manga_preview
Samurai 8 14

Elementy

Pět elementů
Slabost elementů

Základní složky Jutsu ovládající chakru jsou Přeměna tvaru a Přeměna podstaty. Všech pět hlavních elementárních stylů jsou také názvy pro pět Velkých Shinobi Zemí: Ohen, Vítr, Blesk, Země a Voda.
Každý Ninja má hlavní podstatu. K zjištění této podstaty se používá speciální papír. Papír pochází ze stromů, které jsou speciálně pěstovány, udržovány a živeny Chakrou.
Když ninja nechá projít Chakru tímto papírem, tak zjistí jakou má hlavní podstatu:
Blesk: Papír se zmuchlá
Vítr: Papír se rozřízne
Oheň: Papír shoří
Voda: Papír zvlhne
Země: Papír se rozpadne

Pět elementů Změny podstaty

 • Katon 火遁 Únik Ohně
 • Element ohně je převážně útočná podstata zahrnující spalující a výbušné útoky. Ovládání divoké podstaty ohně je shledáváno náročné. Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Konohagakura, především v klanech Sarutobi a Uchiha.
  Oheň je silný proti větru, protože jej vzduch přiživuje, a slabý proti vodě, protože jej voda hasí.
  Oheň může být použit spolu s elementem Větru k vytvoření techniky silnější než vodní techniky.

  Enton 炎遁 Únik Plamene

  Enton je nejvyšší forma elementu ohně, nikoliv však samostatná podstata. Ovládá černé plameny vytvářené technikou Amaterasu.
  Je silný proti větru, ale díky své vysoké teplotě je dokonce silný i proti vodě.

 • Fūton 風遁 Únik Větru
 • Element větru je vzácná podstata útočné, či podpůrné povahy. Kombinuje velkou sílu větru a extrémní přesnost řezu tenkou chakrou. Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Sunagakure.
  Vítr je silný proti blesku, protože je izolátor, a slabý proti ohni, protože je palivo pro něj.
  Vítr může být použit spolu s elementem ohně, či vody, aby zvýšil sílu výsledné techniky.

 • Raiton 雷遁 Únik Blesku
 • Element blesku je vytvářen skrz vibrace chakry. Tyto techniky mohou cíl ochromit, paralyzovat a zvýšit průraznou sílu uživatele. Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Kumogakure.
  Blesk je silný proti zemi, protože dokáže cestovat skrz zemi a svými vibracemi ji ničit, a slabý proti větru, protože vítr je izolátor.
  Blesk může využít vodivosti vody pro omráčení cíle ve vodě.
  Techniky blesku jsou mnohem silnější, je-li jako jejich základ použit skutečný blesk.

 • Doton 土遁 Únik Země
 • Element země ovládá materiály země, jako hlína, kámen, bahno, pro útočné i obranné techniky. Uživatelé dokáží měnit sílu i hustotu země. Mohou si vytvořit zemi z vlastní chakry, pokud nemají přístup k okolní zemině.
  Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Iwagakure.
  Země je silná proti vodě, protože ji pohlcuje, a slabá proti blesku, protože jí blesk cestuje a ničí ji.

 • Suiton 水遁 Únik Vody
 • Element vody ovládá existující vodu, nebo vytváří novou z chakry uživatele.
  Vodní techniky mohou měnit formu i hustotu vody. Útočné techniky způsobují poškození velkým tlakem a náhlou silou, kterou na cíl působí.
  Tato podstata chakry je obvyklá ve vesnici Kirigakure.
  Voda je silná proti ohni, protože jej hasí, a slabá proti zemi, protože země pohlcuje vodu.

  Kombinované Přeměny podstaty

  Kanonické

 • Hyōton 氷遁 Únik Ledu
 • Vytvářen kombinací vody a větru.
  Chladná chakra této podstaty vytváří a ovládá led.
  Led je velmi silný proti ohnivým technikám a uživatel může využívat okolní vody pro své techniky.
  Neslavně používaný klanem Yuki.
  Pochybná forma této podstaty byla použita členy vesnice Yukigakure, nicméně její pravost vyvrací fakt, že byla okopírována pomocí Sharinganu, což je u skutečných Kekkei Genkai nemožné.

 • Mokuton 木遁 Únik Dřeva
 • Vytvářen kombinací vody a země.
  Tato podstata vytváří a ovládá rostliny, od jednoduchých semínek po kvetoucí stromy.
  Pro tuto techniku je známý Hashirama Senju, jediný známý ninja, který tuto podstatu ovládal přirozeně.

 • Yōton 溶遁 Únik Lávy
 • Vytvářen kombinací země a ohně.
  Tato podstata souhrnně ovládá vulkanické materiály, které se liší napříč uživateli.
  • Mei Terumī z vesnice Kirigakure vytváří a ovládá silně acidické vulkanické bahno.
  • Son Gokū a jeho jinchūriki Rōshi ovládají roztavené kamenní, ve formách více pevných i tekutých.
  • Kyūsuke z vesnice Amegakure a několik ninjů z vesnice Iwagakure ovládají nehašené vápno.
  • Kurotsuchi z vesnice Iwagakure ovládá nehašené vápno a vulkanický popel.
  • Dodai z Kumogakure dokáže vytvářet a ovládat vulkanizovaný gumový materiál.
  • Etoro z Ishigakure ovládá oheň tavící jakýkoliv pevný materiál.

 • Ranton 嵐遁 Únik Bouře
 • Vytvářen kombinací vody a blesku.
  Podstata bouře vytváří paprsky světla, které proudí jako voda a působí jako čistě útočná podstata.
  Je ovládána Bleskovou liní uživatelů z vesnice Kumogakure.
  Ve třetím filmu Naruto Shippūden, Hiruko použil odlišnou variaci této Kekkei Genkai, která mu umožňovala vytvářet bouřkové mraky nabité elektřinou.

 • Futton 沸遁 Únik Varu
 • Vytvářen kombinací vody a ohně.
  Tato podstata vytváří páry pro různé účely.
  Zatímco Mei Terumī tuto techniku využívá k vytváření silně kyselé mlhy, Kokuō a jeho jinchūriki Han přivádí chakru na bod varu a vytvářejí tak páru, kterou používají jako pohon pro Taijutsu, či pro útok na své okolí díky vysoké teplotě páry.

 • Bakuton 爆遁 Únik Výbuchu
 • Vytvářen kombinací země a blesku.
  Chakra této podstaty je výbušná a jediní známí uživatelé jsou členi Odpalovacího sboru Iwagakure.
  Deidara vkládá chakru podstaty do jílu a vytváří tak bomby různých tvarů, zatímco Gari vkládá chakru podstaty do svého Taijutsu a odpaluje cíle svých úderů.

 • Shakuton 灼遁 Únik Spálení
 • Vytvářen kombinací ohně a větru, tato podstata vytváří spalující teplo, které okamžitě vypařuje tekutiny.
  Toto teplo je ve formě oslnivých plamenů.
  Jediným známým uživatelem je Pakura z vesnice Sunagakure.

 • Jiton 磁遁 Únik Magnetu
 • Vytvářen kombinací větru a země.
  Tato podstata ovládá magnetické síly pro různé účely.
  • Shukaku využívá tuto podstatu ve své prokleté pečeti, která může být využita k Fūinjutsu.
  • Třetí Kazekage, Kajūra a Shinki mají schopnost ovládat železný písek pomocí magnetické podstaty. Tato schopnost vznikla jako imitace schopnosti Shukaku ovládat písek.
  • Rasa využíval magnetické podstaty k manipulaci těžkého zlatého prachu.
  • Toroi z Kumogakure přenášel magnetické pole do svých shurikenů, které jej předali objektům, kterých se dotkly. Tyto magnetizované cíle pak přitahovali všechny Toroiovy zbraně.
  • Gaara zdědil schopnost úniku magnetu a ovládá třpytivý kovový písek, který má vysokou hustotu a funguje tak lépe, než normální písek.

 • Jinton 塵遁 Únik Prachu
 • Unikátní Kekkei Tōta vytvářená kombinací ohně, větru a země.
  Vytváří trojrozměrné objekty se schopností rozložit cokoliv v nich na úrovni molekul.
  Zatímco uživatel může tvary zvětšovat, natahovat a vystřelovat na obrovských rychlostech, tyto techniky jsou velmi náročné na chakru.
  Jediný dva známí uživatelé jsou Mū a jeho student Ōnoki.

  Nekanonické

 • Shōton 晶遁 Únik Krystalu
 • Podstata založená na zemi.
  Má schopnost krystalizovat jakoukoliv pevnou, či kapalnou hmotu, a ovládat existující krystaly.
  Tato podstata nedokáže krystalizovat chakru, vzduch, oheň, či blesk a je náchylná vůči blesku a zvukům na určité frekvenci.
  Jediným známým uživatelem je Guren.

 • Kōton 鋼遁 Únik Oceli
 • Podstata ovládající ocel.
  Hiruko tuto techniku používal pro přeměnu svého těla v ocel a zvýšení své odolnosti. Metoro Konjiki ji použil k vytváření ocelových zbraní.

 • Meiton 冥遁 Únik Temnoty
 • Podstata umožňující pohltit, manipulovat a vypustit chakru protivníka.
  Tato Kekkei Genkai byla ukradena Hirukem od neznámého ninji.

 • Jinton 迅遁 Únik Rychlosti
 • Podstata umožňující uživateli pohybovat se na nepostřehnutelné rychlostil.
  Tato podstata činí uživatele nedotknutelného uživateli Taijutsu.

  Yin a Yang

  Mimo pět základních podstat existují podstati Yinu a Yangu, které ovládají duševní a fyzickou chakru.
  Jsou zdrojem všech neelementárních technik, jako jsou Hiden techniky klanů, lékařské ninjutsu a genjutsu.
  Chakra ocasých démonů obsahuje Yin a Yang. Vzhledem k tomu, že jsou ocasí démoni tvořeni chakrou, je možné je rozdělit na dvě oddělené bytosti Yinu a Yangu.

 • Inton 陰遁 Únik Yin
 • Spirituální podstata založená na představivosti.
  Jako její symbol je použit černý srpec měsíce.
  Vytváří formu z ničeho.
  Podstata Yinu je hlavní částímnoha technik, jako jsou stíny ovládající techniky klanu Nara, všechny druhy genjutsu a Tayuyini duchové.
  Bylo ukázáno, že podstatu Yinu lze použít k útočným účelům spolu se Senjutsu, nicméně není známo, jakou roli v této technice Yin hrál.

 • Yōton 陽遁 Únik Yang
 • Fyzická podstata ovládající vitalitu.
  Jako její symbol je použito bílé slunce.
  Chakra Yangu dává formě život. Techniky Mokutonu reagují na vyživující chakru Yangu a rostou v její přítomnosti.

 • Onmyōton 陰陽遁 Únik Yin-Yang
 • Vytvářená kombinací Yin a Yang.
  Tato podstata kombinuje fyzickou a duševní energii chakry.
  Tento princip je základem každého neelementárního ninjutsu.
  • Schopnost Hagoroma Ōtsutsuki ovládat podstatu Yin-Yang na mistrovské úrovni mu umožňovala vytvořit formu z ničeho a vdechnout jí život. Tuto techniku použil k vytvoření devíti ocasých démonů.
  • Po získání chakry šesti cest dokázal Naruto Uzumaki využít podstatu Yin-Yang ke stabilizaci životní síly a obnově chybějících orgánů.
  • Obito Uchiha a Madara Uchiha použili podstatu Yin-Yang ve svých Orbech hledače pravdy k anulaci všech efektů Ninjutsu.

  4.6875
  Průměr: 4.7 (96 hlasů)

  Kategorie:

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
  Obrázek uživatele Jena
  Vložil Jena, Út, 2016-01-12 21:50 | Ninja už: 1549 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

  Když Amaterasu nejde ničím uhasit tak jak se proti němu dá bojvat?
  Děkuji za odpověd. Laughing out loud

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2016-01-12 22:47 | Ninja už: 4440 dní, Příspěvků: 1562 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  Zapečetit, přemístit dotonem atd.

  Jo, pořád. Smůla.

  Obrázek uživatele Jena
  Vložil Jena, So, 2016-01-16 15:52 | Ninja už: 1549 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

  Díky

  Obrázek uživatele MomochymCZ
  Vložil MomochymCZ, St, 2017-05-17 20:06 | Ninja už: 1058 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

  nebo si urvat hořící končetinu

  Obrázek uživatele Palantir
  Vložil Palantir, Út, 2016-01-12 22:56 | Ninja už: 3714 dní, Příspěvků: 5171 | Autor je: ONLINE, Moderátor, Editor fóra, Tokubetsu jounin

  Inak sranda, že ak sa to zoberie ad absurdum, tak od jediného plamienka, čo unikne pozornosti môže technicky zhorieť celý svet Eye-wink A v Narutosvete už bola takých plameňov hromada. Laughing out loud

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2016-01-12 23:09 | Ninja už: 4440 dní, Příspěvků: 1562 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  Tak takový plamínek nemusí být ani amaterasu žejo. Smiling

  Jo, pořád. Smůla.

  Obrázek uživatele The Dreamer
  Vložil The Dreamer, St, 2015-12-30 21:18 | Ninja už: 2171 dní, Příspěvků: 64 | Autor je: Horší než odpad

  Uf, fuška.. Teď jsou všechny informace v článku aktuální.

  "Alespoň ses usmál, před koncem svého příběhu."
  - Xeranthemum

  Obrázek uživatele johny
  Vložil johny, Ne, 2014-06-15 09:17 | Ninja už: 2125 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

  jaký je muj element chakry pls.

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Ne, 2014-06-15 11:25 | Ninja už: 4440 dní, Příspěvků: 1562 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  Bakaton.

  Jo, pořád. Smůla.

  Obrázek uživatele Kuugeki
  Vložil Kuugeki, Ne, 2015-12-27 12:33 | Ninja už: 1567 dní, Příspěvků: 7 | Autor je: Choujiho zlatý brambůrek

  Rekt. Laughing out loud

  Obrázek uživatele lokoroko
  Vložil lokoroko, Po, 2014-02-24 22:26 | Ninja už: 2377 dní, Příspěvků: 25 | Autor je: Pěstitel rýže

  Mňa by zaujímalo čo je silnejší živel-Enton alebo Fuuton ???

  Soon... Very Soon,my ambitions will be fulfilled...

  Obrázek uživatele Yagurak
  Vložil Yagurak, So, 2014-05-24 12:30 | Ninja už: 3549 dní, Příspěvků: 349 | Autor je: Prostý občan

  To proč se ptáš? Laughing out loud Enton 100%

  SEM SPAMER A NESTYDÍM SE ZA TO Laughing out loud
  Jashin-sama vše vidí, a potrestá všechny bezvěrce Laughing out loud
  Rayzo = Horazon a nikdo mě k opaku nepřinutí Laughing out loud

  Obrázek uživatele Brado
  Vložil Brado, Čt, 2014-04-24 20:21 | Ninja už: 2434 dní, Příspěvků: 83 | Autor je: Prostý občan

  Enton je schopnost manipulovat s amaterasu, nie je to zivel.

  Obrázek uživatele Korvína
  Vložil Korvína, St, 2013-11-06 16:01 | Ninja už: 2349 dní, Příspěvků: 116 | Autor je: Pěstitel rýže

  Co by vzniko ze spojení Raiton+Fuuton+Katon=x ? Za předpokladu, že teoreticky by byl Raiton+Fuuton=Jiton a Fuuton+Katon=Shakuton...a jak by se dalo vytvořit silové pole? Tedy spíš z čeho?

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, St, 2013-11-06 16:17 | Ninja už: 4440 dní, Příspěvků: 1562 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  to se muzeme pouze domnivat a pravdepodobne na to nikdy neziskame odpoved, ale jestli to potrebujes do ff nebo tak nejak, muzes si tam klidne dat svou vymyslenou kombinaci.

  Jo, pořád. Smůla.

  Obrázek uživatele wilhelm22
  Vložil wilhelm22, Út, 2013-09-24 23:21 | Ninja už: 3418 dní, Příspěvků: 27 | Autor je: Prostý občan

  Mám jednoduchou otázku, která vás ovšem bude dosti otravovat... mohlibyste prosím kdokoliv projít mnou sestavený seznam a a) doplnit chybějící údaje ke složení elementů a za b) doplnit elementy samotné, pokud jsem na nějaký zapoměl. Předem děkuji
  Kekkei Genkai elementy:
  Youton- Láva (Doton+Katon)
  Hyouton- Led (Suiton+Fuuton)
  Mokuton- Dřevo (Doton+Suiton)
  Shouton- Krystal (Doton+Raiton)
  Sabaku(ton)/Suna- Písek (Doton+Fuuton)

  Ranton- Bouře (Suiton+Raiton)
  Jinton- Rychlost (v Movie- Raiton+Fuuton) /Prach (v Anime- Katon+Doton+Fuuton)
  Meiton- Temnota (???)
  Shakuton- Sežehnutí (Katon+Fuuton)
  Bakuton- Výbuchy (Doton+?)

  Futton- Pára (Katon+Suiton)
  Jiton- Magnetismus (Raiton+?)
  Koton- Ocel (Raiton+Doton)
  Onmyōton- Yin-Yang (Inton[styl temna]+Yōton[styl světla])
  Shikotsumyaku- Kosti (no dobře to není element v pravém slova smyslu...)
  Enton- Plamen (Čím více nad tím uvažuji tím méně chci přiznat, že je to element... jde o schopnost odvozenou od Mangekyou Sharinganu)
  Jako zdroje uvádím: Anime+Manga+Movie+Narutopedia

  Obrázek uživatele Madarake.Sharingan
  Vložil Madarake.Sharingan, Ne, 2016-10-09 18:41 | Ninja už: 1278 dní, Příspěvků: 13 | Autor je: Prostý občan

  a co Kimimarovo kostěné kekei genkai to se nepočítá jako podstata ?

  //Edit Akumakirei: viz Shikotsumyaku výše a Dreamerova odpověď níže.

  Obrázek uživatele The Dreamer
  Vložil The Dreamer, Út, 2015-12-08 16:04 | Ninja už: 2171 dní, Příspěvků: 64 | Autor je: Horší než odpad

  Shouton nemá potvrzenou kombinaci (navíc je nekanonický, takže pochybuji že ho Kishimoto do svého grafu elementů zahrne). Ovládání písku není element ale schopnost.
  Jinton jako element rychlosti taky není žádná kombinace (opět nekanonický), Bakuton je Země a Blesk. Koton nemá známou kombinaci, Jiton je Země a Vzduch, Shikotsumyaku není element, ale schopnost odvozená od Kaguyi Otsutsuki, Enton také není element.

  Jinak dobře Laughing out loud

  "Alespoň ses usmál, před koncem svého příběhu."
  - Xeranthemum

  Obrázek uživatele Katy...
  Vložil Katy..., Po, 2013-11-11 20:35 | Ninja už: 2391 dní, Příspěvků: 199 | Autor je: Tsunadin poskok

  přesně tohle jsem hledala

  "Nevezmu své slovo zpět" to je má cesta ninji

  Být shinobi neznamená bojovat ve válce. Být shinobi znamená, bojovat za své přátelé a proto nedovolím, aby mým přátelům někdo ublížil!

  Kdo poruší pravidla a nařízení je považován za odpad, ale ten kdo opustí přátele je ještě horší špína.

  Hokage není ten, kdo je všemi uznáván. Je to o tom že kdo je všemi uznáván se stane hokagem.

  https://www.youtube.com/watch?v=veqyzr3PnAM

  Obrázek uživatele ales551
  Vložil ales551, Út, 2013-08-20 12:42 | Ninja už: 4224 dní, Příspěvků: 181 | Autor je: Utírač tabulí na Akademii

  Myslim si ze Bakuton je z Katonu a Dotonu..

  "Všeho moc škodí."
  NaruHina, SasuKarin, TemaShika a SaiIno
  Ono to není tak že "ten, kdo se stane Hokage" bude všemi uznáván... Je to o tom že "ten, kdo je všemi uznáván" se stane Hokage...
  Nikdy neberu svá slova zpět! To je moje cesta ninji!

  Obrázek uživatele Hatesh
  Vložil Hatesh, St, 2013-11-06 18:28 | Ninja už: 3236 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

  Z těch dvou je Youton

  Obrázek uživatele Brambora121
  Vložil Brambora121, Ne, 2013-02-03 11:28 | Ninja už: 2676 dní, Příspěvků: 506 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

  Hmmmm, a myslíte si,na základě dohodle,že by šlo zkombinovat Fuuton: RasenShuriken a Chidori?
  Jestli jo, tak by to byl pořádnej mazec!
  Obrázek uživatele Hatesh
  Vložil Hatesh, Ne, 2013-02-03 11:52 | Ninja už: 3236 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

  Dle mého by to nešlo. Chidori samo o sobě je vrcholnou manipulací elementární Chakry a Fuuton: Rasenshuriken taky, jenže jsou tu dva problémy, proč by to nešlo.
  Prvním je, že samotný Kakashi, autor Chidori, se po naučení Rasenganu, jak Narutovi tvrdil, snažil do Rasenganu vštěpit Raiton, ale nepovedlo se mu to. Což znamená, že sloučení těch technik je nemožné, když nejde vyvinout ani jejich nižší hybrid.
  Druhým je, že Fuuton je silnější, než Raiton, tudíž by Fuuton měl destabilizovávat Raitonové techniky, či je kompletně ničit. Proto by syntéza byla nemožná, nebo minimálně neuvěřitelně složitá.

  Obrázek uživatele Killer_Jirka
  Vložil Killer_Jirka, Po, 2014-07-28 14:33 | Ninja už: 2146 dní, Příspěvků: 17 | Autor je: Obsluha v Ichiraku

  Kakashi to ale nedokázal, protože držet tvar a podstatu chakry bylo nemožné i pro Minata (4. hokage), který se o to taky snažil, takže by to bylo možné, ale není ninja s raitonem, který dokáže ovládat tvar chakry a podstatu chakry zároveň, vím na 100%, že tak nějak to Kakashi říkal. Vím, že říkal, že kdyby se mu povedlo to spojit, byla by to technika daleko přesahující chidori.

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2013-02-12 02:13 | Ninja už: 4440 dní, Příspěvků: 1562 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  "Prvním je, že samotný Kakashi, autor Chidori, se po naučení Rasenganu, jak Narutovi tvrdil, snažil do Rasenganu vštěpit Raiton, ale nepovedlo se mu to. Což znamená, že sloučení těch technik je nemožné" ... že se to nepovedlo kakashimu znamená, že to je nemožné?

  Jo, pořád. Smůla.

  Obrázek uživatele Hatesh
  Vložil Hatesh, Út, 2013-02-12 02:21 | Ninja už: 3236 dní, Příspěvků: 720 | Autor je: Pěstitel rýže

  Kakashi se naučil Rasengan ještě rychleji, než-li Naruto a to i Naruto byl extrémně rychlý. Navíc, Kakashi je inventorem Chidori. Měl by znát vlastnosti Chidori a Raikiri a i důvod, proč to nejde sjednotit s Rasenganem.
  Navíc, Raiton je dosti labilní element, prostě výboje blesku, zatímco Rasengan je o přesné rotaci a stabilitě Chakry. Ty dvě vlastnosti jdou proti sobě.
  Jestli je možná fúze Chidori a Rasenganu, tak na tak mizivé procento, že snad jedině hlavní postava to může dokázat.

  Obrázek uživatele povídkář
  Vložil povídkář, Út, 2013-02-12 02:25 | Ninja už: 4440 dní, Příspěvků: 1562 | Autor je: Editor fóra, Prodavač v květinářství Yamanaka

  já neříkám že to jde, jenom že ten argument je divný

  Jo, pořád. Smůla.

  Obrázek uživatele Nozarashi
  Vložil Nozarashi, Út, 2013-02-12 02:19 | Ninja už: 3147 dní, Příspěvků: 99 | Autor je: Pěstitel rýže

  to že to nedokázal skombinovať Kakashi neznamená to že je to nemožné ale fakt je ten že zatiaľ je to nemožné

  Všetky osobné starosti mi píšte PM ďakujem !!!

  Obrázek uživatele Brambora121
  Vložil Brambora121, Ne, 2013-02-03 17:52 | Ninja už: 2676 dní, Příspěvků: 506 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

  Arigatō!
  Obrázek uživatele Kurozaya Kamaruna
  Vložil Kurozaya Kamaruna, St, 2012-12-26 22:57 | Ninja už: 2729 dní, Příspěvků: 23 | Autor je: Prostý občan

  Nedávno mě jen tak napadlo, že Onoki (Tsuchikage) ovládá Jinton a ten se skládá z Katonu, Fuutonu a Dotonu (kekkei tota). Tudíž by mohl ovládat i Youton (láva = Katon a Do tón) a popř. i Shakuton (který zřejmě je z Katonu a Fuutonu), ne? Je to jen můj nápad, ale když dokáže spojit tři elementy, tak dva z nich by problém být neměl.