manga_preview
Boruto TBV 10

Ootsutsuki Asura

01.jpg

Ootsutsuki Asura (大筒木アシュラ) byl nejmladší syn Ootsutsuki Hagoroma. Právě Asura měl zdědit otcovo ninshuu (předchůdce moderního ninjutsu), jenže se kvůli tomu střetl se svým bratrem Indrou. Asura je považován ze předka klanu Senju i klanu Uzumaki.
Poprvé se objevil ve 462. díle mangy a 203. epizodě Shippuudenu.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhAsurova matka během porodu zemřela, přesto bylo Asurovo dětství mírumilovné a radostné. Svůj čas trávil s otcem a bratrem nebo si hrál s dětmi z vesnice. Jakmile Asura s Indrou trochu povyrostli, Hagoromo je oba Asura, Indra a Hagoromozačal učit ninshuu s nadějí, že jeden z nich se stane jeho následovníkem.
Asura žil ve stínu jeho geniálního bratra Indry. A i když on sám neměl žádný přirozený talent, uvědomil si cenu ostatních, sílu jeho přátel a spojenců. Nakonec probudil svou vlastní sílu, která se vyrovnala síle jeho bratra. V anime Asura obdivoval bratrův talent a bál se o něj, když se záhadně stával více a více chladnějším a od ostatních se distancoval.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhHagoromo se rozhodl poslat oba bratry na odlišné mise obnovení zničených zemí, aby je otestoval a mohl tak rozhodnout, který z nich bude následovníkem jeho Ninshuu. Asuru na cestě doprovázel Taizou, věrný vesničan, kterému Asura kdysi pomohl. Během jejich cesty přes drsnou pustinu narazili na malou a záhadně prosperující vesnici, kde Asura vycítil přítomnost Božího stromu. Kvůli nedávným loupežím, kterých se dopustili pocestní, nebyli vesničané k Asurovi a Taizouovi moc přátelští. Ale Asura si rychle získal důvěru vesničanů ve chvíli, když vyléčil dívku jménem Kanna. Během prozkoumávání vesnice Asura zjistil, že hlavní hora byla zapečetěná a hlídaná. Poté ho však Kanna požádala, jestli by mohl vyléčit její matku, která, stejně jako mnozí vesničané, trpěla zvláštní nemocí. Když Asura Kanninu matku diagnostikoval, všiml si na ní malých kořenů a silné přítomnosti chakry. Když si byl Asura jist, že jde o Boží strom, společně s jeho přáteli zneškodnil stráže a objevil malou jeskyni, která vedla dovnitř Božího stromu.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhAsura si uvědomil, že malé stromky z Božího stromu vytvářejí velmi kvalitní půdu, jenže kvůli živinám ze stromků jsou vesničané nemocní. A tak předstoupil před stařešinu vesnice. I když si stařešina uvědomoval pravdu o Božím stromě, odmítl Asurovu žádost stromky zničit a poznamenal, že než se tyto stromky objevily, zemřelo kvůli neúrodné půdě mnohem více lidí. Asura Asura a klanse rozhodl, že lidem pomůže zajistit jiný zdroj vody, a tak týdny neúnavně kopal studnu. Vesničané, inspirovaní Asurovým nezištným jednáním, mu začali pomáhat. Během toho je Asura začal učit Ninshuu, které použili k dalšímu stavění studně. Až po roce teprve narazili na vodu a vedle vesnice se naplnilo obrovské jezero. Vesničané poté spálili stromky z Božího stromu a nemocní lidé se díky čisté vodě a ninshuu začali uzdravovat. Asura dokončiv svou práci, chtěl, aby vesničané poznali místo, kde se naučil ninshuu, a tak se společně s mnoha vesničany včetně Kanny vrátil domů. Tam na něj čekal jeho otec a bratr, který svou misi ukončil již před mnoha měsíci.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhHagoromo na smrtelné posteli zvolil za svého nástupce Asuru, který tak měl pokračovat v jeho snu o míru a pochopení ve světě. V anime si Hagoromo Asuru vybral podle toho, jak oba bratři splnili svou misi. Zatímco Asura trval na tom, že Inda je jasnou volbou díky jeho větší síle, Hagoromo poznamenal, že při plnění mise Indra zvolil takové metody, které nenávratně přivedly vesnici zkázu a zanechal vesničany v sobectví a bez cíle. Během následující noci Hagoromo Asurovi předal svou sílu a požádal ho, aby pomohl Indrovi znovu nalézt jeho soucit. Když všichni začali oslavovat Asurův úspěch, Indra na svého bratra žárlil, a tak zmanipuloval černého Zetsu, aby zaútočil na vesnici a Asura bojující s Indrousám se rozhodl bojovat s Asurou o titul následovníka. Asura Indru prosil, aby své rozhodnutí zvážil, ale jeho slova neměla na Indru žádný dopad, protože Indra věřil, že mír a pořádek ve světě lze zajistit pouze mocí a silou. Když Indra začal na vesničany útočit, Asura probudil chakru Šesti cest a dokázal Indrův útok odrazit. Hagoromo, který si uvědomoval, že je boj mezi bratry nevyhnutelný, přikázal vesničanům, aby Asurovi předali jejich chakru, aby se tak jeho moc mohla plně rozvinout. Díky jeho nové síle dokázal Asura Indru porazit. Indra s hněvem utekl a přísahal, že zničí jak ninshuu, tak i svého mladšího bratra.

Spoiler! Pozor, tato část obsahuje příběhUběhlo několik let a Asura si vzal Kannu, s kterou měl dva syny a dceru. Hagoromo informoval svého syna o posledním setkání s Indrou, který přísahal, že zničí veškerou otcovu práci, i kdyby toho měl dosáhnout ve svém příštím životě. Asura svého otce uklidnil s přísahou, že i on se bude nadále reinkarnovat, aby s Indrou jednoho dne došli k mírumilovnému řešení. Když Asura a Indra zemřeli, potomci obou bratrů, z Indrovy strany klan Uchiha a z Asurovy strany klan Senju, po staletí pokračovali v jejich sporu. Avšak ani jeden klan nevěděl důvod jejich vzájemné nenávisti.

Osobnost

V anime je malý Asura bezstarostným a milujícím dítětem, které vzhlíželo ke staršímu bratrovi, s kterým si šťastně hrálo. I když byl synem slavného Mudrce šesti cest, Asura se na rozdíl bez talentu, a tudíž toho sám tolik nedokázal. Namísto toho si cenil spolupráce s ostatními. Na rozdíl od svého otce a bratra byl Asura netrpělivý a velmi nejistý kvůli jeho omezené síle. Přesto Asura Indru obdivoval a neustálým studiem se mu snažil vyrovnat. Také silně věřil, že je Indra lepším kandidátem na následovníka ninshuu, a tak seAsura a následovníci ani nesnažil titul získat. Asura však byl také velmi odhodlaným mužem, který se odmítal vzdát svého stanoveného cíle. S pomocí jeho přátel a spojenců díky své tvrdé práci a odhodlání probudil svou vlastní sílu. Asura nikdy nesešel ze svých zásad, miloval ostatní a věřil, že láska je klíčem k míru. Tohle nakonec Hagoroma přesvědčilo, aby se jeho následovníkem stal právě Asura. Když se Indra začal odklánět od otcovy filozofie a učení, Asura svého bratra stále miloval a odmítal ho vyzvat, i když cítil že nemá na výběr a musí s Indrou bojovat. I přes rivalitu a nenávist si Asura přál, aby se společně s bratrem reinkarnoval znova a znova, dokud svůj spor nevyřeší, čehož bylo dosaženo až reinkarnací Naruta a Sasukeho.

Vzhled

Asura měl hnědé špičaté vlasy. Podobně jako jeho bratr měl Malý Asuradva delší prameny ovázané bandáží, které rámovaly jeho obličej. Zdědil tvrdé rysy ve tváři a v pozdějších letech měl výraznou čelist a krátkou kozí bradku, podobnou jako měl jeho otec. Kolem hlavy měl obvázanou bandáž, nosil světlé kimono a magatamy (korálky ve tvaru prohnuté slzy z japonského období Joumon) kolem límce. Kimono měl obvázané tmavou šerpou. Pod kimonem nosil celotělový černý oblek.

Schopnosti

Původně neměl Asura žádný talent a nevykazoval žádné speciální schopnosti. Díky tvrdé práci a odhodlání Asura nakonec získal neskutečné dovednosti a probudil svou vlastní zděděnou sílu: „tělo“ jeho otce. To ho postavilo na stejnou úroveň s jeho geniálním starším bratrem Indrou. Asura byl schopným vůdcem a získal mnoho věrných následovatelů. Právě díky Asurově filozofii mu jeho otec předal svou sílu a učinil ho svým následovníkem ninshuu. Jeho zděděná síla po otci Asurovi pomohla Indru porazit.

Fyzická síla
Díky zděděné síle Asura získal neuvěřitelnou životní sílu a fyzickou energii. Měl tak ohromnou výdrž a odolnost. V boji byl velmi zkušený v taijutsu, při různých příležitostech také ovládal shakujou a meč.

Ninshuu
I když se učil pomaleji než Indra, v průběhu let se Asura velmi zlepšil. Asurova technika AmenomihashiraNakonec došel do bodu, kdy své zkušenosti mohl předávat ostatním. Pomocí ninshuu se také dobře projevil v boji, když sám dokázal odrazit Indrův útok. V anime dokázal vycítit přítomnost chakry a léčit drobná zranění. Asura také vyvinul techniku, která produkovala několik točících se koulí, které mohl využít jako projektil. Také dokázal lidi uspat.

Přírodní transformace
V anime se jako dítě od Indry učil ruční pečetě a znal pět elementů natolik, že mohl ostatní učit. Zdá se, že vynikal v elementu vzduchu. Pomocí větrné čepel zvládl proříznout skálu či se obklopil větrem, aby se chránil před útoky. V anime ovládl živel dřevo, který dokázal využít s živlem země a vody. Zkombinováním se senjutsu dokázal vytvořit obrovské struktury pomocí kterých útočil. Když zdědil sílu Asurova technika svého otce, dokázal Asura ovládat všech pět základních živlů a element Yin-Yang.

Senjutsu šesti cest
Díky síle Hagoroma získal Asura přístup k Senjutsu šesti cest, což mu umožnilo se zkapalnit. Získal také schopnost létaní a získal obrovský šestiruký avatár tří tváří. Ovládal devět Gudoudam, které mohl tvarovat do různých nástrojů a tvarů. Díky tomu dokázal bojovat s Indrovým Susanoo.

Odkaz

I když bylo Asurovo tělo zničeno, jeho chakra existovala i nadále. Ta se v průběhu dějin reinkarnovala do různých podob. Během období válčících klanů šlo o Senju Hashiramu. Hashirama od Asury zdědil to, co konožané nazývají Ohnivou vůlí. S pomocí Uchihy Madary Hashirama vytvořil první ninja vesnici - Listovou vesnici. Jenže Madara nakonec zběhl Asura a Narutoa obnovil s Hashiramou konflikt. Když Hashirama a Madara zemřeli, cyklus reinkarnace se obnovil. Další Asurovo reinkarnací se stal Uzumaki Naruto, který zdědil Asurovu chakru a vůli, Indrovo reinkarnací se stal Uchiha Sasuke. Nakonec Naruto dosáhl Asurovo konečného cíle, v kterém předchozí reinkarnace selhaly. Ukončil spor mezi reinkarnovanými bratry, čehož dosáhl bojem se Sasukem, který tak nakonec uznal Narutovy ideály.

Zajímavosti

Rivalita mezi Indrou a Asurou (a jejich potomky) je odvozena z hinduismu a buddhismu. Bohové vedeni Indrou (védský bůh hromovládce a král bohů) je v neustálém boji Asury (démoničtí protivníci bohů).

Stejně tak je odvozen Asurův bitevní avatar. Asurové jsou často zobrazováni jako bytosti s třemi tvářemi a šesti pažemi. Stejně tak je zobrazována Peinova sféra Asura.

Shakujou je buddhistická tyč zakončená kruhem, která se využívá buď při modlitbách nebo jako zbraň. Původně pochází z Indie.

Techniky: 

Amenomihashira
Fuujinheki
Přenos chakry
Rikudou Senjutsu
Senpou Mokuton: Shin Suusenju

Na článku pracovali: 
 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí