manga_preview
Boruto TBV 10

Elementy

Přeměna podstaty (性質変化, Seishitsu Henka) je pokročilá forma kontroly chakry, která zahrnuje tvarování a formování podstaty chakry jedince.

Přeměna podstaty je jedna ze dvou nezbytných složek pro vytváření nebo upravování technik. Druhou složkou je přeměna tvaru. Zatímco přeměna podstaty mění fyzickou vlastnost chakry v konkrétní živel, přeměna tvaru mění podobu a pohyb chakry.

Základní přeměna podstaty

Pět základních živlů (五大基本性質, Godai Kihon Seishitsu) je pět elementárních chakrových podstat. Ty jsou základním kamenem pro všechna elementární ninjutsu. Pro život ninjů jsou natolik důležité, že pět velkých ninja zemí je spjato s názvy živlů. Každý živel je přirozeně vůči ostatním buď v silnější či slabší pozici.
Pět základních živlů

 1. Oheň (火, Hi) má převahu nad větrem, ale je oslaben proti vodě.
 2. Vítr (風, Kaze) má převahu nad bleskem, ale je oslaben proti ohni.
 3. Blesk (雷, Kaminari) má převahu nad zemí, ale je oslaben proti větru.
 4. Země (土, Tsuchi) má převahu nad vodou, ale je oslabena proti blesku.
 5. Voda (水, Mizu) má převahu nad ohněm, ale je oslabena proti zemi.

V zásadě platí, že pokud je elementární technika postavena proti jiné elementární technice stejné úrovně, zvítězí technika s živlem, který má převahu. Nicméně technika se slabším živlem může silnější živel porazit, pokud je zkombinována s jiným silnějším živlem (např. ohnivá technika přemůže vodní techniku, pokud je zkombinována s větrnou technikou).

Chakrová podstata ninjů

Každý ninja má svou hlavní podstatu, která tíhne k jednomu z pěti základních živlů. Tato hlavní podstata může být často genetická či se v klanu vyskytuje nejčastěji (např. členové klanu Uchiha mají často ohnivou podstatu). Ke zjištění podstaty se používá speciální papír. Ten pochází ze stromů, které jsou pěstovány, udržovány a živeny chakrou. Když je tento papír vystaven byť jen malé trošce chakry, zareaguje na konkrétní chakrovou podstatu:

 1. Oheň: papír shoří
 2. Vítr: papír se rozpůlí
 3. Blesk: papír se zmuchlá
 4. Země: papír se rozpadne
 5. Voda: papír zvlhne

Chakrový papírNinjům se nejlépe učí techniky, které se shodují s jejich chakrovou podstatou, nicméně i tak se tyto techniky mohou učit několik let. Shinobi ale nejsou limitováni pouze na techniky spojené s jejich podstatou, vlastně je u jouninů zvykem ovládat alespoň dva živly.

Technicky je možné ovládnout všech pět živlů. To je však velmi vzácné, protože to zahrnuje značné množství tréninků. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Orochimaru a Muu jsou jediní, kteří to dokázali běžným způsobem. Další metody k získání všech pěti živlů mohou být:

 1. získání Rinneganu, který urychlí proces učení
 2. získání Senjutsu Šesti cest a Koule pátrající po pravdě
 3. získání vějíře Bashousen, který každému ninjovi umožňuje použít všech pět živlů
 4. použití techniky Jiongu k získání srdcí ostatních chakrových podstat

Jin a Jang

Kromě pěti základních podstat existují dvě přeměny podstaty, které jsou Jing a Jang podstata Kyuubihozdrojem všech technik nezahrnující živly (jako např. tajné techniky klanů, lékařské ninjutsu, genjutsu apod.). Živel Jin (陰遁, Inton) je založen na představách a spirituální energii shinobiho, zatímco živel Jang (陽遁, Youton) je založen na vitalitě a fyzické energii shinobiho. Dohromady tvoří Jin-Jang živel (陰陽遁, Inyouton, Onmyouton).

Chakra ocasých démonů obsahuje Jin a Jang. Vzhledem k tomu, že jsou ocasí démoni tvořeni chakrou, je možné je rozdělit na dvě oddělené bytosti Jinu a Jangu.

Pět elementů přeměny podstaty

Katon (火遁, Živel Ohně)
Více v samostatném článku Katonkaton_symbol
Je běžně spojován s ruční pečetí tygra a téměř vždy je využíván v ofenzivních technikách. Katon je přirozeně silný vůči Živlu Větru a slabý vůči Živlu Vody a běžně se vyskytuje mezi ninji v Listové.

Fuuton (風遁, Živel Větru)
Více v samostatném článku Fuutonfuuton_symbol
Jedná se o nejvzácnější podstatu a zpravidla má ofenzivní či podpůrnou povahu. Fuuton je přirozeně silný vůči Živlu Blesku a slabší vůči Živlu Ohně. Přestože se větrná podstata vyskytuje velmi vzácně, je zřejmě běžná u ninjů v Písečné, kteří pro větrné techniky často využívají vějíř.

Raiton (雷遁, Živel Blesku)
Více v samostatném článku Raitonraiton_symbol
Je vytvářen skrz vibrace chakry. Techniky blesku jsou mnohem silnější, je-li jako jejich základ použit skutečný blesk. Toto použití je však velmi vzácné. Raiton je přirozeně silný vůči Živlu Země a slabší vůči Živlu Větru. Blesková podstata je běžná u ninjů v Oblačné, kteří ji dokáží využívat mnoha způsoby.

Doton (土遁, Živel Země)
Více v samostatném článku Dotondoton_symbol
Je běžně spojován s ruční pečetí hada. Uživatelé dotonu mohou pro útočné i obranné techniky využít zemní materiály od hlíny a kamene až po bahno. Doton je přirozeně silný vůči Živlu Vody a slabý vůči Živlu Blesku. Běžně se vyskytuje mezi ninji v Kamenné, kteří jej používají v různých variantách.

Suiton (水遁, Živel Vody)
Více v samostatném článku Suitonsuiton_symbol
Nejjednodušší způsob užití je využití již existujícího vodního zdroje jako je jezero či řeka. Živel vody je nejčastěji využíván pro útočné techniky. Obranné techniky mohou zahrnovat vysoké vodní zdi či hustou mlhu. Suiton je přirozeně silný vůči Živlu Ohně a slabý vůči Živlu Země. Nejčastěji se vyskytuje mezi ninji z Mlžné.

Kombinované přeměny podstaty

Použitím dvou nebo tří základních živlů najednou vzniká úplně nová elementární podstata s jedinečnými vlastnostmi, které by samostatně neexistovaly. Tohle však vyžaduje Kekkei genkai či Kekkei touta.

V manze a anime bylo ukázano devět zkombinovaných přeměn podstat.

Kanonické

Hyouton (氷遁, Živel Ledu)
Více v samostatném článku Hyoutonhyouton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů vody a větru. Tímto ledovým kekkei genkai byl známý klan Yuki ze Země Vody. Led je velmi odolný vůči ohnivým technikám. Uživatel Hyoutonu navíc může pro své techniky využívat vodu okolo sebe.

Mokuton (木遁, Živel Dřeva)
Více v samostatném článku Mokutonmokuton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů vody a země. Tato podstata vytváří a ovládá rostliny, od pouhých semínek až po kvetoucí stromy. Mokuton používal legendární Senju Hashirama a protože od jeho smrti neobjevil nikdo, kdo by měl Mokuton geneticky získaný, je tento element považován za Hashiramovo Kekkei genkai.

Youton (溶遁; 熔遁, Živel Lávy)
Více v samostatném článku Youtonyouton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů země a ohně. Souhrnně tato podstata ovládá vulkanické materiály, jejich použití se však uživatel od uživatele liší. Podle oficiálního databooku, techniky, které používá 5. Mizukage: Terumi Mei se liší od ostatních technik, z čehož vyplývá, že její techniky jsou unikátní a dokáže je používat pouze ona.

Ranton (嵐遁, Živel Bouře)
Více v samostatném článku RantonRanton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů vody a blesku. I přes svůj název tato podstata nemanipuluje se skutečnou bouří, místo toho vytváří elektrické světelné paprsky, které proudí jako voda a působí jako čistě útočná podstata. Ranton používá několik ninjů z Oblačné, zejména Darui.

Futton (沸遁, Živel Varu)
Více v samostatném článku Futtonfutton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů vody a ohně. Tato podstata vytváří páru a stejně jako u Youtonu, i u této podstaty se použití liší v závislosti na tom, kdo ji používá. Pátá Mizukage Terumi Mei z Mlžné úpoužívá futton ve formě korozivní páry, kdežto Pětiocasý démon: Kokuou a jeho Jinchuuriki používají Páru vytvořenou zahřátím chakry k bodu varu.

Bakuton (爆遁, Živel Výbuchu)
Více v samostatném článku Bakutonbakuton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů země a blesku. Chakra této podstaty je výbušná Podle všeho je toto Kekkei genkai běžné mezi členy pyrotechnické jednotky z Kamenné. I u této podstaty je její použití individuální. Deidara bakuton používá pomocí svého výbušného jílu, Gari bakutonem posiluje své taijutsu, čímž každý svůj cíl odpálí.

Shakuton (灼遁, Živel Spálení)
Více v samostatném článku Shakutonshakuton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů ohně a větru. Tato podstata vytváří spalující žár ve formě oslnivých plamenů. Jediným známým uživatelem tohoto Kekkei genkai je Pakura z Písečné. Pomocí Shakutonu v protivníkově těle dokáže zahřát tělesné tekutiny až do takového bodu, kdy se vypaří a zbude vysušené mrtvé tělo. V anime je shakuton slabý vůči Živlu vody.

Jiton (磁遁, Živel Magnetu)
Více v samostatném článku Jitonjiton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů větru a země. Souhrnně tato podstata ovládá magnetickou sílu, kterou následně uživatelé kvůli různým účelům aplikují na další podstaty. Výsledná podoba použití je tedy, stejně jako u youtonu, futtonu a bakutonu, individuální.

Jinton (塵遁, Živel Prachu)
Více v samostatném článku Jintonjinton_symbol
Je vytvářen kombinací živlů země, vzduchu a ohně. Jedná se o jedinečnou Kekkei Touta (血継淘汰, Pokrevní výběr). Tato podstata vytváří trojrozměrné objekty (krychle, kužel apod.), které vše, co pohltí, rozpustí na molekulární bázi. Uživatel může tyto tvary zvětšovat, zmenšovat, natahovat i vystřelovat, avšak technika je velmi náročná, co se týče množství spotřebované chakry.

Nekanonické

Za nekakonické elementy přeměny podstaty považujeme ty, které se neobjevily ani v manze, ani v anime. Objevují se buď ve filmech či novelách. U těchto podstat zpravidla neznáme kombinace živlů.

Shouton (晶遁, Živel Krystalu)
Více v samostatném článku Shouton
Jedná se o velmi vzácný druh kombinace pěti základních živlů přeměny podstaty, který se vyskytuje pouze v anime. Přesná kombinace nám není známá, nicméně když Inuzuka Kiba poprvé uviděl použití shoutonu, spletl si ho s Živlem Země. Uživatelé shoutonu dokáží přeměnit jakoukoli hmotu, od fyzických předmětů až po vlhkost ve vzduchu, do krystalů a manipulovat s již existujícími krystaly. Avšak nedokáží zkrystalizovat čistou energii nebo chakru, podstata je taky náchylná na zvuky určité frekvence. Jediným známým uživatelem je Guren.Kombinované přeměny

Kouton (鋼遁, Živel Oceli)
Více v samostatném článku Kouton
Jedná se o velmi vzácný druh kombinace pěti základních živlů přeměny podstaty, který se vyskytuje pouze v novele Gaarův příběh: Písečný přelud a filmu Naruto Shippuden 3: Dědicové ohnivé vůle. Přesná kombinace nám není známá. Jedinými známými uživateli jsou Hiruko a Konjiki Metoro.

Deiton (泥遁, Živel Bahna)
Více v samostatném článku Deiton
Jedná se o velmi vzácný druh kombinace pěti základních živlů přeměny podstaty, který se vyskytuje pouze v novele Příběh Akatsuki: Ďábelské květiny v rozkvětu. Je vytvářen kombinací živlů země a vody. Jenže kvůli tomu, že je stejnou kombinací utvářen známější mokuton, málokdo o tomto živlu slyšel.

Meiton (冥遁, Živel Temnoty)
Více v samostatném článku Meiton
Jedná se o kombinované Kekkei genkai přeměny podstaty, které se vyskytuje pouze ve filmu Naruto Shippuden 3: Dědicové ohnivé vůle. Tato podstata dokáže pohltit, manipulovat a vypustit chakru ukradenou od protivníka. Jediným známým uživatelem je Hiruko.

Jinton (迅遁, Živel Rychlosti)
Více v samostatném článku Jinton_Kekkei genkai
Jedná se o kombinované Kekkei genkai přeměny podstaty, které se vyskytuje pouze ve filmu Naruto Shippuden 3: Dědicové ohnivé vůle. Tato podstata umožňuje uživateli pohybovat se s neuvěřitelnou rychlostí. Jediným známým uživatelem je Hiruko.

Aktualizace 27.04.2021, Sayoko

4.6875
Průměr: 4.7 (96 hlasů)

Kategorie:

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Jena
Vložil Jena, Út, 2016-01-12 21:50 | Ninja už: 3085 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

Když Amaterasu nejde ničím uhasit tak jak se proti němu dá bojvat?
Děkuji za odpověd. Laughing out loud

Obrázek uživatele Sendo Masters
Vložil Sendo Masters, Ne, 2020-11-08 02:04 | Ninja už: 1324 dní, Příspěvků: 42 | Autor je: Prostý občan

Kawarimi no Jutsu all day all night.

Obrázek uživatele povídkář
Vložil povídkář, Út, 2016-01-12 22:47 | Ninja už: 5976 dní, Příspěvků: 1554 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Zapečetit, přemístit dotonem atd.

Ach jo, ani nevíš, jak moc mi chybíš.

Obrázek uživatele Jena
Vložil Jena, So, 2016-01-16 15:52 | Ninja už: 3085 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

Díky

Obrázek uživatele MomochymCZ
Vložil MomochymCZ, St, 2017-05-17 20:06 | Ninja už: 2594 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

nebo si urvat hořící končetinu

Obrázek uživatele Palantir
Vložil Palantir, Út, 2016-01-12 22:56 | Ninja už: 5250 dní, Příspěvků: 6239 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Uchazeč o ruku Mizukage

Inak sranda, že ak sa to zoberie ad absurdum, tak od jediného plamienka, čo unikne pozornosti môže technicky zhorieť celý svet Eye-wink A v Narutosvete už bola takých plameňov hromada. Laughing out loud

Nové FF: Ďalšie dieťa, Klietka, CSI KONOHA: Sobášny podvod?, Fajka ; aktuálna séria: Krvavá hmla 01 - 03,
ostatné nájdete aj s popismi na - Poviedky značky PALANTIR Smiling Fan-mangy:
To nestihnem; Dnes neumieraj!; Vlasy...

Obrázek uživatele povídkář
Vložil povídkář, Út, 2016-01-12 23:09 | Ninja už: 5976 dní, Příspěvků: 1554 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Tak takový plamínek nemusí být ani amaterasu žejo. Smiling

Ach jo, ani nevíš, jak moc mi chybíš.

Obrázek uživatele The Dreamer
Vložil The Dreamer, St, 2015-12-30 21:18 | Ninja už: 3707 dní, Příspěvků: 64 | Autor je: Horší než odpad

Uf, fuška.. Teď jsou všechny informace v článku aktuální.

"Alespoň ses usmál, před koncem svého příběhu."
- Xeranthemum

Obrázek uživatele johny
Vložil johny, Ne, 2014-06-15 09:17 | Ninja už: 3662 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

jaký je muj element chakry pls.

Obrázek uživatele povídkář
Vložil povídkář, Ne, 2014-06-15 11:25 | Ninja už: 5976 dní, Příspěvků: 1554 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Bakaton.

Ach jo, ani nevíš, jak moc mi chybíš.

Obrázek uživatele Kuugeki
Vložil Kuugeki, Ne, 2015-12-27 12:33 | Ninja už: 3103 dní, Příspěvků: 7 | Autor je: Choujiho zlatý brambůrek

Rekt. Laughing out loud

Obrázek uživatele lokoroko
Vložil lokoroko, Po, 2014-02-24 22:26 | Ninja už: 3913 dní, Příspěvků: 25 | Autor je: Pěstitel rýže

Mňa by zaujímalo čo je silnejší živel-Enton alebo Fuuton ???

Soon... Very Soon,my ambitions will be fulfilled...

Obrázek uživatele Yagurak
Vložil Yagurak, So, 2014-05-24 12:30 | Ninja už: 5085 dní, Příspěvků: 349 | Autor je: Prostý občan

To proč se ptáš? Laughing out loud Enton 100%

SEM SPAMER A NESTYDÍM SE ZA TO Laughing out loud
Jashin-sama vše vidí, a potrestá všechny bezvěrce Laughing out loud
Rayzo = Horazon a nikdo mě k opaku nepřinutí Laughing out loud

Obrázek uživatele Brado
Vložil Brado, Čt, 2014-04-24 20:21 | Ninja už: 3970 dní, Příspěvků: 83 | Autor je: Prostý občan

Enton je schopnost manipulovat s amaterasu, nie je to zivel.

Obrázek uživatele Korvína
Vložil Korvína, St, 2013-11-06 16:01 | Ninja už: 3885 dní, Příspěvků: 175 | Autor je: Pěstitel rýže

Co by vzniko ze spojení Raiton+Fuuton+Katon=x ? Za předpokladu, že teoreticky by byl Raiton+Fuuton=Jiton a Fuuton+Katon=Shakuton...a jak by se dalo vytvořit silové pole? Tedy spíš z čeho?

Obrázek uživatele povídkář
Vložil povídkář, St, 2013-11-06 16:17 | Ninja už: 5976 dní, Příspěvků: 1554 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

to se muzeme pouze domnivat a pravdepodobne na to nikdy neziskame odpoved, ale jestli to potrebujes do ff nebo tak nejak, muzes si tam klidne dat svou vymyslenou kombinaci.

Ach jo, ani nevíš, jak moc mi chybíš.

Obrázek uživatele wilhelm22
Vložil wilhelm22, Út, 2013-09-24 23:21 | Ninja už: 4954 dní, Příspěvků: 27 | Autor je: Prostý občan

Mám jednoduchou otázku, která vás ovšem bude dosti otravovat... mohlibyste prosím kdokoliv projít mnou sestavený seznam a a) doplnit chybějící údaje ke složení elementů a za b) doplnit elementy samotné, pokud jsem na nějaký zapoměl. Předem děkuji
Kekkei Genkai elementy:
Youton- Láva (Doton+Katon)
Hyouton- Led (Suiton+Fuuton)
Mokuton- Dřevo (Doton+Suiton)
Shouton- Krystal (Doton+Raiton)
Sabaku(ton)/Suna- Písek (Doton+Fuuton)

Ranton- Bouře (Suiton+Raiton)
Jinton- Rychlost (v Movie- Raiton+Fuuton) /Prach (v Anime- Katon+Doton+Fuuton)
Meiton- Temnota (???)
Shakuton- Sežehnutí (Katon+Fuuton)
Bakuton- Výbuchy (Doton+?)

Futton- Pára (Katon+Suiton)
Jiton- Magnetismus (Raiton+?)
Koton- Ocel (Raiton+Doton)
Onmyōton- Yin-Yang (Inton[styl temna]+Yōton[styl světla])
Shikotsumyaku- Kosti (no dobře to není element v pravém slova smyslu...)
Enton- Plamen (Čím více nad tím uvažuji tím méně chci přiznat, že je to element... jde o schopnost odvozenou od Mangekyou Sharinganu)
Jako zdroje uvádím: Anime+Manga+Movie+Narutopedia

Obrázek uživatele Madarake.Sharingan
Vložil Madarake.Sharingan, Ne, 2016-10-09 18:41 | Ninja už: 2814 dní, Příspěvků: 13 | Autor je: Prostý občan

a co Kimimarovo kostěné kekei genkai to se nepočítá jako podstata ?

//Edit Akumakirei: viz Shikotsumyaku výše a Dreamerova odpověď níže.

Obrázek uživatele The Dreamer
Vložil The Dreamer, Út, 2015-12-08 16:04 | Ninja už: 3707 dní, Příspěvků: 64 | Autor je: Horší než odpad

Shouton nemá potvrzenou kombinaci (navíc je nekanonický, takže pochybuji že ho Kishimoto do svého grafu elementů zahrne). Ovládání písku není element ale schopnost.
Jinton jako element rychlosti taky není žádná kombinace (opět nekanonický), Bakuton je Země a Blesk. Koton nemá známou kombinaci, Jiton je Země a Vzduch, Shikotsumyaku není element, ale schopnost odvozená od Kaguyi Otsutsuki, Enton také není element.

Jinak dobře Laughing out loud

"Alespoň ses usmál, před koncem svého příběhu."
- Xeranthemum

Obrázek uživatele Katy...
Vložil Katy..., Po, 2013-11-11 20:35 | Ninja už: 3927 dní, Příspěvků: 199 | Autor je: Tsunadin poskok

přesně tohle jsem hledala

"Nevezmu své slovo zpět" to je má cesta ninji

Být shinobi neznamená bojovat ve válce. Být shinobi znamená, bojovat za své přátelé a proto nedovolím, aby mým přátelům někdo ublížil!

Kdo poruší pravidla a nařízení je považován za odpad, ale ten kdo opustí přátele je ještě horší špína.

Hokage není ten, kdo je všemi uznáván. Je to o tom že kdo je všemi uznáván se stane hokagem.

https://www.youtube.com/watch?v=veqyzr3PnAM

Obrázek uživatele ales551
Vložil ales551, Út, 2013-08-20 12:42 | Ninja už: 5760 dní, Příspěvků: 181 | Autor je: Utírač tabulí na Akademii

Myslim si ze Bakuton je z Katonu a Dotonu..

"Všeho moc škodí."
NaruHina, SasuKarin, TemaShika a SaiIno
Ono to není tak že "ten, kdo se stane Hokage" bude všemi uznáván... Je to o tom že "ten, kdo je všemi uznáván" se stane Hokage...
Nikdy neberu svá slova zpět! To je moje cesta ninji!

Obrázek uživatele Hatesh
Vložil Hatesh, St, 2013-11-06 18:28 | Ninja už: 4772 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

Z těch dvou je Youton

Obrázek uživatele Brambora121
Vložil Brambora121, Ne, 2013-02-03 11:28 | Ninja už: 4212 dní, Příspěvků: 506 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Hmmmm, a myslíte si,na základě dohodle,že by šlo zkombinovat Fuuton: RasenShuriken a Chidori?
Jestli jo, tak by to byl pořádnej mazec!
Obrázek uživatele Hatesh
Vložil Hatesh, Ne, 2013-02-03 11:52 | Ninja už: 4772 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

Dle mého by to nešlo. Chidori samo o sobě je vrcholnou manipulací elementární Chakry a Fuuton: Rasenshuriken taky, jenže jsou tu dva problémy, proč by to nešlo.
Prvním je, že samotný Kakashi, autor Chidori, se po naučení Rasenganu, jak Narutovi tvrdil, snažil do Rasenganu vštěpit Raiton, ale nepovedlo se mu to. Což znamená, že sloučení těch technik je nemožné, když nejde vyvinout ani jejich nižší hybrid.
Druhým je, že Fuuton je silnější, než Raiton, tudíž by Fuuton měl destabilizovávat Raitonové techniky, či je kompletně ničit. Proto by syntéza byla nemožná, nebo minimálně neuvěřitelně složitá.

Obrázek uživatele Killer_Jirka
Vložil Killer_Jirka, Po, 2014-07-28 14:33 | Ninja už: 3682 dní, Příspěvků: 17 | Autor je: Obsluha v Ichiraku

Kakashi to ale nedokázal, protože držet tvar a podstatu chakry bylo nemožné i pro Minata (4. hokage), který se o to taky snažil, takže by to bylo možné, ale není ninja s raitonem, který dokáže ovládat tvar chakry a podstatu chakry zároveň, vím na 100%, že tak nějak to Kakashi říkal. Vím, že říkal, že kdyby se mu povedlo to spojit, byla by to technika daleko přesahující chidori.

Obrázek uživatele povídkář
Vložil povídkář, Út, 2013-02-12 02:13 | Ninja už: 5976 dní, Příspěvků: 1554 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

"Prvním je, že samotný Kakashi, autor Chidori, se po naučení Rasenganu, jak Narutovi tvrdil, snažil do Rasenganu vštěpit Raiton, ale nepovedlo se mu to. Což znamená, že sloučení těch technik je nemožné" ... že se to nepovedlo kakashimu znamená, že to je nemožné?

Ach jo, ani nevíš, jak moc mi chybíš.

Obrázek uživatele Hatesh
Vložil Hatesh, Út, 2013-02-12 02:21 | Ninja už: 4772 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

Kakashi se naučil Rasengan ještě rychleji, než-li Naruto a to i Naruto byl extrémně rychlý. Navíc, Kakashi je inventorem Chidori. Měl by znát vlastnosti Chidori a Raikiri a i důvod, proč to nejde sjednotit s Rasenganem.
Navíc, Raiton je dosti labilní element, prostě výboje blesku, zatímco Rasengan je o přesné rotaci a stabilitě Chakry. Ty dvě vlastnosti jdou proti sobě.
Jestli je možná fúze Chidori a Rasenganu, tak na tak mizivé procento, že snad jedině hlavní postava to může dokázat.

Obrázek uživatele povídkář
Vložil povídkář, Út, 2013-02-12 02:25 | Ninja už: 5976 dní, Příspěvků: 1554 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

já neříkám že to jde, jenom že ten argument je divný

Ach jo, ani nevíš, jak moc mi chybíš.

Obrázek uživatele Nozarashi
Vložil Nozarashi, Út, 2013-02-12 02:19 | Ninja už: 4683 dní, Příspěvků: 99 | Autor je: Pěstitel rýže

to že to nedokázal skombinovať Kakashi neznamená to že je to nemožné ale fakt je ten že zatiaľ je to nemožné

Všetky osobné starosti mi píšte PM ďakujem !!!

Obrázek uživatele Brambora121
Vložil Brambora121, Ne, 2013-02-03 17:52 | Ninja už: 4212 dní, Příspěvků: 506 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Arigatō!