manga_preview
Samurai 8 36

Tanec iluzí 10 - Spánková deprivace

Kakashi si promnul oči. Od Irukova posledního hlášení uběhly dva dlouhé dny, v kterých toho nic moc nenaspal. Čekal na skupinu, která měla dorazit s dítětem, které přežilo chakrový výbuch. Kvůli slabému spojení byl Iruka dost stručný, takže toho Kakashi věděl asi tolik jako klevetící báby na trhu. Zatracený krámy, nedokázaly spolehlivě fungovat!
Očekával jejich příchod každou chvíli, byli pouze dva a půl dne cesty od Konohy… Složil hlavu do dlaní, asi se nic nestane, pokud si na chvilku zdřímne…
Zavřel oči a poslouchal ticho.
Byla hluboká noc, všichni obyčejní lidé spali. Ruch města, který ve dne zaplňoval kancelář, utichl a nahradila ho noční píseň cikád, cvrčků a občasné zahoukání sov, které žily v blízkém lese.
Náhle viděl sám sebe, jak kráčí polo-svlečený po neklidném jezeře, nad hlavou mu zuřila bouřka.
Prásk!
Leknutím nadskočil, když se hlasitě rozrazily dveře. Zvedl hlavu a ospale zamžoural na Tsunade, která za sebou zavírala dveře.
„Těžký den, co?“ zamručela soucitně, když se na něj v zešeřelé kanceláři podívala.
Kakashi přikývl a nabídl jí křeslo pro hosty. Pátá se do něj vyčerpaně svezla. Nemohl si nevšimnout tmavých kruhů pod očima. Řídit nemocnici muselo být sakra náročné.
Chvíli mlčeli, on zíral do dubové desky stolu, ona do známého zeleno-hnědo-rudého koberce, který byl v kanceláři nejspíš už za doby jejího dědečka.
„Něco bych vám nabídl, ale sake bohužel včera došlo,“ přerušil ticho Kakashi.
Tsunade ledabyle mávla rukou.
„Chakrový výbuch, Kakashi.“
„Já vím.“
„Něco konkrétního?“
„Bohužel.“
„A můžeš něco potvrdit?“
„Jako něco z těch žvástů, co se šíří v ulicích? Ne. Ale vlastně jsem rád, že jste přišla, Tsunade-sama. I z těch málo informací, co o chakrovém výbuchu víme, je jisté, že to dítě bude potřebovat precizní lékařskou péči.“
„Jistě.“
Tsunade se neměla k odchodu a Kakashi si chtě nechtě musel znovu promnout oči. To bude dlouhá noc…
„Kávu?“ zeptal se.
Tsunade přikývla. Kakashi chtěl nejdřív zavolat na Shizune, ale pak mu došlo, že ji poslal domů. S omluvným pohledem se zvedl a přešel do Shizuniny kanceláře, která byla propojena s tou jeho. Rozsvítil a div že nevrazil do druhého stolu. Chvíli na něj nablble zíral snaže se přijít na důvod, proč Shizune potřebuje dva stoly. A pak mu to došlo. Na stole mu ležela slušná desítka kandidátů na jeho druhého asistenta, kteří prošli řádnými úřednickými zkouškami. Není divu, že na to zapomněl, při tom všem, co se děje…
Obešel stůl, do dvou velkých hrnků uvařil dvě velké silné kávy. Novinka ze Země Čaje, která začala vyvážet i produkty z kávovníků. Kakashi věděl, že minimálně v Zemi Ohně s touto surovinou zaznamenali úspěch.
Opatrně postavil hrnek na stolek před Tsunade a znovu si sedl do svého křesla na druhé straně stolu. Chtěl zůstat stát, aby se protáhl, ale měl dojem, že by za chvíli usnul ve stoje a polil se vařící tekutinou.
„Díky.“
„Není zač.“
Znovu se v kanceláři usadilo ospalé ticho, přerušované tikáním hodin. Čas se táhl, minuta se zdála být dlouhá jako celá hodina.
„Jak to zvládáte v nemocnici?“
„Chceš to podat jako zprávu pro Hokageho nebo se ptáš jen ze zdvořilosti, aby řeč nestála?“
„Tak trochu obojí,“ zasmál se Kakashi.
Tsunade se nadechla, vydala hlásku a přerušilo ji rázné zaklepání na dveře. Tsunade se na židli otočila, aby viděla na příchozí.
„Dále!“ zařval Kakashi z plných plic, aby ho dotyčný přes ty těžké dveře uslyšel.
Chvíli se z druhé strany ozývala změť tlumených hlasů, pak někdo stiskl kliku.
Do kanceláře vešli Ino s Hinatou, Saiem a Kibou, kterému v náručí spala holčička.
„Ach, dobrý večer,“ pozdravila je Ino, evidentně zaražená Tsunadinou přítomností v kanceláři. Zbytek její skupiny se pouze zdvořile uklonil. Kakashi s Tsunade jen kývli hlavou, že pozdrav vzali na vědomí. Oba byli dost nervní a unavení na to, aby se zaobírali zdvořilostmi. A oni nejspíš také. Vypadali příšerně. Čišela z nich vyčerpanost, ani ne tak fyzická, spíš psychická. Samozřejmě všichni měli na sobě pár šrámů, ale nevypadalo to, že by byli vážně zranění.
Ino mu předala složku s dost poničenými deskami, její obsah byl však čitelný. Přelétl očima obsah, byla to ta složka, kterou předával Irukovi. Kakashi se zprudka nadechl, když se znovu podíval na údaj předpokládané množství chakry. To nemohlo způsobit výbuch! V zubech roznese toho, kdo ty složky připravoval… Vzteky zaskřípal zuby, když složku předával Tsunade, aby byla v obraze. Ta ji po pár vteřinách odložila a pokynula Kibovi, aby děvčátko položil na gauč. Pátá začala s diagnostikou.
„Hlášení,“ utrhl se na čtveřici, která na něj napjatě zírala.
„Hai,“ vyhrkl Sai, který se nevědomky napřímil. „Chcete podrobné nebo stručné hlášení?“
„To je jedno, hlavně mluv.“
„Dobře. Já s Ino jsme si jako první cíl vybrali město Asagao. Šli jsme k našemu cíli, Rumiko, když v tom jsme uviděli vír chakry. Jakmile jsme doběhli na místo, evakuovali jsme přihlížející. Chakra kolem té holčičky rotovala, sílila a zvětšovala se. Chovalo se to jako energetické tornádo přikované na místě. Brutálně ničilo své okolí, věděli jsme, že to musíme nějak zklidnit. Zavolali jsme posily, ale museli jsme něco vymyslet, protože hrozilo, že nás to množství chakry pohltí a zabije.“
„Využila jsem Shinranshin no Jutsu a dostala se tak do jejího vědomí.“
„To byl dost riskantní krok,“ podotkl Kakashi.
„Ano,“ přikývla Ino, „ale také to byl jediný možný způsob, jak Rumiko uklidnit. Její emoce výbuch zhoršovaly. Byl to zoufalý výkřik do tmy, který se nakonec vyplatil. Její vědomí vykazovalo známky zanedbaného dítěte, kterému se nedostávalo moc lásky. To mohl být jeden z důvodů výbuchu. Podařilo se mi Rumiko zklidnit díky odvedení pozornosti jejího vědomí na něco jiného, ta bolest ji děsila k smrti. Jakmile dorazila Hinata s Kibou, převzala jsem absolutní kontrolu nad tělem.“
„Z toho, co jsem viděla, když jsme přišli, bylo zřejmé, že je nutné zatavit tok chakry. Váhala jsem mezi počtem hmatů, ale nakonec jsem se přiklonila k Hmatu 32 úderů. Násilné zavření všech důležitých a nejvíce otevřených chakrových bodů mělo za následek zpřetrhání chakrových drah, které jsem okamžitě znovu spojila.“
„Když se výbuch uklidnil, mluvili jsme s rodiči. Bohužel to nedopadlo nejideálněji, její otec nemá na Konohu moc dobrý názor. A celou cestu je v bezvědomí, nepodařilo se nám Rumiko probrat…“ zakončil hlášení Kiba.
Kakashi jeho slova nechal doznít, v hlavě už si přehrával veškeré možné situace, které bude muset řešit, ale jeden problém za druhým…
„Ino, Hinato, jakmile si pořádně odpočinete, budu chtít od vás slyšet podrobností. Rozchod.“
Čtyřčlenný tým zaváhal. Kakashi zpozoroval, že se všichni nevědomky poohlédli za Rumiko ležící bezvládně na gauči. Rozuměl jejich ochranitelskému instinktu, ale museli si odpočinout.
„Bude v pořádku, nikdo jí neublíží,“ dodal a doufal, že se dají do pohybu.
Pořád stáli.
„Rozchod!“ zvýšil rozhodně hlas.
Všichni sebou trhli.
„Hai!“ zaznělo rezignovaně kanceláří a čtveřice mladých shinobi odešla domů.
Kakashi nechal Tsunade v klidu pracovat a promluvil, až když od ní odstoupila.
„Jak je na tom?“
„Celkové vyčerpání organismu, dvě zlomená žebra, nedostatek somatotropinu, podvýživa…“
„Somato-čeho?“ zarazil ji Kakashi.
„Somatotropinu. To je růstový hormon. Nasadím potřebné hormony a směs vitamínů a minerálů. Žebra jsem dala do pořádku, pravděpodobně byly důsledkem Hinatina jutsu. Vyčerpala jsem její chakru do potřebného minima a odblokovala zásadní chakrové body. Chakrové dráhy jsou v pořádku, Hinata odvedla dobrou práci. Pravděpodobně bude ještě pár dní mimo, ale bude v pořádku.“
„To rád slyším.“
„Při hlášení jsem zaslechla něco o jejím zanedbaném vědomí… Budu si muset o tom s Ino promluvit.“
Kakashi přikývl.
Tsunade Rumiko jemně vzala do náruče.
„Vezmu ji do nemocnice,“ zkonstatovala a pohled jí sklouzl na přikrývku s polštářem úhledně složenou za gaučem. „Běž se vyspat domů, pro tvé vlastní dobro.“
„Ale já mám ještě hromadu práce…“
„Věř mi, spala jsem na tom gauči víckrát než ve své vlastní posteli. Po probuzení jsem se cítila ještě hůř než předtím. Běž domů, Kakashi. Svět se nezboří, když se na pár hodin vyspíš.“
„Po bitvě je každý generál,“ zamumlal Kakashi, když se za Pátou zavřely dveře. Přesto dal na její radu, odpočinek mu jenom prospěje.

***

Konferenční místnost byla plná lidí, civilistů. Mužů i žen, kteří prošli úřednickými zkouškami a ucházeli se o místo asistenta. Kakashi měl zpoždění. Shizune se musela přemáhat, aby nebyla vzteklá. Ještě, že si včera dala tu práci a prošla všechny přihlášené. Tak mohla vyhodit patnáct adeptů. V tichosti jim předala omluvné dopisy, které Kakashimu podstrčila při podepisování ostatních dokumentů. Ti, co neuspěli, s mumláním odcházeli, více či méně zklamaní.
Shizune se nervózně usmála na pět zbylých mužů.
„Jsem si jistá, že Hokage-sama tady bude každou chvíli.“
Dostalo se jí jen pár vzteklých pohledů.
„Omluvte mě na chvíli,“ zatrylkovala s falešným úsměvem a odešla z místnosti.
Zkontrolovala kancelář, která zela prázdnotou. Zaklela a vyběhla z budovy, směrem k domu Hokageho. Mávla na hlídkující ninji, vyběhla schody a zabušila na dveře.
„Kakashi, otevřete!“ zaječela vztekle, když jí neotvíral.
Po chvíli uslyšela kroky. Pak cvakla klika.
„Shizune? Co se děje?“
Nevěřícně na něj zírala. Kakashi před ní stál v pyžamu, rozespalý a s tmavými kruhy pod očima.
„Vy jste zapomněl, že dneska jmenujete nového asistenta?“ zašeptala výhružně.
Chvíli na ní přiblble zíral a následně mu tváří problesklo zděšení, jak si uvědomil, na co zapomněl.
„Já se ani nepodíval na ty papíry,“ zachroptěl.
V tu chvíli měla Shizune pocit, že omdlí.
„Vy… Co?! No dobrá, to nějak vyřešíme,“ nadechla se zhluboka. Musela počítat do deseti, aby toho strašáka nepraštila. „Ze všeho nejdřív se dejte do pořádku, a to fofrem. Máte zpoždění zhruba půl hodiny a načítá se to, jak tady stojíme.“
Kakashi kývl a zmizel v koupelně. Shizune slyšela téct vodu, následně klení a o chvíli později se před ní znovu objevil, tentokrát oblečený a rozcuchané vlasy byly méně rozcuchané.
„Dobře, pojďme,“ zavelela. „Cestou vám povím něco o kandidátech.“
Oba se dali do běhu a zastavili až v jeho kanceláři. Kakashi se zběžně podíval do formulářů, které měl včera přečíst. Pouze pět kandidátů prošlo zkouškami, takže se jich nemusel ptát na nic konkrétního. Stačilo tedy zjistit, jestli tu pozici opravdu chtějí…
Hodil přes sebe plášť Hokageho pro oficiální návštěvy, posadil se do křesla a kývl na Shizune.
„Můžeš sem zavolat prvního kandidáta.“
Kakashi se narovnal, potřeboval vyzařovat autoritu. Kruhy pod očima ji trochu podkopávaly, ale s tím se vyrovná.
Prvním kandidátem byl muž kolem čtyřicítky. Honosné a drahé oblečení, bledá kůže, zdravé nehty i vlasy, jemné ruce… Pocházel z vyšší vrstvy. Muž se k němu choval uctivě, přesto Kakashimu neušla stopa strachu v jeho hlase a gesta nervozity. Buď byl jenom nervózní, nebo se cítil nesvůj v přítomnosti shinobiho.
Druhý kandidát byl výrazně starší muž, pravděpodobně kolem šedesátky. Taktéž pocházel z vysoké společenské vrstvy a tvrdá manuální práce mu nejspíše nic neříkala. Choval se ke Kakashimu s úctou, ale jeho až moc sebevědomé až arogantní chování by mohlo v centru ninjů způsobit problémy.
Třetí kandidát byl zhruba stejně starý jako ten první, jeho vzezření však bylo zcela odlišné. Působil klidně, vyrovnaně. Soudě podle oblečení patřil ke střední nebo vyšší vrstvě, rozhodně však nepatřil k těm opravdu vysokým vrstvám společnosti. U něho měl Kakashi dojem, že by byl na pozici ideální, jenže po delším rozhovoru získal dojem, že muž působí až moc pasivně. Což byla vlastnost, která nebyla žádaná.
Čtvrtý kandidát byl skutečně ze střední vrstvy, jeho chování bylo oproti předchozím méně vybrané, působil ambiciózně a sebevědomě. Takový muž se honí za vyšší pracovní pozicí a Kakashi věděl, že tady toho nedosáhne. Pozice asistenta Hokageho byla spíše politickým místečkem, které v Konoze nezajištovalo žádné společenské ani hierarchické výhody.
Pátý, poslední, kandidát, působil na Kakashiho až moc snobsky. Předstíraný zájem o pozici Kakashiho také moc nepřesvědčil. Jeho příjmení prozrazovalo, že jde o muže z těch nejvyšších vrstev. S Kakashim jednal sice v klidu, jenže gesta prozrazovala pocit nadřazenosti. Mohl se jen dohadovat, že jde o pocit společenské nadřazenosti, i když realita byla opačná.
Když se za ním zavřely dveře, Kakashi si frustrovaně povzdechl. Žádný kandidát nebyl ideální. Vlastně nevěděl, koho vůbec čekal... Všech pět mužů mohlo v Konoze způsobit větší či menší pozdvižení. Někoho však přijmout musí, nemůže všechny poslat domů, ačkoli měl pocit, že by to bylo nejlepší řešení. Nakonec se přiklonil ke třetímu kandidátovi, Shizune si s jeho pasivitou poradí…
„Tak? Rozhodnuto?“ zeptala se ho, když otevřel dveře do její kanceláře.
„Těžká volba,“ pronesl, když jí předával složku. „Ostatní pošli domů a tomu… tomu… Toruovi vyřiď, ať se do dvou týdnů nastěhuje. Pokud bude chtít, můžeš mu přiřadit doprovod, aby jeho stěhování proběhlo bez nehod.“
„Jistě. Na odpoledne máte naplánovaný hovor s feudálním pánem.“
„Vím o tom,“ hlesl znaveně Kakashi. Plán je nastaven na jednu hodinu, ale předpokládám, že hovor proběhne minimálně o hodinu později. Ale budu tam.“
Bylo jedenáct, měl tedy dvě hodiny volna. Které by rád prospal, ale to se mu rozhodně nepovede.

***

Zaklepal na dveře své bývalé kanceláře. Ještě nestihla vyměnit cedulku… V duchu se pousmál nad myšlenkou, že by i Yui mohla cítit nostalgii, pocit, o kterém tvrdívala, že je zbytečný. Když zaslechl tiché pozvání, stiskl kliku a vešel dovnitř.
Seděla za stolem, který byl zavalen papíry asi tak stejně jako ten jeho. Když k němu zvedla oči, rychle si prohrábla rozcuchané vlasy.
„Vzbudil jsem tě?“ zeptal se se smíchem Kakashi, nemohl si nevšimnout jejích kruhů pod očima.
„N-Ne,“ hlesla.
Pochybovačně založil ruce na prsou.
„A kdyby ano, tak co?“ odsekla.
„Tak nic. Když už jsme u toho, já dneska zaspal na výběr asistenta. Myslel jsem si, že mě Shizune zabije.“
Yui se slabě usmála.
„Moc práce?“
„M-hm,“ přikývl. „Předpokládám, že ty taky.“
Pokrčila rameny.
„Každopádně tě chci informovat, že za hodinu a půl mám rozhovor s feudálním pánem. Chci, abys tam byla pro případ, že nám povolí akci.“
„Budu tam,“ přikývla.

***

Řekl jí, že se má postavit mimo pole kamery. Pokud měl být hovor úplně o něčem jiném, pak feudální pán nemusel vědět, že přivedl jednoho z oddílových velitelů ANBU. S nějakými detaily nebo technickým nastavením si nemusel zatěžovat hlavu, to připravila Shizune. Teď jim nezbývalo nic jiného než čekat. Feudální páni bývají většinou rozmarnými lidmi, kteří rádi nechávají ostatní čekat.
A nemýlil se.
Než blikla obrazovka, uběhla od stanoveného času hodina a čtvrt. Vyskočil na nohy dřív, než se technika vzpamatovala.
„Feudální pane,“ vysekl poklonu Kakashi.
„Hokage-dono, jsem rád, že jste si na mne udělal čas.“
„Zajisté, pane.“
„Konečně jsem se domluvil s Feudálním pánem z Mlžné o té vaší… žádosti. Po pár kompromisech jsme se shodli. Jeho podmínkou je, aby akce byla diskrétní, co s nejmenším počtem zainteresovaných lidí. Z Mlžné se o tom nesmí dozvědět nikdo kromě Mizukage-dono.“
„Mockrát děkuji, pane.“
„Ať to vaši lidé nezpackají. Jinak následky ponesete vy, Hokage-dono. Přeji hezký den.“
Obrazovka zmlkla a nakonec zčernala.
„To byla výhružka?“ ozval se hlas z temného rohu místnosti.
„Nebyla ani první, ani poslední.“
„Ale to přece… Nemůže přeci vyhrožovat člověku, který drží na uzdě všechny shinobi. Nebo ano?“ rozhodila ruce Yui.
„V případě mé smrti by kontrolu dočasně převzala Rada, dokud by nebyl zvolen nový Hokage. Zatím to jsou jen hypotetické výhružky, které mě mají varovat. Zvládla to Tsunade, zvládnu to i já. Nemusíš se o mě bát.“
„Já se o tebe ale nebojím!“
„Když to říkáš… Neměla bys už náhodou být v tahu a připravovat mi návrhy pro nejvhodnější záchrannou skupinu? Zvaž jak ANBU, tak i obyčejné shinobi.“
„Rozkaz, Hokage-sama!“ přikývla Yui a s tichým puf zmizela v oblaku dýmu.
Kakashi si povzdechl. Tak rád by ignoroval ten její nepříjemný pohled, který po něm hodila, než zmizela.
Oba se chovali jako pitomci.

Poznámky: 

Prý brzo napsaný... To určitě. Laughing out loud Šlo mi to jako sáňkování v létě, ale konečně je tady!

5
Průměr: 5 (8 hlasů)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele himiTsu
Vložil himiTsu, Čt, 2019-05-30 07:27 | Ninja už: 4704 dní, Příspěvků: 921 | Autor je: Propadlý student Akademie

Tohle mel byt dalsi Shippuuden, at se jdou vycpat s Borutem tato ff by vydala za dalsi anime kde se resi skutecne problemy a ne kdo ma nejvetsi **** nebo jutsu. Laughing out loud
Je zajimave sledovat Kakashiho na pozici Kage, vzdy na me pusobil jako op mamvpazista a na tenhle post se mi nikdy nehodil, tak mam trosku skodolibou radost ze mu to prerusta pres hlavu. Sticking out tongue

Obrázek uživatele GingerHimari
Vložil GingerHimari, Ne, 2018-07-15 18:30 | Ninja už: 1815 dní, Příspěvků: 149 | Autor je: Obsluha v Ichiraku

Mise L3:
Tak i v této části se to konečně trochu posunulo, i když netuším kam. Tsunade potěšila, mám její postavu opravdu ráda, fajn silná ženská. Skupina doručila Rumiko, snad už jí bude jen dobře, chudák holčička.

Obrázek uživatele Kutulumototo
Vložil Kutulumototo, St, 2017-12-13 11:47 | Ninja už: 1887 dní, Příspěvků: 582 | Autor je: Student Akademie

Po přečtení jsem se konečně dostala i komentáři Laughing out loud celá série je skvělá moc se mi líbí. Hlavně obrovská odlišnost obou dějových rovin a jsem hrozně moc zvědavá, jak se prolnou a hlavně jaké jsou souvislosti mezi jednotlivými událostmi, i když už jsi něco naznačila Eye-wink
Moc se mi líbila část s Ino, protože jsem od ní nečekala takové mateřské chování a jsem zvědavá jestli se nějak dál bude vyvíjet vztah mezi Ino a Rumiko. Ten experiment je úžasně zajímavý, Černočerná tma. Neuvěřitelně odporné stvořené, to jsem si říkala. Jenže potom s tím útěkem. To jsem zaplesala, protože jsem si řekla, takže má spojence. Jenže teď jsem zmatená Sad je kamarádka nebo není Laughing out loud
Ale moje úplně nejoblíbenější postava ve tvé sérii je Kohaku. Já vím, že nedělá hezké věci a tak, ale prostě jsem si ho tak nějak oblíbila a doufám, že to s ním nedopadne špatně. Třeba by se mohl otočit na správnou stranu. I když ono vlastně, který strana je správná? Uvidíme Laughing out loud nechám se překvapit, kam se příběh vyvine Laughing out loud určitě nás budeš ještě dlouho napínat.
Moc děkuji za krásné čtení

Seznam FF

Tady Laughing out loud

Obrázek uživatele Sayoko
Vložil Sayoko, Út, 2017-12-26 17:24 | Ninja už: 5035 dní, Příspěvků: 2211 | Autor je: Editor všeho, Editor FF, Manga tým, Naháněč jelenů

Díky, díky, díky!
Jsem moc ráda, že ty dvě roviny fungují. Je to takový můj experiment a vůbec jsem netušila, jestli to půjde. A ono to překvapivě jde. Smiling
A mě zrovna přijde, že Ino je víc mateřsky založená, než Sakura. Hinata z nich asi vysílá takové největší "mateřské vibrace" už jen díky své jemnosti, ale zbytek dam v Narutu asi takhle moc nepůsobí. Třeba takovou Temari jsem si nikdy nedokázala představit s dítětem a vida, jak to dopadlo. Smiling
Koukám, že je Kohaku populární. Laughing out loud Možná je to tím, že postupem času je člověk poznává o trochu víc? Snad mohu slíbit to, že on s Kesshou nejsou epizodním křovím. No, alespoň to tak plánuju, on ten příběh tak nějak sám plyne. Někdy u toho opravdu nepřemýšlím. Laughing out loud
A já doufám, že vás už dlouho napínat nebudu! Mrzí mě, že nemám pravidelné vydávání, ale bohužel nestíhám, nu. Sad

Obrázek uživatele Senpai-sama
Vložil Senpai-sama, Út, 2017-11-07 14:48 | Ninja už: 1862 dní, Příspěvků: 2645 | Autor je: Asistent pošťáka

Chudák Kakashi má už aj divé sny, asi v podvedomí cítil, že sa naňho valí Tsunade, tiež vyčerpaná a saké niet Laughing out loud Ooo, Zem Čaju začala pestovať náš životabudič - kafíčko - nečudo, že sa ujalo aj v Konohe Božíííííííííííííííííííí A dorazila ďalšia várka vyčerpaných z úspešnej misie, referujú o Rumiko a svojich aktivitách. Tsunade ako liečiteľka je neprekonateľná Kiss! Hmhm, malá má problémy s rastovým hormónom, to je zaujímavé. Vtipná bola jej poznámka o gauči a dobre, že poslala Kakashiho domov, lebo ozaj: "Běž domů, Kakashi. Svět se nezboří, když se na pár hodin vyspíš." Svet vždy nejako beží ďalej, aj keď sa niekto pominie, alebo ochorie. Schuti som sa zasmiala nad konkurzom o miesto asistenta Hokageho Laughing out loud Shizune je fakt nenahraditeľná a jedinečná, vždy sa vynájde a všetko zariadi Úpa boží!!! Výborne si opísala kandidátov a ich pôsobenie na Kakashiho Kvítek sakury Žiadny mu nesedí, ale ten pasívny sa určite rýchlo preberie k aktivite pod vplyvom Shizune Laughing out loud Yui si berie na hovor s feudálnym pánom, majú fakt zvláštny vzťah. Ale sláva, feudál aspoň čosi vyjednal ohľadom Hmlistej, tak uvidíme, aký záchranný tím Yui navrhne a akýže budú mať úspech...
Tuším si sa ozaj sánkovala, ale v zime, lebo cítiť z atmosféry, že si bola dobre naladená Eye-wink Dielik je vtipný so štipkou irónie a jemného sarkazmu, Kakashiho si podala odľahčene a veľmi ľudsky aj s tým spaním hihihi Dúfam, že múzy ťa budú obletovať a potešíš ma pokračovaním Z lásky Ino ti gratuluje!

Obrázek uživatele Sayoko
Vložil Sayoko, Út, 2017-11-07 15:42 | Ninja už: 5035 dní, Příspěvků: 2211 | Autor je: Editor všeho, Editor FF, Manga tým, Naháněč jelenů

Ty tvé komentáře tak vždycky pohladí po duši, děkuji Senpai. Z lásky I Hokage je člověk, taky musí spát. Jenom z vlastní zkušenosti vím, že z normálních gaučů bolí za krkem a člověk má pocit, že ho přejel parní válec. Laughing out loud Ten výběr asistenta jsem zmiňovala už někdy na začátku série, tak jsem si říkala, že bych mohla zauzlovat jeden konec sítě. Ještě mi těch uzlů zbývá dost a je mi jasné, že mezitím vpředu do příběhu další lanka. Dá mi práci, aby na konci bylo všechno tak, jak si představuji. Laughing out loud Taky doufám, že mě Múza bude ještě chvíli držet za ruku. Laughing out loud

A děkuji za vytyčení chyb, jsou opraveny. Smiling