byl ve všem zručný, a navíc zdědil otcovy „oči“: silnou chakru a spirituální energii. V anime nikdo nepochyboval, že právě Indra se stane Hagoromovým nástupcem.

Chakra a fyzická síla
V anime byl velmi nadaný v taijutsu, v kterém se s ním ostatní studenti ninshuu nemohli měřit. Stejně jako jeho otec měl obzvlášť silnou chakru a stejně velké rezervy, které dokázal uvolnit na několik způsobů – například posilnění jeho úderů. Při manipulaci chakry byl velmi přesný a na své techniky nevyplýtval víc, než bylo nutné. Při několik příležitostí byl také schopný vycítit přítomnost černého Zetsu.

Ninjutsu
Indra přirozeně vynikal v otcově učení ninshuu a nakonec zvládl i jednoruký způsob boje, což je známé jako „pravé původní ninjutsu“. Na rozdíl od svého otce nedokázal volně s chakrou manipulovat a přizpůsobovat si ji, a tak Indrovo Susanoovyvinul ruční pečetě, což je dovednost, kterou používají všichni ninjové. Indra vytvořil své první techniky, jako je např. Bunshin no Jutsu nebo Kawarimi no Jutsu. Indra dokonce pro boj vytvořil primitivní kunai, díky čemuž vyvinul základní formu shurikenjutsu a později ovládal i techniky s mečem – kenjutsu.

Přírodní transformace
Dokázal použít element Yin, v anime dokázal využívat element ohně a blesku. Jako malý dokázal přivolat do své dlaně blesk, který byl natolik silný, že jediným úderem zabil obrovského divočáka. V dospělosti se jeho používání elementu blesku zlepšila do takového bodu, že dokázal blesky vyvolat skrz celé tělo, aby na cíl vymrštil obrovský výbuch blesků.

Doujutsu
Sharingan
Indra zdědil babiččino doujutsu: Sharingan. Ten probudil poté, co bratrovi zachránil život. Mohl tak vysledovat tok chakry, pozorovat nepostřehnutelné detaily, předpovídat protivníkovy pohyby a jediným pohledem nepřítele paralyzovat.

Mangekyou Sharingan
Indra však také probudil Mangekyou Sharingan, který měl podobu víru, který kroužil kolem zorniček. V anime Mangekyou Sharinganu dosáhl zabitím svých dvou nejbližších přátel. Díky tomu získal i Susanoo. V anime také dokázala s pomocí levého oka použít Amaterasu.

Odkaz

Indrovo vynalezení ninjutsu se v průběhu věků začalo uznávat jako odrazový můstek pro všechny ninji, i když spousta z nich toto přiznávala Hagoromovi. I když bylo Indrovo tělo zničeno, jeho chakra nadále existovala. V průběhu historie se reinkarnovala do různých jedinců. Jeho reinkarnace tak zdědily i jeho vůli. Indrova touha po otcově titulu vedla ke stoletím krveprolití a konfliktu mezi jeho potomky z klanu Uchiha a Asurovými potomky z klanu Senju. Avšak ani jeden klan neznal pravý původ jejich vzájemné nenávisti.
Během období Válčících států byl Indrovo reinkarnací Uchiha Madara. S jeho pomocí mohl Senju Hashirama, Asurova reinkarnace, založit první shinobi vesnici – Listovou vesnici. Společně také založili moderní ninja systém. Jenže díky jeho ambicím, nejistotě a machinacím černého Zetsua Madara zběhl a obnovil s Hashiramou konflikt. Po jejich bitvě v Údolí konce Madara ukradl Hashiramovu DNA, kterou později implantoval do svých ran. Díky tomu se část Asurovy chakry smísila s Indrovo chakrou, díky čemuž Madara probudil Rinnegan. Když Madara s Indra a SasukeHashiramou zemřeli, cyklus reinkarnace se obnovil. Poslední Indrovou reinkarnací se stal Uchiha Sasuke. Kvůli starému konfliktu, který způsobila Indrova nenávist a Hagoromovo rozhodnutí jmenovat svým nástupcem Asuru, se před Sasukem a Uzumaki Narutem, Asurovou reinkarnací, objevil Hagoromův duch a svou sílu rozdělil mezi oba. Hagoromo doufal, že tak se Sasukeho nenávist změní v lásku a že reinkarnace jeho synů budou schopné spolupracovat. Nakonec se Sasukemu a Narutovi povedlo starý konflikt ukončit, čehož Naruto dosáhl poražením Sasukeho, který tak konečně uznal Narutovy ideály.
Podle informací černého Zetsu Indrovy a Asurovy reinkarnace byly téměř vždy v konfliktu a spolupráce byla velmi vzácná. Naruto a Sasuke byli výjimkou, z čehož lze předpokládat, že během staletí existovaly i další výjimky.

Zajímavosti

V sanskrtu „Indra“ doslova znamená „Král bohů“, což je možná reference na jeho posedlost otcovým titulem.

Rivalita mezi Indrou a Asurou (a jejich potomky) je odvozena z hinduismu a buddhismu. Bohové vedeni Indrou (védský bůh hromovládce a král bohů) je v neustálém boji Asury (démoničtí protivníci bohů). Avšak v buddhismu je Indra benevolentní, kdežto Asurové jsou nenávistní. V anime byla role bratrů obrácená.

Indrovo Mangekyou je v manze zobrazováno vzorem spirály. Později v anime je však vzor jeho Mangekyou změněn na stejný vzor, který má Sasuke.

Na článku pracovali: 
 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí