manga_preview
Boruto 60

Noční přepadení

Dotek ruky na rameni.
„Vstávej!“
Naruto okamžitě otevřel oči. Adrenalin projel tělem jako šíp, svaly připravené k okamžité akci, náhle zostřené smysly vnímaly tiché zvuky a vůně nočního lesa, žijícího si okolo nich svým vlastním životem...
Pak mu čísi ruka zakryla ústa a zabránila mu ve vyslovení obligátní otázky typu „co se děje?“.
„Buď zticha!“
Naruto kývl. Nejiho ruka se stáhla.
Šepot, jen o málo hlasitější než lidský dech. „Je jich šest. Plíží se směrem k nám. Zjevně o nás vědí.“
Lee už byl také vzhůru. Klečel opodál vedle své přikrývky a zamračeně pozoroval okolí.
Několik rychlých, tichých kroků a Naruto klečel v naučené obranné, vyčkávací pozici.
Jeho ruka sevřela kunai. Tenhle typ byl určen speciálně pro boj v noci – výzkumníci Konohy částečně poleptali povrch jeho čepele speciální kyselinou, takže neodrážela ani nejslabší paprsek.
Ne, že by bylo co odrážet. Svítily jen hvězdy, tisíce bodů rozesetých po obloze, které sem tam nesměle nakukovaly skrz hustou klenbu listí a jehličí lesa.
Lee periferním viděním zahlédl ve tmě světlejší skvrnu Nejiho šedého gi, jak zaujal své místo spolu s ostatními v útvaru, kterému se od nepaměti říká kruhová obrana.
Naruto se zaposlouchal do písně nočního lesa. Ševelení, slaboučké šustění, občasné zafunění noční myši a ťapání jejích paciček při shánění potravy, slaboučké lupání větví nad jejich hlavami, jak nějaké noční zvíře putovalo v korunách stromů...
Harmonická píseň. Plná, celistvá.
Zaposlouchej se do ní. Nech ji, ať pronikne hluboko do tvé hlavy. Prociť si ji, uvědom si její plnost. A pak začni hledat nesoulad.
Slova senseie Iruky, která mu z jeho let na Akademii utkvěla kdesi v mozku, se přihlásila o slovo a Naruto v mysli vzdal hold učitelskému umění senseie, který dokázal dvanáctiletému rozjívenci i přes jeho odpor natlouci do hlavy spoustu užitečných informací.
Tam. Nic výrazného. Jako by v symfonii vypadlo pár taktů jednoho nástroje, jako by malá kapka vody zvlnila hladinu klidné lesní tůňky, nesoulad v písni lesa vyvstal z pozadí.
Jeden se zastavil nedaleko ode mne.
Písknutí vyděšené myši a zběsilé, vzdalující se cupitání malých paciček ve zoufalém úprku. Takže tamhle máme dalšího.
Naruto s nechutí potlačil chuť zaútočit jako první. Neji mu totiž zakázal veškeré akce na vlastní pěst hned za branami Konohy, přeci jen Naruta dobře znal.
Neji měl pravdu. Neji měl totiž většinou pravdu. Nesměli útočit jako první, protože byli na cizím území.
„Obkličují nás,“ zašeptal Lee. Byl připraven, otevřené dlaně v bojovém střehu. Další dva se plížili po obvodu tábora Nejiho skupiny z druhé strany směrem k němu.
Vetřelci byli zkušení, ale nebyli to ninjové. Pohybovali se velmi opatrně, ale ne tak, jak by se pohyboval vycvičený shinobi. Zjevně ale nedělali něco podobného poprvé, protože obklopili tábor ze tří stran, aby každá z nich měla přibližně stejný útočný prostor.
A chodili po dvojicích.
Na někoho, kdo nebyl ninja, docela propracovaná taktika.
„Jdem do nich?“ zaslechl Neji hlasitý šepot jednoho z nich. Chyba. Jestli zaútočí, zaplatí za ni. Přecenil jsem je. Plán útoku měli mít rozmyšlen už předem, aby se nemuselo v samotné akci mluvit ani šeptat. I když, pokud byli zvyklí přepadávat obyčejné lidi, kteří neměli tak ostré smysly, mohlo jim to vycházat dlouho...
… až dosud.
Takže bandité. Zkušení, ale nepříliš schopní.
Většina lidí by se teď ošklivě pousmála, na Nejiho tváři se však nepohnul ani sval.
„Jo, dokud spí! Na ně!“
Šepot odpovědi zazněl ztichlým lesem až nepatřičně hlasitě.
Neobtěžovali se přesvědčit, jestli jejich plánované oběti opravdu spí. Pouze to předpokládali. Další chyba.
Ani Nejiho přímý rozkaz by už nedokázal Naruta udržet na místě. S výkřikem vyběhl směrem k nepřátelům. Tušil, že Lee a Neji udělali to samé.
Okamžik překvapení byl zdrcující.

Naruto skočil přímo do křoví, které skrývalo jeho dva protivníky.
Rychlý kop vpřed. Nepřítel kryje a stahuje se, druhý se rychle vzpamatovává z překvapení a napřahuje k úderu krátký kyj. Odskočení. Kyj hvízdne místem, kde byla před zlomkem vteřiny Narutova hlava. Tímto minuvším úderem se protivník zároveň odkrývá. Rána pěstí do obličeje, úder kolenem na solar plexus, kop druhé nohy těsně poté odráží vyřazeného protivníka kamsi do tmy. Kinetická energie druhého kopu Naruta zároveň odráží dozadu, převádí tedy let na salto vzad, dopadá na zem, kunai připraven vodorovně v bojovém střehu před tělem. První nepřítel znovu útočí...

Leeova noha se mihla vzduchem, tvrdé yoko-tobi-geri vyráží jednomu z banditů dech a posílá jej přímo proti kmenu nedalekého stromu.Zadunění letícího těla o strom, plesknutí bezvládného těla o zem. Druhý z dvojice je blízko, útočí bodnutím kunai. Lee jeho paži téměř pohrdavě blokuje krytem soto-uke, nekonečnými tréninky znecitlivělé předloktí prudce odráží soupeřovu ruku pryč, tím zároveň rozbíjí jeho kryt. Série čtyř rychlých oi-tsuki na solar plexus, pěsti rukou v zeleném úboru bubnují do měkké tkáně soupeře jako ledové kroupy do bahnité země rýžového pole. Soupeř poodstupuje, drží se za bolavé místo a pomalu klesá k zemi.
Škoda, že to trvalo tak krátce. Je vidět, že tvrdý trénink se vyplácí, ostatně jako vždy. Tihle dva pro mne nebyli žádní soupeři, proč mám tedy najednou z čehosi neznámého tak špatný pocit?

Nejiho dlaně se míhají jako rozzuření sršni. Narozdíl od dynamického Leeova stylu stojí Neji na místě a bojuje s oběma soupeři zároveň. Rána dlaní, kryt, kryt, dvě rány dlaní, jeden soupeř vyřazen, kryt, klamný úder následovaný několika silnými údery na vitální body, druhý nepřítel se zasténáním klesá k zemi...
Boj trval jen několik vteřin a skončil naším naprostým vítězstvím. Jiní soupeři tu nejsou, před mým Byakuganem se nikdo neschová. Proč tedy mám náhle v srdci ledový pařát strachu? Proč všechny mé instinkty křičí na poplach? Co je špatně?
Co jsem přehlédl?

„Něco mi tu nesedí. Zůstaňte ve střehu!“ vyštěkl. Byakuganem prohledává blízké i daleké okolí.
Naruto vykulil oči.
„Proč? Všechny jsme přece...“
Ostrý záblesk výbuchu jej přerušil. Tlaková vlna spolu s ušitrhajícím třeskem se rozlehla od malého kráteru, kde předtím stál...
… Lee.
Opodál dopadlo čísí tělo. Náhlé poznání šlehlo Nejiho mozkem jako blesk.
Takhle to je... Že mě to hned...
Byakugan mu ukázal další protivníky.
Tedy lépe řečeno – ty staré...

„Naruto!“
Leeův výkřik zarazil Naruta v půli kroku k ležícímu tělu.
„Ti tvoji dva banditi...“ Místo dokončení věty se ozval hluk boje, kde Lee bojoval s druhým z původních protivníků. Tělo prvního se válelo opodál – Lee zjevně zahlédl letící kunai s výbušnou pečetí včas a dokázal útočníka rychle zneškodnit – tentokrát doopravdy.
Mělo mě to napadnout dřív, myslel si Lee, zatímco běžel k druhému protivníkovi. Jeden z nich útočil s kunai v ruce. Kunai je zbraň ninjů, ne banditů. Dobrá, napravím tu chybu. Nebudu používat šetrnější formu tai-jutsu, kterou bych použil proti obyčejným banditům. Ať na mne může být Gai-sensei pyšný!

Naruto se nezdržoval uvažováním typu jak a kdo. Měl další dva protivníky a to mu prozatím stačilo. Nadšeně se vrhnul znovu do boje.

Místo dvou banditů před Nejim stáli dva ninjové a jejich chakra plála jako pochodeň. Chuninové, kteří ale nebyli žádní začátečníci. Umění potlačit čakru v těle, aby je zamaskovala před Byakuganem, neovládá každý.
Mělo mě to napadnout. Normální banditi by nevěděli kde přesně jsme s takovou jistotou. Ty školácké chyby, co dělali, nás měly ukolébat. Měli jsme je podcenit. A já jim na to skočil. Doufám, že moji chybu nezaplatí někdo z mých spolubojovníků životem.
„Juuken!“
Bojový styl rodiny Hyuuga, zaměřený na přesné údery na nervová centra a na zastavování chakry v těle soupeře. S Byakuganem, který umožnuje centra chakry vidět – smrtící kombinace. Tito dva se o tom měli v nejbližší době přesvědčit.
Takže léčka jim vyšla. Jenže pořád tu je něco, co mne zneklidňuje. Jakási myšlenka vzadu v hlavě, dosud nesmělá a nezaostřená. Ještě něco mi uniklo. Ještě něco mi mělo dojít, ale co?
Dlaň reflexivně srazila letící kunai. Teď není čas na přemýšlení.
Protivníkovy prsty bleskově formují pečeti.
„Raizou Ni Kunai!“
Na jeho dlaních vzplanou chvějící se, zářící koule světla. Mávnutím ruky je posílá na Nejiho. Obě koule světla se za letu protahují do tvaru kunai. Podél světelných čepelí problesknou elektrické výboje.
To není dobré. Nejsou to žádní zelenáči.
Nejiho tělo reaguje bleskurychle. Uhýbá oběma letícím, chakrovým kunai, prsty zároveň rychle formují pečeti. Chakra se podvoluje Nejiho vůli a rychle se hromadí na dlaních.
„Hakke Kuushou!“
Chakra začne vířit. Divoká bouře, zuřící a zběsilá, spoutaná Nejiho vůlí na dlaních. Mávnutím rukou ji pošle směrem k nepříteli.
Ruce protivníka se znovu pohybují. Dvě, tři, čtyři pečeti. Kolem špiček prstů se začínají míhat modravá světélka.
Víc nestihl. Nejiho Hakke Kuushou do něj naráží jako beranidlo. Nepřítel plachtí naznak, náraz ramenem v letu do stromu jej roztočí jako dětskou káču...
Byakugan vidí v okruhu 360 stupňů, takže útok ze zálohy předem ztrácí výhodu překvapení. Záblesk mocného elektrického výboje, Neji okamžitě reaguje a uhýbá, blesk prolétá těsně kolem něj.
Blesk... ano, ten blesk...
Už je u nepřítele. Postarší muž v tmavě modrém shinobi, pravá ruka omotaná bílými bandážemi, krátké, černé vlasy, na hlavě čelenka se znakem...
… tak tohle je opravdu špatné!
… Oblačné vesnice ze Země Blesku..
Takže odtud vítr fouká. Jdou po Byakuganu, stejně jako tenkrát. Ale proč, když vědí, že mám Prokletou pečeť?
„Hakke Rokujuyon Shou!“
Ruce se míhají, zpevněné špičky prstů bodají do těla nepřítele. Centra chakry zhasínají jedno po druhém.
Poslední úder. Ninja padá opodál naznak do loňského listí.
První protivník se mezitím stihl zvednout. V rukou svírá dvě sai špičkami k sobě, mezi nimi vibruje chuchvalec elektrické chakry, který rychle roste.

Narutovy modré sandály dopadají do trávy v rychlém rytmu.
„Kage bushin no jutsu!“
Narutovo nejoblíbenější jutsu. V čele skupiny klonů se vrhá na nejbližšího nepřítele.
Skluz pod nohy, nepřítel je odražen do vzduchu...
„U...“
...kop do břicha...
„...zu...“
Kop zespoda do oblasti hrudníku...
„..ma...“
Zvedák pěstí zespoda do brady...
„...ki...“
Poslední, omračující kop.
„... Naruto Rendan!“
Bezvládný protivník s výrazem bolesti ve tváři se řítí k zemi. Tupé žuchnutí splyne se nezaměnitelným zvukem sršení elektrických výbojů útoku druhého protivníka, který měl čas vyvolat silné jutsu.
„Raizou dama!“
Kulový blesk ohromnou rychlostí skáče z klonu na klon. Zablesknutí, klon zmizí v oblaku prachu, výboj přeskočí na nejbližší klon, zablesknutí...
Během několika vteřin je Naruto sám. A dosud ve vzduchu, zbaven možnosti manévrovat a uhýbat.
„Raizou Te Nuki!“
Modrobílý záblesk elektrické chakry, letící ve tvaru kopí. To bylo poslední, co Naruto zahlédl. Pak se svět propadl do tmy.

Lee brzy zjistil, že narazil na nepřítele sobě rovného. Rychlost Leeových úderů, systematickým tréninkem dovedená téměř až na hranici lidských možností, se se rovnala rychlosti, se kterou je nepřátelský ninja blokoval a odrážel, a jeho protiútoky dokázal Lee vykrývat právě včas. Lee věděl, že stačí jedna chyba, kterou protivník využije. Pomyslné váhy vítězství se zatím nenaklonily ani na jednu stranu. Lee se rozhodl, že na svou misku těchto vah přihodí několik zrnek.
„Gouken!“
Úder prorazil soupeřův kryt a přistál na jehu hrudníku. Nepřítel vydal jen udivené vyheknutí a odskokem se dostal do bezpečné zóny. Lee jej okamžitě zasypal dalšími útoky, ale i ten zlomek sekundy, co byl ninja mimo Leeův dosah, stačil, aby se vzpamatoval. Boj se opět rozběhl v původním tempu.
„Konoha Shoufuu!“
Rychlost útoků se zvýšila. Soupeř jen ztěžka odolával krupobití úderů, které se na něj sypaly ze všech stran. Ještě chvíli...
„Kaimon!“
Vzduch v prstenci okolo nich začal vířit. Lee vytřeštil oči a na okamžik přestal protivníka zasypávat ranami...
První brána! On také umí otvírat brány!
Teď to byl Lee, kdo ztěžka odolával silným úderům a byl zatlačen do defenzivy. Údery pěstí dopadaly jako kovářská kladiva, drtivé kopy zasazovaly rány jako palice bucharu.
Lee věděl, že tohle dlouho nevydrží.
„Kaimon!“
„Kyumon!“
Tak, uvidíme, co řekneš na Druhou bránu. I když...
„Seimon!“
Tak, Třetí. Druhá brána je málo. Potřebuji tenhle boj rychle skončit!
Leeova kůže se zbarvila do růžova, to jak okysličená krev proudila jeho kardiovaskulárním systémem a dodávala jeho tělu ještě větší sílu.
„Omote Renge!“
Tai-jutsu technika Obrácený lotos. Lee nedal soupeři žádný čas, aby mohl otevřít další bránu. Mocné údery dopadaly v neuvěřitelně rychlém tempu , jako by nepřátelský ninja nebyl o nic víc než pouhý tréninkový pytel s pískem. Ozvěny dopadů pěstí a nohou se slily do téměř jednolitého zvuku.
„Gouken!“
Poslední, omračující úder. Protivník v bezvědomí letí daleko do lesa. Lee neztrácí čas a s otevřenou Třetí bránou se řítí na pomoc svým přátelům.
Neji si poradí. Naruto...
Zahlédl postavu v oranžovém shinobi, jak se v poslední fázi skoku blíží k zemi. Poté jej oslepil modrobílý svítící had elektrického výboje, který začínal někde na zemi a končil …
...v postavě v oranžovém...
Lee nezaváhal ani chviličku. S otevřenou Třetí bránou byl v místě, kde začínal výboj, za necelé dvě sekundy. Záblesk dalšího výboje odněkud od Nejiho ozářil tmavou postavu nepřítele. Ten začal znovu vyvolávat jeho bleskové jutsu. Proti Třetí bráně příliš pomalu...
„Konoha Reppuu!“
Trvalo to jen několik vteřin. Pak ninja z Oblačné padl v bezvědomí, sražen Vichřicí Konohy.
Teď k Nejimu! Rychle!

„Suiton: Sui-dama!“
Ohromná koule vody dopadla vedle Nejiho. Voda se rozstříkla na všechny strany – Neji sice uhnul přímému zásahu, ale zmáčenému gi se stejně nevyhnul. Lesní půda okolo rychle vsakovala vodu z minuvšího útoku.
„Seigo Te Rai!“
Bleskový šíp. Technika letěla směrem k Nejimu...
… jako by protivník špatně mířil. Záblesk letěl na Nejiho nohy, to jak si možná nepřítel všiml Nejiho statického způsobu boje. Génius klanu Hyuuga uhnul a Bleskový šíp zasáhl zem.
Protivník se ošklivě usmál...
Tak proto útočil vodou! Vše okolo mne, včetně mých šatů je teď výborně vodivé, stihl si říct Neji, než padl na zem, paralyzovaný a zkroucený v bolestivých křečích.
„Seigo Te Rai!“
Druhý Bleskový šíp vylétl vstříc rozmazané šmouze v zeleném hábitu a zasáhla ji do hrudi. Lee v plném trysku ztratil vědomí, omráčen. Zhroutil se na zem a setrvačností svého běhu se kutálel dál, i poté, co dopadl, dokud se hlavou nezarazil o nedaleký balvan.

Neji byl stále při vědomí, i když se nemohl hýbat. Upíral oči na blížícího se protivníka, který pomalým krokem šel směrem k ležícímu, jako by se mu vysmíval.
„Proč... Byakugan... mám Pečeť... nezískáte...“
Muž rty se zkroutily do krutého úšklebku.
„Ale získáme,“ promluvil hlubokým, překvapivě melodickým hlasem. „O té tvé Prokleté pečeti víme všechno, i to, že v okamžiku smrti zničí všechny mozkové buňky nositele. Jenže když ti ji sundáme i s kůží a částí čelní kosti, tak ti nestihne zničit nic.“
„To už budu...“
„Ne, nebudeš.“ Ninjovy oči byly kruté, bezcitné a o to více kontrastovaly s jeho příjemným hlasem. „Naši medikové to už zařídí, že v okamžiku sundání tkáně s pečetí mrtvý nebudeš!
My, Skrytá Oblačná vesnice Země Blesku, získáme tajemství Byakuganu! Naši medici dokáží genetickou manipulací...“
„Rasengan!“
Ninja se otočil snad stejně rychle jako Lee s otevřenou Třetí Branou.
Pozdě. V následujícím okamžiku jeho bezvládné tělo během svého letu přerazilo několik mladých stromů nedaleko místa, kde původně stál.
Naruto stál jako bůh pomsty. Ztěžka oddechoval. Úzké, démoní zřítelnice jeho očí, špičaté zuby, planoucí oranžová aura chakry okolo...
Nejimu se zavřely oči. Bolestí zmučené tělo jej poslalo do milosrdného bezvědomí...

Poznámky: 

Konec nechávám úmyslně otevřený, ale vzhledem k tomu, že poslední při vědomí zůstal Naruto, tak asi kladní vyhráli...
Některá jutsu jsem vytvořil z japonských slov co jsem znal, vždycky to něco znamená, třeba Bleskový kunai, Bleskové kopí nebo Kulový blesk.

Pokracovani neplanuju. Zkusim neco jineho, opet s mymi oblibenymi postavami. Budu se snazit, abych si opet zaslouzil vase uznani. A verte, ze se pri psani bavim jeste lepe nez vy pri cteni Smiling
Nicmene opet se bude bojovat, a pridame trochu pratelstvi a mozna i romantiky Smiling
(nebojte, nesklouznu k patosu)

4.81967
Průměr: 4.8 (61 hlasů)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Poštolka
Vložil Poštolka, Čt, 2017-12-28 23:01 | Ninja už: 3192 dní, Příspěvků: 5264 | Autor je: Manga tým, Vůdce klanu

Mise M: Strhující je už začátek. Sice jde jen o popis situace, ale ta je vylíčena tak, jako kdyby tam člověk byl a sám slyšel ševelení listí. A pak bitka... obdivuji, když je někdo schopen podrobně a věrohodně popsat souboj profesionálních bojovníků, když to není jen „blýskaly se techniky a pak nepřítel padl“. Tady je to popsáno výtečně, hltala jsem každé slovo. Jsem ráda, že mi mise ukázala takovou dobrou povídku Smiling

Pravidla a rady ohledně vkládání obrázků najdete na stránkách Jak přidat obrázek a Pravidla vkládání FA.

Jinak pořád na Konoze funguje hra Útok na Konohu, kde si můžete pořádně zmasakrovat pár „padouchů“.

Himawari Himawari Himawari Nepoužívejte smajlíky vykopírované z jiných stránek a programů, náš systém si s nimi neumí poradit. Pokud vám zmizel odeslaný komentář, obrázek či jakýkoli jiný obsah, zkuste ho vložit znovu bez smajlíků. Pokud vám zmizel, aniž byste tam měli jakéhokoli mimokonožského smajlíka, nahlaste sem, jak přesně ten příspěvek vypadal, ať se povede odhalit chybu.

A něco na odlehčení - cvičení z češtiny:
Někteří naši ústavní činitelé b_li v roce 1989 účastníky demonstrací.

Obrázek uživatele Lil-chan
Vložil Lil-chan, Pá, 2011-12-30 10:23 | Ninja už: 3507 dní, Příspěvků: 324 | Autor je: Prostý občan

Přečetla jsem jedním dechem. Klaďasové zvítězili.... (podle předpokladu) Smiling je prostě moc,moc, dobrá.

Obrázek uživatele Lee
Vložil Lee, Čt, 2011-12-22 14:12 | Ninja už: 3712 dní, Příspěvků: 2337 | Autor je: Moderátor, Manga tým, Tsunadin poskok

Výborný, první sepsaná bojová scéna, která mi připadala doopravdy jako živá!

10 let na Konoze... Shocked Su stará.

Obrázek uživatele Ookami Hime
Vložil Ookami Hime, Út, 2010-11-30 20:18 | Ninja už: 4998 dní, Příspěvků: 456 | Autor je: Prostý občan

Moc dobrá povídka Smiling vím, že bojové povídky se píšou hodně těžko, ale zvládl jsi to perfektně Eye-wink

Obrázek uživatele Kessidy Namikaze
Vložil Kessidy Namikaze, Pá, 2010-10-29 21:37 | Ninja už: 4021 dní, Příspěvků: 153 | Autor je: Prostý občan

good povídka Smiling neskonale jsem se bavila, takovéhle vylíčení... máš za jedna Smiling náš češtinář by tě uctvíval Smiling

Obrázek uživatele Yamata no Orochi
Vložil Yamata no Orochi, Čt, 2010-02-04 21:05 | Ninja už: 4919 dní, Příspěvků: 3064 | Autor je: Prostý občan

První jednorázovka, která mě dokonale okouzlila - zpracováním. A Škoda, že jich tu nemáš víc, tvá série je pořád rozepsaná...

FFkaři, prosím, čtěte Pravidla FF sekce!!! Evil

Kdo umí číst a psát, je gramotný. Kdo umí pouze psát, stává se spamerem!

Obrázek uživatele Oneran
Vložil Oneran, Po, 2009-11-30 21:23 | Ninja už: 4481 dní, Příspěvků: 271 | Autor je: Prostý občan

zajímavéObrázek uživatele RaĎoŠ
Vložil RaĎoŠ, Ne, 2009-11-29 15:20 | Ninja už: 4454 dní, Příspěvků: 22 | Autor je: Prostý občan

fakt goood ale nejvic se mi libili ty techniky u leea protoze opravdu existujou

Obrázek uživatele xaint
Vložil xaint, Ne, 2009-11-29 18:41 | Ninja už: 4944 dní, Příspěvků: 290 | Autor je: Prostý občan

myslis v narutovi? To neexistujou akorat techniky bleskovych, jinak vsechny v Narutovi byly.
myslis v realu? Tak to neexistujou Smiling

Noční přepadení.
Moje čistě akční FF. Neskromně si myslím, že se opravdu povedla. Jednorázovka.

-------
Ona jediná.
Seriál o vojákovi z amerických speciálních jednotek, který se dostane do světa, kde vládne chakra. Do světa, kam nikdy nechtěl. Do světa, kde pro něj není místo...
Update! Třináctý díl je venku!
Neuvěřitelné, což? Ale je to tak! Nezapomněl jsem na vás!
Jen mi to trvalo o dost déle, než obvykle...

--------
Poslání: Speciální schvalovací FanFiction jednotka Konohy
Fanfikce o lidech, kteří tady na Konoze schvalují fanfikce. Jakákoliv podobnost s lidmi z Konohy je čistě náhodná, doopravdy, fakt.

Obrázek uživatele Tsunade-neechan
Vložil Tsunade-neechan, Út, 2009-11-10 22:39 | Ninja už: 4338 dní, Příspěvků: 303 | Autor je: Prostý občan

Dobré, dobře vyjádřené akce.

Copak asi dělala Konan, než potkala Nagata a Yahika? FF - Příběh Konan
I Uchihové mají sny... FF - Co si Sasuke přeje k Vánocům?
Povídka inspirovaná Sasorim FF - Loutkař
Přeju příjemnou četbu a doufám, že se budou líbit. Smiling Za kritiku nebo výtku budu jedině vděčná...

Obrázek uživatele Amhery
Vložil Amhery, Út, 2009-11-10 21:53 | Ninja už: 4574 dní, Příspěvků: 220 | Autor je: Prostý občan

veľmi pekná akcia... musím uznať Smiling
len neviem ako ostatným, ale mne sa zdalo, že Neji, Lee a Naruto majú celý čas navrch... neviem či je to tým, že som si postavy z Naruta tak obľúbil, ale pripadá mi to zaujímavé... Kakashi ^_^

Moja FF Eye-wink Narutov návrat - chuuninská skúška <- DOKONČENÁ Smiling

ehm... som chlapec xD (píšem to tu pre istotu kvôli nicku Eye-wink)

Wolfy Lair Fansub

Obrázek uživatele xaint
Vložil xaint, St, 2009-11-11 11:13 | Ninja už: 4944 dní, Příspěvků: 290 | Autor je: Prostý občan

museli mit navrch, kdyz tam byl nositel kyuubiho (diky nemu prezili), genius klanu hyuuga a genius tvrde prace, ovladajicim zapovezenym jutsu, jak to melo dopadnout? Eye-wink
ale ano, tyhle postavy jsem si celkem oblibil Smiling

Noční přepadení.
Moje čistě akční FF. Neskromně si myslím, že se opravdu povedla. Jednorázovka.

-------
Ona jediná.
Seriál o vojákovi z amerických speciálních jednotek, který se dostane do světa, kde vládne chakra. Do světa, kam nikdy nechtěl. Do světa, kde pro něj není místo...
Update! Třináctý díl je venku!
Neuvěřitelné, což? Ale je to tak! Nezapomněl jsem na vás!
Jen mi to trvalo o dost déle, než obvykle...

--------
Poslání: Speciální schvalovací FanFiction jednotka Konohy
Fanfikce o lidech, kteří tady na Konoze schvalují fanfikce. Jakákoliv podobnost s lidmi z Konohy je čistě náhodná, doopravdy, fakt.

Obrázek uživatele Amhery
Vložil Amhery, St, 2009-11-11 18:25 | Ninja už: 4574 dní, Příspěvků: 220 | Autor je: Prostý občan

tým som len chcel povedať, že tomu chýba napätie aj keď tvoje odôvodnenie prečo museli mať navrch sa mi páči Laughing out loud

Moja FF Eye-wink Narutov návrat - chuuninská skúška <- DOKONČENÁ Smiling

ehm... som chlapec xD (píšem to tu pre istotu kvôli nicku Eye-wink)

Wolfy Lair Fansub

Obrázek uživatele Eldoras
Vložil Eldoras, St, 2009-10-14 07:17 | Ninja už: 4531 dní, Příspěvků: 74 | Autor je: Prostý občan

Táááákže... Každý tu píše jak je to dobrý, skvelý a bůh ví co ještě:)... V mnoha ohledech mají pravdu, ale protože jsem to Já, tak musím něco dodat:)
Nazačátku příběhu, se často oběvuje slovo solar plexus Smiling ... protože je to slovo výrazné - a určitě pro boj důležité:) - bych ho nepoužíval tak "blízko" u sebe... Tohle platí o více frázích a slovech.
Dále si myslím, že často používáš stejná slova 2x né-li 3x v jednou souvětí což kazí dojem celkové atmosféry přiběhu:)...
V jedné větě - nebudu přesně citovat protože je to zbytečné a jednak protože si to nepamatuji přesně:) -používáš Neji... A další větu začínáš Neji:) takových věcí je tam zase víc. Ukazovací zájmena jako ON, by se měli používat častěji:)

Jinak jako jednorázovka je to v pohodě:) Možná si myslím že píšeš "stejným stylem" jako píšu já - v tom smyslu že používáš až moc přídávných jmen Smiling Ale to už jen tak pro detail Laughing out loud

Snad se moc nezlobíš,
Eldoras

Obrázek uživatele xaint
Vložil xaint, St, 2009-10-14 11:23 | Ninja už: 4944 dní, Příspěvků: 290 | Autor je: Prostý občan

Dik za kritiku. Prosel jsem si to jeste jednou, abych se podival, na co presne narazis - a dosel jsem k tomuto nazoru:
Caste opakovani "solar plexus" - je to casta zasahova plocha - zeptej se nekoho, kdo dela bojova umeni, kam mlati -> koleno (nebo tesne nad nej), solar, hlava. Jinam nema cenu mlatit. Nepria0da mi, ze by to tam bylo moc.
To konkretni opakovani Nejiho jmena - to bylo ale spravne. Tohle konkretni pouziti je literarni technika, zvana "funkcni opakovani". Pouzito umyslne, nikoliv jako vedlejsi produkt psani nekoho, kdo mel na zakladce ci na stredni pitomou ucitelku na sloh, ktera mu znicila veskere psaci schopnosti.(ja mel ucitelku skvelou, ktera me naopak celkem dost naucila Smiling ) Ukazovaci zajmena jako On by se rozhodne casteji nemela pouzivat, pak to vypada, jak kdyby to psal zak prvniho stupne zakladni skoly Sticking out tongue
Ale ano, nasel jsem tam misto, kde je Nejiho jmeno dvakrat blizko za sebou. Je to v pasazi, jak Nejimu strili na nohy blesk od posledniho nepritele. Takze mas pravdu Smiling

Noční přepadení.
Moje čistě akční FF. Neskromně si myslím, že se opravdu povedla. Jednorázovka.

-------
Ona jediná.
Seriál o vojákovi z amerických speciálních jednotek, který se dostane do světa, kde vládne chakra. Do světa, kam nikdy nechtěl. Do světa, kde pro něj není místo...
Update! Třináctý díl je venku!
Neuvěřitelné, což? Ale je to tak! Nezapomněl jsem na vás!
Jen mi to trvalo o dost déle, než obvykle...

--------
Poslání: Speciální schvalovací FanFiction jednotka Konohy
Fanfikce o lidech, kteří tady na Konoze schvalují fanfikce. Jakákoliv podobnost s lidmi z Konohy je čistě náhodná, doopravdy, fakt.

Obrázek uživatele Eldoras
Vložil Eldoras, St, 2009-10-14 17:51 | Ninja už: 4531 dní, Příspěvků: 74 | Autor je: Prostý občan

Souhlasím:)
Mě jen vždy hrozně štve, že lidi všechno strašně chválí ale o konstruktivní kritiku se nikdo nepokusí... Tak jsem to musel zkrátka zkusit:D... Tohle mi vždy vadilo ve všem co jsem dělal... Vývarka, literatura, šachy apod:)...
Vždy to pro lidi bylo jedním slovem "Skvělý" - je s toho cítit trošku nadsázka, ale což:) - ale přitom to bylo mizerný a nikdo mi nikdy pořádně neřekl, TOHLE vypadá jako chyba:)... A potom už se o tom s člověkem můžeš rozumně bavit:)

Obrázek uživatele Bleska.chan
Vložil Bleska.chan, Út, 2009-08-25 15:25 | Ninja už: 5045 dní, Příspěvků: 408 | Autor je: Prostý občan

Povídka je to skutečně strhující a člověk, který přečte pár řádků je během chvíle nucen (nevědomě) to přečíst celé. S pootevřenou pusou a očima nalepenýma na monitor.
Trochu mi tu ale chybí nějaká zápletka... Trochu složitěší. Zdá se mi, že tato povídka se soustředí pouze na popis boje než na cokoli jiného a teprve na konci je nějaký důvod. Takže, co se týče popisu boje, nemáš konkurenci. Děj trochu pokulhává (alespoň v téhle povídce Smiling ).
Co mi ale skutečně vadilo, bylo neskloňování slova kunai. Je to škoda, trochu to kazí dojem. A snad jeden překlep a přidané slovo. Byť je to prakticky nicotnost, je to v tomhle dílku škoda Eye-wink
Co se mi líbí je způsob, jakým volíš slova a jak je skládáš do vět, které pak vytváří nepřetržitý proud díla. Jako čtenář jsem měla pocit, jako bych se dívala na film a mohu říct, že jsem si všechno živě dokázala představit. Nenašla jsem žádné hluché místo, nic kostrbatého. Prostě hladká ocelová čepel čistě a plynule svištící vzduchem.

Nicméně si teď tak trochu připadám jako totální, ale opravdu totální břídil, který by se měl jít někam zahrabat a nevystrčit odtamtud nos Smiling

P.S.: Netrénuješ náhodou nějaké bojové umění?

Obrázek uživatele xaint
Vložil xaint, St, 2009-08-26 06:05 | Ninja už: 4944 dní, Příspěvků: 290 | Autor je: Prostý občan

delal jsem pet let karate, pak ctyri roky aikido, a ted obcas delam krav magu Smiling
dik za pochvalu. Potesi.
Dej to mit nemelo. Tahle povidka vznikla proto,z e jsem cetl nekolik FF na Konoze a dospel jsem k nazoru, ze to umim lepe.
Jo a v dalsich povidkach uz slovo Kunai sklonuju, neboj Smiling

Noční přepadení.
Moje čistě akční FF. Neskromně si myslím, že se opravdu povedla. Jednorázovka.

-------
Ona jediná.
Seriál o vojákovi z amerických speciálních jednotek, který se dostane do světa, kde vládne chakra. Do světa, kam nikdy nechtěl. Do světa, kde pro něj není místo...
Update! Třináctý díl je venku!
Neuvěřitelné, což? Ale je to tak! Nezapomněl jsem na vás!
Jen mi to trvalo o dost déle, než obvykle...

--------
Poslání: Speciální schvalovací FanFiction jednotka Konohy
Fanfikce o lidech, kteří tady na Konoze schvalují fanfikce. Jakákoliv podobnost s lidmi z Konohy je čistě náhodná, doopravdy, fakt.

Obrázek uživatele Athalien
Vložil Athalien, Po, 2009-08-24 19:31 | Ninja už: 4406 dní, Příspěvků: 245 | Autor je: Horší než odpad

To bolo úúúúúúúúúúúúúúžasné... Ten opis boja, detailný, úžasný. nič podobného som nikdy predtým nečítala... Naozaj úžasné, všetky tie spojenia... Smiling Aj som sa zasmiala na tom, ako si všetky útoky opísala z fyzikálneho aj biologického hľadiska Laughing out loud paráda! Určite za 5 Smiling

Obrázek uživatele .Ghost.
Vložil .Ghost., St, 2009-08-19 12:31 | Ninja už: 4366 dní, Příspěvků: 125 | Autor je: Prostý občan

je to fakt pekny:D

Obrázek uživatele Srandistka
Vložil Srandistka, Po, 2009-08-17 22:16 | Ninja už: 4757 dní, Příspěvků: 695 | Autor je: Prostý občan

Najednou mi došla slova, a to jsem ti toho chtěla napsat dost. Jako bys mi je všechny vzal a sám si s nimi pohrál a dovedl je k dokonalosti. Prostě mistrovská práce! Lepší popis akce jsem ještě nečetla, běželo mi to přímo před očima. A mimochodem, to, že si užíváš ono psaní, je na výsledku vidět Smiling. Moc děkuju, je mi ctí být obohacena takovým dílem.


Aneb: Když Já byla ve Vašem věku, Pluto bylo planeta.

Obrázek uživatele Paradichlorobenzen
Vložil Paradichlorobenzen, Ne, 2009-06-28 20:18 | Ninja už: 4571 dní, Příspěvků: 733 | Autor je: Prostý občan

Smekám. Myslela jsem si, že můj popis bojů je divný a děsný. Teď mám pocit, že bych měla všechny "akční" povídky smazat, spálit, zprovodit ze světa.
Úchvatné. Naprosto x))

Obrázek uživatele Ket
Vložil Ket, Út, 2009-05-19 16:31 | Ninja už: 4683 dní, Příspěvků: 427 | Autor je: Prostý občan

Fantasticky vylíčená bitva. Umíš výborně manipulovat se slovy, všechno máš detailně propracované, jak je vidět. Určitě jsi nad tím strávil hodně času. Opakuju - perfektní!

Obrázek uživatele Nagadir
Vložil Nagadir, Čt, 2009-05-14 15:30 | Ninja už: 4740 dní, Příspěvků: 678 | Autor je: Pěstitel rýže

Moc pěkný příběh, dynamický, dobře podané souboje... člověka to nutí číst jedním dechem...
Taky se mi líbí zakomponování odborných výrazů a japonštiny dodává to tomu na autentičnosti...
Prostě je to dokonalý...

__________________

Obrázek uživatele Tendo
Vložil Tendo, Pá, 2009-05-08 21:52 | Ninja už: 4489 dní, Příspěvků: 69 | Autor je: Prostý občan

skvělí,mmt solar plexus není zrovná místo,kde byste vyřadili protivníka aspon z rovnováhy,třeba srdeční nebo krční,i když to se dá i zabít


http://listov-01.myminicity.com/ pls klikněte ať mi roste město Sad)

Obrázek uživatele Sukey Hosokoawa
Vložil Sukey Hosokoawa, Pá, 2009-05-08 19:54 | Ninja už: 4767 dní, Příspěvků: 1055 | Autor je: Pěstitel rýže

pěkný

http://www.youtube.com/watch?v=sBWPCvdv8Bk&feature=related - 22 000 fotografií ukázalo nejkrásnější div světa v Rusku u města Kirkenes.

Obrázek uživatele DeLeTe
Vložil DeLeTe, So, 2009-04-25 22:48 | Ninja už: 4539 dní, Příspěvků: 220 | Autor je: Prostý občan

velmy dobre

Obrázek uživatele r6nd99l
Vložil r6nd99l, Po, 2009-02-09 20:36 | Ninja už: 4565 dní, Příspěvků: 536 | Autor je: Prostý občan

Dost dobry..ctivy..a ten konec jsem videl uplne zive..jako buh pomsty..Laughing out loud

Obrázek uživatele Tomann
Vložil Tomann, Čt, 2009-01-22 21:26 | Ninja už: 4601 dní, Příspěvků: 99 | Autor je: Prostý občan

Tak tohle je vážně něco! Jakoby tvé písmo tvořilo obraz. Trochu se to bojím říct ale… závidím ti – ano závidím také bych to chtěl umět takhle ale to si ještě musím pořádně – eh opravdu pořádně procvičit (vlastně jsem začal psát teprve nedávno takže budu muset sebrat všechnu trpělivost a prostě trénovat *Teď mluví jak Naruto Laughing out loud *)
No vážně úžasný – hned toho od tebe musím přečíst víc. Sticking out tongue

Obrázek uživatele Tall
Vložil Tall, Po, 2009-01-12 17:04 | Ninja už: 4907 dní, Příspěvků: 2469 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Tsunadin poskok

Než jsem přečetl tohle tak jsem si myslel, že píši docela slušné akční scény a že se můžu považovat v tomhle oboru za jednoho z nejlepších na Konoze. Teď to vidím na to že si zasloužím pořádný trénink. Tak deset dvacet soubojů, co si napíšu do šuplíku a pak si možná zase troufnu něco takového tvrdit. No a teď se jdu podívat na tvoje další díla.

"Naděje je ječmen!"

Na to, abys poznal že svíčková je připálená, jí nemusíš umět vařit.
Po dlouhé době nová FF - Opakování.