manga_preview
Boruto 50

Elementy

Přeměna podstaty (性質変化, Seishitsu Henka) je pokročilá forma kontroly chakry, která zahrnuje tvarování a formování podstaty chakry jedince.

Přeměna podstaty je jedna ze dvou nezbytných složek pro vytváření nebo upravování technik. Druhou složkou je přeměna tvaru. Zatímco přeměna podstaty mění fyzickou vlastnost chakry v konkrétní živel, přeměna tvaru mění podobu a pohyb chakry.

Základní přeměna podstaty

Pět základních živlů (五大基本性質, Godai Kihon Seishitsu) je pět elementárních chakrových podstat. Ty jsou základním kamenem pro všechna elementární ninjutsu. Pro život ninjů jsou natolik důležité, že pět velkých ninja zemí je spjato s názvy živlů. Každý živel je přirozeně vůči ostatním buď v silnější či slabší pozici.
Pět základních živlů

 1. Oheň (火, Hi) má převahu nad větrem, ale je oslaben proti vodě.
 2. Vítr (風, Kaze) má převahu nad bleskem, ale je oslaben proti ohni.
 3. Blesk (雷, Kaminari) má převahu nad zemí, ale je oslaben proti větru.
 4. Země (土, Tsuchi) má převahu nad vodou, ale je oslabena proti blesku.
 5. Voda (水, Mizu) má převahu nad ohněm, ale je oslabena proti zemi.

V zásadě platí, že pokud je elementární technika postavena proti jiné elementární technice stejné úrovně, zvítězí technika s živlem, který má převahu. Nicméně technika se slabším živlem může silnější živel porazit, pokud je zkombinována s jiným silnějším živlem (např. ohnivá technika přemůže vodní techniku, pokud je zkombinována s větrnou technikou).

Chakrová podstata ninjů

Každý ninja má svou hlavní podstatu, která tíhne k jednomu z pěti základních živlů. Tato hlavní podstata může být často genetická či se v klanu vyskytuje nejčastěji (např. členové klanu Uchiha mají často ohnivou podstatu). Ke zjištění podstaty se používá speciální papír. Ten pochází ze stromů, které jsou pěstovány, udržovány a živeny chakrou. Když je tento papír vystaven byť jen malé trošce chakry, zareaguje na konkrétní chakrovou podstatu:

 1. Oheň: papír shoří
 2. Vítr: papír se rozpůlí
 3. Blesk: papír se zmuchlá
 4. Země: papír se rozpadne
 5. Voda: papír zvlhne

Chakrový papírNinjům se nejlépe učí techniky, které se shodují s jejich chakrovou podstatou, nicméně i tak se tyto techniky mohou učit několik let. Shinobi ale nejsou limitováni pouze na techniky spojené s jejich podstatou, vlastně je u jouninů zvykem ovládat alespoň dva živly.

Technicky je možné ovládnout všech pět živlů. To je však velmi vzácné, protože to zahrnuje značné množství tréninků. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Orochimaru a Muu jsou jediní, kteří to dokázali běžným způsobem. Další metody k získání všech pěti živlů mohou být:

 1. získání Rinneganu, který urychlí proces učení
 2. získání Senjutsu Šesti cest a Koule pátrající po pravdě
 3. získání vějíře Bashousen, který každému ninjovi umožňuje použít všech pět živlů
 4. použití techniky Jiongu k získání srdcí ostatních chakrových podstat

Pět elementů přeměny podstaty

Katon (火遁, Živel Ohně)
Element ohně je převážně útočná podstata zahrnující spalující a výbušné útoky. Ovládání divoké podstaty ohně je shledáváno náročné. Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Konohagakure, především v klanech Sarutobi a Uchiha.
Oheň je silný proti větru, protože jej vzduch přiživuje, a slabý proti vodě, protože jej voda hasí.

Fuuton (風遁, Živel Větru)
Element větru je vzácná podstata útočné, či podpůrné povahy. Kombinuje velkou sílu větru a extrémní přesnost řezu tenkou chakrou. Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Sunagakure.
Vítr je silný proti blesku, protože je izolátor, a slabý proti ohni, protože je palivo pro něj.

Raiton (雷遁, Živel Blesku)
Element blesku je vytvářen skrz vibrace chakry. Tyto techniky mohou cíl ochromit, paralyzovat a zvýšit průraznou sílu uživatele. Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Kumogakure.
Blesk je silný proti zemi, protože dokáže cestovat skrz zemi a svými vibracemi ji ničit, a slabý proti větru, protože vítr je izolátor.
Blesk může využít vodivosti vody pro omráčení cíle ve vodě.
Techniky blesku jsou mnohem silnější, je-li jako jejich základ použit skutečný blesk.

Doton (土遁, Živel Země)
Element země ovládá materiály země, jako hlína, kámen, bahno, pro útočné i obranné techniky. Uživatelé dokáží měnit sílu i hustotu země. Mohou si vytvořit zemi z vlastní chakry, pokud nemají přístup k okolní zemině.
Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Iwagakure.
Země je silná proti vodě, protože ji pohlcuje, a slabá proti blesku, protože jí blesk cestuje a ničí ji.

Suiton (水遁, Živel Vody)
Element vody ovládá existující vodu, nebo vytváří novou z chakry uživatele.
Vodní techniky mohou měnit formu i hustotu vody. Útočné techniky způsobují poškození velkým tlakem a náhlou silou, kterou na cíl působí.
Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Kirigakure.
Voda je silná proti ohni, protože jej hasí, a slabá proti zemi, protože země pohlcuje vodu.

Jin a Jang

Kromě pěti základních podstat existují dvě přeměny podstaty, které jsou Jing a Jang podstata Kyuubihozdrojem všech technik nezahrnující živly (jako např. tajné techniky klanů, lékařské ninjutsu, genjutsu apod.). Živel Jin (陰遁, Inton) je založen na představách a spirituální energii shinobiho, zatímco živel Jang (陽遁, Youton) je založen na vitalitě a fyzické energii shinobiho. Dohromady tvoří Jin-Jang živel (陰陽遁, Inyouton, Onmyouton).

Chakra ocasých démonů obsahuje Jin a Jang. Vzhledem k tomu, že jsou ocasí démoni tvořeni chakrou, je možné je rozdělit na dvě oddělené bytosti Jinu a Jangu.

Kombinované přeměny podstaty

Použitím dvou nebo tří základních živlů najednou vzniká úplně nová elementární podstata s jedinečnými vlastnostmi, které by samostatně neexistovaly. Tohle však vyžaduje Kekkei genkai či Kekkei touta.

V manze a anime bylo ukázano devět zkombinovaných přeměn podstat.

Kanonické

 • Hyōton 氷遁 Únik Ledu
 • Vytvářen kombinací vody a větru.
  Chladná chakra této podstaty vytváří a ovládá led.
  Led je velmi silný proti ohnivým technikám a uživatel může využívat okolní vody pro své techniky.
  Neslavně používaný klanem Yuki.
  Pochybná forma této podstaty byla použita členy vesnice Yukigakure, nicméně její pravost vyvrací fakt, že byla okopírována pomocí Sharinganu, což je u skutečných Kekkei Genkai nemožné.

 • Mokuton 木遁 Únik Dřeva
 • Vytvářen kombinací vody a země.
  Tato podstata vytváří a ovládá rostliny, od jednoduchých semínek po kvetoucí stromy.
  Pro tuto techniku je známý Hashirama Senju, jediný známý ninja, který tuto podstatu ovládal přirozeně.

 • Yōton 溶遁 Únik Lávy
 • Vytvářen kombinací země a ohně.
  Tato podstata souhrnně ovládá vulkanické materiály, které se liší napříč uživateli.
  • Mei Terumī z vesnice Kirigakure vytváří a ovládá silně acidické vulkanické bahno.
  • Son Gokū a jeho jinchūriki Rōshi ovládají roztavené kamenní, ve formách více pevných i tekutých.
  • Kyūsuke z vesnice Amegakure a několik ninjů z vesnice Iwagakure ovládají nehašené vápno.
  • Kurotsuchi z vesnice Iwagakure ovládá nehašené vápno a vulkanický popel.
  • Dodai z Kumogakure dokáže vytvářet a ovládat vulkanizovaný gumový materiál.
  • Etoro z Ishigakure ovládá oheň tavící jakýkoliv pevný materiál.

 • Ranton 嵐遁 Únik Bouře
 • Vytvářen kombinací vody a blesku.
  Podstata bouře vytváří paprsky světla, které proudí jako voda a působí jako čistě útočná podstata.
  Je ovládána Bleskovou liní uživatelů z vesnice Kumogakure.
  Ve třetím filmu Naruto Shippūden, Hiruko použil odlišnou variaci této Kekkei Genkai, která mu umožňovala vytvářet bouřkové mraky nabité elektřinou.
  Kombinované přeměny

 • Futton 沸遁 Únik Varu
 • Vytvářen kombinací vody a ohně.
  Tato podstata vytváří páry pro různé účely.
  Zatímco Mei Terumī tuto techniku využívá k vytváření silně kyselé mlhy, Kokuō a jeho jinchūriki Han přivádí chakru na bod varu a vytvářejí tak páru, kterou používají jako pohon pro Taijutsu, či pro útok na své okolí díky vysoké teplotě páry.

 • Bakuton 爆遁 Únik Výbuchu
 • Vytvářen kombinací země a blesku.
  Chakra této podstaty je výbušná a jediní známí uživatelé jsou členi Odpalovacího sboru Iwagakure.
  Deidara vkládá chakru podstaty do jílu a vytváří tak bomby různých tvarů, zatímco Gari vkládá chakru podstaty do svého Taijutsu a odpaluje cíle svých úderů.

 • Shakuton 灼遁 Únik Spálení
 • Vytvářen kombinací ohně a větru, tato podstata vytváří spalující teplo, které okamžitě vypařuje tekutiny.
  Toto teplo je ve formě oslnivých plamenů.
  Jediným známým uživatelem je Pakura z vesnice Sunagakure.

 • Jiton 磁遁 Únik Magnetu
 • Vytvářen kombinací větru a země.
  Tato podstata ovládá magnetické síly pro různé účely.
  • Shukaku využívá tuto podstatu ve své prokleté pečeti, která může být využita k Fūinjutsu.
  • Třetí Kazekage, Kajūra a Shinki mají schopnost ovládat železný písek pomocí magnetické podstaty. Tato schopnost vznikla jako imitace schopnosti Shukaku ovládat písek.
  • Rasa využíval magnetické podstaty k manipulaci těžkého zlatého prachu.
  • Toroi z Kumogakure přenášel magnetické pole do svých shurikenů, které jej předali objektům, kterých se dotkly. Tyto magnetizované cíle pak přitahovali všechny Toroiovy zbraně.
  • Gaara zdědil schopnost úniku magnetu a ovládá třpytivý kovový písek, který má vysokou hustotu a funguje tak lépe, než normální písek.

 • Jinton 塵遁 Únik Prachu
 • Unikátní Kekkei Tōta vytvářená kombinací ohně, větru a země.
  Vytváří trojrozměrné objekty se schopností rozložit cokoliv v nich na úrovni molekul.
  Zatímco uživatel může tvary zvětšovat, natahovat a vystřelovat na obrovských rychlostech, tyto techniky jsou velmi náročné na chakru.
  Jediný dva známí uživatelé jsou Mū a jeho student Ōnoki.

  Nekanonické

 • Shōton 晶遁 Únik Krystalu
 • Podstata založená na zemi.
  Má schopnost krystalizovat jakoukoliv pevnou, či kapalnou hmotu, a ovládat existující krystaly.
  Tato podstata nedokáže krystalizovat chakru, vzduch, oheň, či blesk a je náchylná vůči blesku a zvukům na určité frekvenci.
  Jediným známým uživatelem je Guren.

 • Kōton 鋼遁 Únik Oceli
 • Podstata ovládající ocel.
  Hiruko tuto techniku používal pro přeměnu svého těla v ocel a zvýšení své odolnosti. Metoro Konjiki ji použil k vytváření ocelových zbraní.

 • Meiton 冥遁 Únik Temnoty
 • Podstata umožňující pohltit, manipulovat a vypustit chakru protivníka.
  Tato Kekkei Genkai byla ukradena Hirukem od neznámého ninji.

 • Jinton 迅遁 Únik Rychlosti
 • Podstata umožňující uživateli pohybovat se na nepostřehnutelné rychlostil.
  Tato podstata činí uživatele nedotknutelného uživateli Taijutsu.

  Probíhá aktualizace

  4.6875
  Průměr: 4.7 (96 hlasů)

  Kategorie:

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
  Obrázek uživatele Jena
  Vložil Jena, Út, 2016-01-12 21:50 | Ninja už: 1719 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

  Když Amaterasu nejde ničím uhasit tak jak se proti němu dá bojvat?
  Děkuji za odpověd. Laughing out loud

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2016-01-12 22:47 | Ninja už: 4611 dní, Příspěvků: 1563 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  Zapečetit, přemístit dotonem atd.

  Kočko moje kočko moje.

  Obrázek uživatele Jena
  Vložil Jena, So, 2016-01-16 15:52 | Ninja už: 1719 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

  Díky

  Obrázek uživatele MomochymCZ
  Vložil MomochymCZ, St, 2017-05-17 20:06 | Ninja už: 1229 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

  nebo si urvat hořící končetinu

  Obrázek uživatele Palantir
  Vložil Palantir, Út, 2016-01-12 22:56 | Ninja už: 3885 dní, Příspěvků: 5331 | Autor je: ONLINE, Moderátor, Editor fóra, Danzoův špeh

  Inak sranda, že ak sa to zoberie ad absurdum, tak od jediného plamienka, čo unikne pozornosti môže technicky zhorieť celý svet Eye-wink A v Narutosvete už bola takých plameňov hromada. Laughing out loud

  Nové FF: Kill Uchiha, Dva a pol promile, Polovica života ; aktuálna séria: Sakura: Hitokugutsu 01 - 08, 09, 10
  ostatné nájdete aj s popismi na - Poviedky značky PALANTIR Smiling Fan-mangy:
  To nestihnem; Dnes neumieraj!; Vlasy...

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2016-01-12 23:09 | Ninja už: 4611 dní, Příspěvků: 1563 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  Tak takový plamínek nemusí být ani amaterasu žejo. Smiling

  Kočko moje kočko moje.

  Obrázek uživatele The Dreamer
  Vložil The Dreamer, St, 2015-12-30 21:18 | Ninja už: 2342 dní, Příspěvků: 64 | Autor je: Horší než odpad

  Uf, fuška.. Teď jsou všechny informace v článku aktuální.

  "Alespoň ses usmál, před koncem svého příběhu."
  - Xeranthemum

  Obrázek uživatele johny
  Vložil johny, Ne, 2014-06-15 09:17 | Ninja už: 2296 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

  jaký je muj element chakry pls.

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Ne, 2014-06-15 11:25 | Ninja už: 4611 dní, Příspěvků: 1563 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  Bakaton.

  Kočko moje kočko moje.

  Obrázek uživatele Kuugeki
  Vložil Kuugeki, Ne, 2015-12-27 12:33 | Ninja už: 1738 dní, Příspěvků: 7 | Autor je: Choujiho zlatý brambůrek

  Rekt. Laughing out loud

  Obrázek uživatele lokoroko
  Vložil lokoroko, Po, 2014-02-24 22:26 | Ninja už: 2547 dní, Příspěvků: 25 | Autor je: Pěstitel rýže

  Mňa by zaujímalo čo je silnejší živel-Enton alebo Fuuton ???

  Soon... Very Soon,my ambitions will be fulfilled...

  Obrázek uživatele Yagurak
  Vložil Yagurak, So, 2014-05-24 12:30 | Ninja už: 3720 dní, Příspěvků: 349 | Autor je: Prostý občan

  To proč se ptáš? Laughing out loud Enton 100%

  SEM SPAMER A NESTYDÍM SE ZA TO Laughing out loud
  Jashin-sama vše vidí, a potrestá všechny bezvěrce Laughing out loud
  Rayzo = Horazon a nikdo mě k opaku nepřinutí Laughing out loud

  Obrázek uživatele Brado
  Vložil Brado, Čt, 2014-04-24 20:21 | Ninja už: 2604 dní, Příspěvků: 83 | Autor je: Prostý občan

  Enton je schopnost manipulovat s amaterasu, nie je to zivel.

  Obrázek uživatele Korvína
  Vložil Korvína, St, 2013-11-06 16:01 | Ninja už: 2519 dní, Příspěvků: 136 | Autor je: Pěstitel rýže

  Co by vzniko ze spojení Raiton+Fuuton+Katon=x ? Za předpokladu, že teoreticky by byl Raiton+Fuuton=Jiton a Fuuton+Katon=Shakuton...a jak by se dalo vytvořit silové pole? Tedy spíš z čeho?

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, St, 2013-11-06 16:17 | Ninja už: 4611 dní, Příspěvků: 1563 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  to se muzeme pouze domnivat a pravdepodobne na to nikdy neziskame odpoved, ale jestli to potrebujes do ff nebo tak nejak, muzes si tam klidne dat svou vymyslenou kombinaci.

  Kočko moje kočko moje.

  Obrázek uživatele wilhelm22
  Vložil wilhelm22, Út, 2013-09-24 23:21 | Ninja už: 3588 dní, Příspěvků: 27 | Autor je: Prostý občan

  Mám jednoduchou otázku, která vás ovšem bude dosti otravovat... mohlibyste prosím kdokoliv projít mnou sestavený seznam a a) doplnit chybějící údaje ke složení elementů a za b) doplnit elementy samotné, pokud jsem na nějaký zapoměl. Předem děkuji
  Kekkei Genkai elementy:
  Youton- Láva (Doton+Katon)
  Hyouton- Led (Suiton+Fuuton)
  Mokuton- Dřevo (Doton+Suiton)
  Shouton- Krystal (Doton+Raiton)
  Sabaku(ton)/Suna- Písek (Doton+Fuuton)

  Ranton- Bouře (Suiton+Raiton)
  Jinton- Rychlost (v Movie- Raiton+Fuuton) /Prach (v Anime- Katon+Doton+Fuuton)
  Meiton- Temnota (???)
  Shakuton- Sežehnutí (Katon+Fuuton)
  Bakuton- Výbuchy (Doton+?)

  Futton- Pára (Katon+Suiton)
  Jiton- Magnetismus (Raiton+?)
  Koton- Ocel (Raiton+Doton)
  Onmyōton- Yin-Yang (Inton[styl temna]+Yōton[styl světla])
  Shikotsumyaku- Kosti (no dobře to není element v pravém slova smyslu...)
  Enton- Plamen (Čím více nad tím uvažuji tím méně chci přiznat, že je to element... jde o schopnost odvozenou od Mangekyou Sharinganu)
  Jako zdroje uvádím: Anime+Manga+Movie+Narutopedia

  Obrázek uživatele Madarake.Sharingan
  Vložil Madarake.Sharingan, Ne, 2016-10-09 18:41 | Ninja už: 1449 dní, Příspěvků: 13 | Autor je: Prostý občan

  a co Kimimarovo kostěné kekei genkai to se nepočítá jako podstata ?

  //Edit Akumakirei: viz Shikotsumyaku výše a Dreamerova odpověď níže.

  Obrázek uživatele The Dreamer
  Vložil The Dreamer, Út, 2015-12-08 16:04 | Ninja už: 2342 dní, Příspěvků: 64 | Autor je: Horší než odpad

  Shouton nemá potvrzenou kombinaci (navíc je nekanonický, takže pochybuji že ho Kishimoto do svého grafu elementů zahrne). Ovládání písku není element ale schopnost.
  Jinton jako element rychlosti taky není žádná kombinace (opět nekanonický), Bakuton je Země a Blesk. Koton nemá známou kombinaci, Jiton je Země a Vzduch, Shikotsumyaku není element, ale schopnost odvozená od Kaguyi Otsutsuki, Enton také není element.

  Jinak dobře Laughing out loud

  "Alespoň ses usmál, před koncem svého příběhu."
  - Xeranthemum

  Obrázek uživatele Katy...
  Vložil Katy..., Po, 2013-11-11 20:35 | Ninja už: 2562 dní, Příspěvků: 199 | Autor je: Tsunadin poskok

  přesně tohle jsem hledala

  "Nevezmu své slovo zpět" to je má cesta ninji

  Být shinobi neznamená bojovat ve válce. Být shinobi znamená, bojovat za své přátelé a proto nedovolím, aby mým přátelům někdo ublížil!

  Kdo poruší pravidla a nařízení je považován za odpad, ale ten kdo opustí přátele je ještě horší špína.

  Hokage není ten, kdo je všemi uznáván. Je to o tom že kdo je všemi uznáván se stane hokagem.

  https://www.youtube.com/watch?v=veqyzr3PnAM

  Obrázek uživatele ales551
  Vložil ales551, Út, 2013-08-20 12:42 | Ninja už: 4395 dní, Příspěvků: 181 | Autor je: Utírač tabulí na Akademii

  Myslim si ze Bakuton je z Katonu a Dotonu..

  "Všeho moc škodí."
  NaruHina, SasuKarin, TemaShika a SaiIno
  Ono to není tak že "ten, kdo se stane Hokage" bude všemi uznáván... Je to o tom že "ten, kdo je všemi uznáván" se stane Hokage...
  Nikdy neberu svá slova zpět! To je moje cesta ninji!

  Obrázek uživatele Hatesh
  Vložil Hatesh, St, 2013-11-06 18:28 | Ninja už: 3407 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

  Z těch dvou je Youton

  Obrázek uživatele Brambora121
  Vložil Brambora121, Ne, 2013-02-03 11:28 | Ninja už: 2847 dní, Příspěvků: 506 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

  Hmmmm, a myslíte si,na základě dohodle,že by šlo zkombinovat Fuuton: RasenShuriken a Chidori?
  Jestli jo, tak by to byl pořádnej mazec!
  Obrázek uživatele Hatesh
  Vložil Hatesh, Ne, 2013-02-03 11:52 | Ninja už: 3407 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

  Dle mého by to nešlo. Chidori samo o sobě je vrcholnou manipulací elementární Chakry a Fuuton: Rasenshuriken taky, jenže jsou tu dva problémy, proč by to nešlo.
  Prvním je, že samotný Kakashi, autor Chidori, se po naučení Rasenganu, jak Narutovi tvrdil, snažil do Rasenganu vštěpit Raiton, ale nepovedlo se mu to. Což znamená, že sloučení těch technik je nemožné, když nejde vyvinout ani jejich nižší hybrid.
  Druhým je, že Fuuton je silnější, než Raiton, tudíž by Fuuton měl destabilizovávat Raitonové techniky, či je kompletně ničit. Proto by syntéza byla nemožná, nebo minimálně neuvěřitelně složitá.

  Obrázek uživatele Killer_Jirka
  Vložil Killer_Jirka, Po, 2014-07-28 14:33 | Ninja už: 2317 dní, Příspěvků: 17 | Autor je: Obsluha v Ichiraku

  Kakashi to ale nedokázal, protože držet tvar a podstatu chakry bylo nemožné i pro Minata (4. hokage), který se o to taky snažil, takže by to bylo možné, ale není ninja s raitonem, který dokáže ovládat tvar chakry a podstatu chakry zároveň, vím na 100%, že tak nějak to Kakashi říkal. Vím, že říkal, že kdyby se mu povedlo to spojit, byla by to technika daleko přesahující chidori.

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2013-02-12 02:13 | Ninja už: 4611 dní, Příspěvků: 1563 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  "Prvním je, že samotný Kakashi, autor Chidori, se po naučení Rasenganu, jak Narutovi tvrdil, snažil do Rasenganu vštěpit Raiton, ale nepovedlo se mu to. Což znamená, že sloučení těch technik je nemožné" ... že se to nepovedlo kakashimu znamená, že to je nemožné?

  Kočko moje kočko moje.

  Obrázek uživatele Hatesh
  Vložil Hatesh, Út, 2013-02-12 02:21 | Ninja už: 3407 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

  Kakashi se naučil Rasengan ještě rychleji, než-li Naruto a to i Naruto byl extrémně rychlý. Navíc, Kakashi je inventorem Chidori. Měl by znát vlastnosti Chidori a Raikiri a i důvod, proč to nejde sjednotit s Rasenganem.
  Navíc, Raiton je dosti labilní element, prostě výboje blesku, zatímco Rasengan je o přesné rotaci a stabilitě Chakry. Ty dvě vlastnosti jdou proti sobě.
  Jestli je možná fúze Chidori a Rasenganu, tak na tak mizivé procento, že snad jedině hlavní postava to může dokázat.

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2013-02-12 02:25 | Ninja už: 4611 dní, Příspěvků: 1563 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  já neříkám že to jde, jenom že ten argument je divný

  Kočko moje kočko moje.

  Obrázek uživatele Nozarashi
  Vložil Nozarashi, Út, 2013-02-12 02:19 | Ninja už: 3317 dní, Příspěvků: 99 | Autor je: Pěstitel rýže

  to že to nedokázal skombinovať Kakashi neznamená to že je to nemožné ale fakt je ten že zatiaľ je to nemožné

  Všetky osobné starosti mi píšte PM ďakujem !!!

  Obrázek uživatele Brambora121
  Vložil Brambora121, Ne, 2013-02-03 17:52 | Ninja už: 2847 dní, Příspěvků: 506 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

  Arigatō!
  Obrázek uživatele Kurozaya Kamaruna
  Vložil Kurozaya Kamaruna, St, 2012-12-26 22:57 | Ninja už: 2899 dní, Příspěvků: 23 | Autor je: Prostý občan

  Nedávno mě jen tak napadlo, že Onoki (Tsuchikage) ovládá Jinton a ten se skládá z Katonu, Fuutonu a Dotonu (kekkei tota). Tudíž by mohl ovládat i Youton (láva = Katon a Do tón) a popř. i Shakuton (který zřejmě je z Katonu a Fuutonu), ne? Je to jen můj nápad, ale když dokáže spojit tři elementy, tak dva z nich by problém být neměl.