manga_preview
Boruto 56

Keď sa povie CHAKRA!

V istom časopise som narazil na článok o čakre a rozhodol som sa ho spracovať pre Konohu. Tak toť krátke info a teraz už len o čakre.

Jej existenciu nevie vlastne nikto dokázať, no aj napriek tomu sú milióny ľudí skalopevne presvedčení, že v nich skutočne krúžia. Reč je o čakrách – akýchsi nehmatateľných, nefyzických orgánoch. V starobylom indickom jazyku sanskrtu slovo „čakra“ znamená „kruh“. Tak ich údajne vidia jasnovidci alebo senzibilovia (ľudia s mimozmyslovými schopnosťami) – ako kruhové víry nebo trychtýře vychádzajú z niekoľkých miest ľudského tela. Naozaj v nás krúžia?

Na východe nič nového!
Záhadné nervovo-cievne prepletance ako prvý v západnom svete zaznamenal francúzsky chirurg Ambroise Paré (1510 – 1590). I moderná biológia pripúšťa, že tieto nervové prepletance existujú a môžu do istej miery pôsobiť na psychiku človeka a ovplyvňovať tak jeho chovanie, ako aj zdravotný stav. Hlavnú úlohu tu hrajú predovšetkým chemické zmeny, za ktorými stoja funkcie endokrinných žliaz (žľazy s vnútornou sekréciou) ktoré sú s týmito prepletancami spojené. A čo to má vlastne spoločné s čakrami? Odpoveď je jednoduchá, pre východných učencov niesú spomínané nervovo-cievne prepletance ničím iným než práve čakrami – energetickými centrami, na východe známymi už tisíce rokov. Ak keď je existencia nervových prepletencou dokázaná, kruhovité víry energií, ktoré z nich majú vychádzať, zatiaľ ešte nikto z vedcov žiadnym obecne uznávaním prístrojom nezaznamenal.

Ako vlastne vyzerajú?
Čakry sú znázorňované ako lotosové kvety, pričom počet okvetných lístkov má byť počtom rozvetvujúcich sa kanálikov energetických tokov, z čakier údajne vychádzajúcich. Každá čakra má mať svoju špecifickú farbu a vibrovať v iných frekvenciách. Spodná, koreňová čakra sa vraj otáča najpomalšie, zatiaľ čo frekvencia otáčania vrchnej, korunnej čakri je najrýchlejšia. Každá sa by sa mala otvárať na obe strany ľudského tela, teda spredu i zo zadu. Iba prvá čakra sa otáča smerom nadol a posledná smerom nahor. Nieje to však až príliš zložitý popis niečoho, čo vlastne nieje možné žiadnymi dostupnými prostriedkami dokázať?

Križovatky záhadných dráh
V čínskej medicíne sa bežne hovorí o meriadiánoch. Sú to domnelé dráhy, po ktorých prúdi energia v ľudskom tele od jedného orgánu k druhému. Na najväčších križovatkách týchto dráh majú údajne vznikať energetické centrá, teda čakry. V ľudskom tele sa ich má nachádzať sedem hlavných plus niekoľko stoviek vedľajších. Hlavné čakry sa majú nachádzať pozdĺž chrbtice, od jej spodného okraju až k vrcholu a ďalej k temeni hlavy. Vedľajšie čakry potom majú byť rozmiestnené po celom tele a pracuje s nimi napr. i tradičná čínska liečebná metóda - akupunktúra.

Sedem lotosových kvetou

Teraz si povieme pár základných údajov o siedmich základných čakrách. Najprv tu mám obrázok všetkých siedmich čakier tak ako majú byť v ľudskom tele umiestnené. Pre zopakovanie pripomínam, že prvá čakra sa nachádza úplne dolu a siedma úplne hore.

1. čakra – Koreňová (Múladhára)
Farba: Červená
Umiestnenie: Pri genitáliách
Endokrinná žľaza: Pohlavná žľaza
Vlastnosti: Príma zemskú energiu, umožňuje stáť pevne nohami na zemi, realistický prístup

2. čakra – Sakrálna (Svádhištána)
Farba: Oranžová
Umiestnenie: Pod pupkom
Endokrinná žľaza: Nadľadvinky
Vlastnosti: Ovláda sexuálnu energiu a medziľudské vzťahy

3. čakra – Solar Plexus (Manipúra)
Farba: Žltá
Umiestnenie: Na pupku
Endokrinná žľaza: Slinivka brušná
Vlastnosti: Ovplyvňuje odvahu a vôľu, reguluje životnú energiu v tele

4. čakra – Srdcová (Anáhata)
Farba: Zelená alebo ružová
Umiestnenie: Stred hrudníku
Endokrinná žľaza: Brzlík
Vlastnosti: Umožňuje dávať i prijímať lásku

5. čakra – Krčná (Višuddha)
Farba: Tyrkysová
Umiestnenie: Na krku (Na ohryzku)
Endokrinná žľaza: Štítna žľaza
Vlastnosti: Ovláda vyjadrovacie schopnosti

6. čakra – Čelná (Adžna)
Farba: Indigová
Umiestnenie: Medzi obočím
Endokrinná žľaza: Hypofýza (Podväzok mozgový)
Vlastnosti: Prebúdza jasnovidecké schopnosti a dovoľuje rozumieť intuícii

7. čakra – Temená (Sahasrára)
Farba: Fialová
Umiestnenie: Temeno hlavy
Endokrinná žľaza: Epifýza (Šišinka mozgová)
Vlastnosti: Prijíma vesmírnu energiu, rozvíja duchovnosť a univerzálne vedomie

Koľko energií vlastne máme?
Odkiaľ sa energia potrebná pre výživu čakier a konieckoncou i človeka samotného berie? Energiu človek získava hlavne zo stravy, ktorá dodáva silu telu. Podľa mnohých východných učení človek k svojmu životu potrebuje viac druhou energie. Každý z nás sa vraj rodí už s určitou životnou energiou. Tá sa môže v priebehu života mierne znižovať alebo zvyšovať v závislosti na životnom štýle a ďalších faktoroch. Okrem toho vraj dokáže človek čerpať energiu i z mnohých iných zdrojov: zo vzduchu, z rastlín, z vody, z kryštálov... Najdôležitejšími prijímanými energiami má byť energia zemská a vesmírna. K príjmu zemskej energie má slúžiť prvá, koreňová čakra a k príjmu vesmírnej energie má slúžiť posledná, korunná čakra.

Ako to funguje?
Energetické víry sa majú nepretržite otáčať, čím „nasávajú“ energiu, posielajú ju po energetických kanáloch k orgánom, na ktoré sú napojené a prebytočnú energiu zasa vypúšťajú. Takto vraj čakry pracujú, bez toho aby sme o nich vedeli. Podľa liečiteľov ľudia, ktorý svojim čakrám nevenujú pozornosť, nemajú ani prehľad o tokoch svojej energie. Je však možné naučiť sa pracovať s čakrami vedome pracovať tak, aby si každý mohol načerpať energiu v situáciách, keď jej má nedostatok? Odpoveď znie: Áno! K takýmto situáciám vraj dochádza často.

Nieje len jedno telo
Čakry síce majú byť centrami energetických dráh vo vnútri ľudského tela, ale často vraj zasahujú i mimo neho. Okrem fyzického tela má mať človek ešte niekoľko ďalších tiel: éterické, astrálne, mentálne....Ide vraj vlastne o akýchsi energetických dvojníkov obklopujúcich naše telo. Tieto telá majú ovplyvňovať napr. našu intuíciu, emócie alebo duchovnosť. Jejich vyžarovanie ale tiež údajne ovplyvňuje pocity ostatných ľudí, ktorí s nami prichádzajú do styku. Pokiaľ sú čakry nepriechodné, tieto telá nevyžarujú do svojho okolia žiadnu, alebo len veľmi malú energiu. Človek sa stáva unaveným, apatickým, môže trpieť depresiami.... To všetko vraj ale senzitívny ľudia z okolia vycítia a spoločnosť takto „postihnutého“ človeka potom vnímajú ako nevysvetliteľne nepríjemnú. Bez toho, že by to sami tušili, ich čakry môžu čiastočne zmeniť frekvencie svojich vibrácií v závislosti na čakrách človeka, ku ktorému sa priblížia, čo potom ovplyvňuje i jejich zdravotný stav. Pre lepšiu predstavu prikladám obrázok, na ktorom sú dosť dobre viditeľné jednotlivé telá.

Rovnováha nadovšetko
Tri spodné čakry majú ovplyvňovať predovšetkým fyzické telo. Sú teda spojené hlavne s materialistickým vnímaním. Prejavujú sa trebárs vo vzťahu k majetku alebo k domovu, v medziľudských vzťahoch, sexualita, ale majú tiež vplyv na silu vôle alebo ctižiadosť. Tri horné čakry sú pre zmenu duchovnými centrami. Odtiaľto údajne vychádza zmysel pre intuíciu alebo schopnosť napojovania na iné svety. Ku skríženiu fyzických a duchovných centier má dochádzať vo štvrtej čakre, srdcovej. To ale neznamená, že sú niektoré centrá dôležitejšie ako tie ostatné. Ako je vo východných učeniach často zdôrazňované, vo všetkom musí byť rovnováha. Teda i v čakrách a v prijímaných i vydávaných energiách. Čo sa stane pokiaľ by sa niektorý z energetických vírov prestane točiť? K tomu by nemalo nikdy dôjsť, pretože potom by energia nemohla prúdiť telom. Z týchto porúch potom vznikajú choroby – jak fyzické, tak psychické.

Čo s prebytkom energie?
Často sa vraj stáva, že niektorá z čakier je zablokovaná, otáča sa málo alebo opačným smerom, ako by mala. Čo sa vlastne potom v tele deje? Ako som už spomínal vyššie , môže sa to prejaviť ako nedostatok energie. K tomu ovšem dochádza iba v oblasti postihnutej čakry. Pokiaľ sú ostatné čakry v poriadku, ale ich energia nemôže kvôli zablokovanej čakre prúdiť tak, ako má, energia sa hromadí. Napr. tretia čakra má byť centrom odvahy a vôle. Keď sa tu však nahromadí príliš mnoho sily, človek sa môže stať agresívnym a egoistickým. Ako je možné týmto energetickým dysfunkciám predchádzať? Má pomôcť predovšetkým správne dýchanie, strava alebo držanie tela, čo umožňuje energii lepšie prúdiť. Tiež je dôležité nepotlačovať žiadne emócie, ktoré by sa mohli hromadiť a spôsobovať tak blok.

Je možné uveriť?
Ľudia sa často sťažujú na bolesti hlavy, zlé trávenie alebo únavu a ani netušia, že príčinou môže byť nevyrovnané prúdenie energie v ich tele. Liečitelia tvrdia, že i silno zablokované čakry možno vyrovnať, aj keď to dá viac práce. Pomáhajú si údajne prikladaním kryštálov, ktoré vyžarujú rovnaké vibrácie ako príslušná čakra. Liečiť vraj možno aj s pomocou farieb alebo vôní, ktoré k jednotlivým čakrám príslušia a môžu ich stimulovať. Ak keď sa vedomosti zakladajú na východných múdrostiach starých tisíce rokov, materialistovi stále chýbajú hmatateľné dôkazy. Podľa čoho zistíme, či čakry niesú len čímsi výmyslom? Nieje nič jednoduchšie než vyskúšať radu liečiteľov. Skúste sa na chvíľu sústrediť na určité miesto vášho tela, kde sa majú jednotlivé čakry nachádzať. Čokoľvek ucítite – teplo, vibrácie, brnenie – to všetko ja má byť dôkazom, že sú vaše čakry v pohybe. Tak čo, už niečo cítite?

Zaujímavosti

Až donedávna sa hovorilo iba o siedmich základných čakrách. Teraz však liečitelia odhaľujú i existenciu ďalších dvoch, dosiaľ utajovaných dôležitých čakier.
Suria má byť umiestnená nad pupkom, medzi čakrou Solar plexus Srdcovou čakrou. Je vraj zdrojom vnútornej sily a sebadôvery, ale tiež ovplyvňuje procesy sebaliečenia. Silné vyžarovanie čakry Suria vypovedá o liečitelských schopnostiach majiteľa.
Vadžradhara alebo tiež hrudní pleteň označuje odtajnenú čakru medzi čakrami srdcovou a krčnou. Toto energetické centrum údajne pomáha odkrývať skryté, magické vnútorné sily, kontrolovať ich a využívať. Okrem toho má tiež tvoriť akýsi ochranní štít pred vonkajšími negatívnymi energiami.
O týchto dvoch utajovaných čakrách sa nehovorilo celé stáročia. Sú snáď natoľko silné, že by sa ich zneužitie mohlo stať nebezpečným.
Podľa niektorých odhadov má byť základných čakier dokonca až dvanásť. Čo teda ešte skrývajú tri ďalšie tajomné čakry?
Momentálni stav čakier môžete údajne zistiť napr. pomocou kyvadla. Asi 5 – 10 centimetrov nad každou čakrou pridržte niekoľko minút kyvadlo na povrázku alebo retiazke.
U žien sa má prvá, koreňová čakra otáčať doľava, druhá doprava atď. až k siedmej, ktorá sa točí opäť doľava. U mužov sa majú čakry otáčať opačne.
Každá nezrovnalosť, ako napr. opačný smer otáčania kyvadla alebo elipsovitý tvar namiesto kružnice, údajne vypovedajú o zablokovaní alebo zlom stave konkrétnej čakry.
Ako je možné dysfunkciu čakry napraviť? Pomôcť by údajne mohli liečitelia pracujúci s energiou Reiki (metóda liečenia, pri ktorej liečiteľ prikladaním rúk dáva vesmírnu energiu svojmu pacientovi, ale tiež týmto spôsobom vyrovnáva čakry). Účinná je vraj aj meditácia, jóga, rôzne dychové a špeciálne pohybové cvičenia alebo aj pokojná prechádzka prírodou. Pomôcť by mohlo i tzv. objímanie stromov, pri ktorom sa pre zmenu doplňuje zemská energia.

V prípade ďalšieho záujmu si zožeňte niektorý z týchto titulov
 • Birgit Filiz Carrasco – Čakrajóga
 • Pauline Willsová – Harmonizace Čaker
 • John R. Cross – Čakry a Čínská Medicína
  ----------------– Léčení Pomocí Energetické Soustavy Čaker
 • Dr.John Mumford – Veľká Kniha o Čakrách a Kundalini
 • Genevieve Lewis Paulson – Kundalini a Čakry
 • David Pond – Čakry pro Začátečníky
 • Jude Currivanová – Osmá Čakra
 • Barbara Hand Clow – Astrologie –Kundaliní-Čakry
 • Lilo Traun – Praktická Harmonizace Čaker
 • Susan J. Wright – Čakry v Šamanské Praxi
 • Keith Sherwood – Techniky Čakrové Terapie
 • Horst Krohne – Čakry a Meridiány
 • Silvia Wallimannová – Tajemství Čaker
 • Robert Nový – Čakramy na Susumně
 • Cyndi Dale – Čakry: Nový Systém Léčby
 • Marianne Uhl – Masáž Čaker
 • Shalila Sharramon, Bodo J. Baginski – Základní Kniha o Čakrách
 • Harish Johari – Čakry

Síce som ani jednu z nich nečítal, no z prelistovania vyzerali zaujímavo. Laughing out loud

Prečítajte si i môj článok: Zdravie a Zablokované Chakry

4.615385
Průměr: 4.6 (26 hlasů)

Kategorie:

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Tamisa chan
Vložil Tamisa chan, Po, 2013-05-27 14:54 | Ninja už: 2903 dní, Příspěvků: 85 | Autor je: Utírač Udonova nosu

Chakra je dobrá vec Smiling

Obrázek uživatele V1K1NG
Vložil V1K1NG, Ne, 2013-02-17 23:42 | Ninja už: 3040 dní, Příspěvků: 414 | Autor je: Pěstitel rýže

Čakra existuje to beru, jako jakasi vnitrni energie, ale neberu ze ji lze Videt (vycitit mozna i jo) - teda pokud jste dusevne zdravy clovek nebo nemivate halucinace, ci si to nevsugerujete Eye-wink

Psi koule - az budete o podobny veci premyslet ne-li ji videt, bezte si oplachnout oblicej studenou (spis ledovou!) vodou nebo si dejte par facek, a jestli to nepomuze je nacase zajit za doktorem.

Ale myslim si ze čakra nebo jak tomu budeme rikat se da vyuzit i na niceni a destrukci ne jen leceni ale spis ve smyslu jak to dela Rock Lee.
Napriklad ve vypjate situaci je clovek rychlejsi, silnejsi, smysly ma ostrejsi. Jasne ze to zpusobujou i hormony adrenalin a ja nevim co ale verim ze i to se pocita pod čakru.
Treba na nejakeho horolezce nekde v horach spadnul kamen o par set kg a dokazal ho ze sebe prevalit atd. takovych pribehu je. Zrovna u toho horolezce je analogie ze mel pak ty svaly cely romaseny od ty namahy - stejne jako Rock Lee a Maito Gai kdyz pouzijou brany, klidne bych i veril ze se kishimoto podobnymi pripady inspiroval.

Nekde sem cetl ze mozek reguluje pohyby cloveka aby si neublizil, kdyz se lidem podari premoci prirozeny reflex tak dostane za cenu moznyho sebeublizeni vsechny ty aspekty co sem psal hore.
Rekl bych ze treninkem se toho da dosahnout. Jakoze verim ze zrovna mnisi nekde v Tibetu toho dosahli urcite nebo lidi co delaji bojova umeni (ale ne na 50%) nebo vrcholovi sportovci atd...


Obrázek uživatele Choppy
Vložil Choppy, Ne, 2013-02-17 23:51 | Ninja už: 3071 dní, Příspěvků: 351 | Autor je: Pěstitel rýže

jen trosku doplnim, ze pri adrenalinu a napeti ma sice clovek vice sily i rychlosti, ale smysly jako treba zrak se spise zhorsuji, protoze ty se nejlepe vyuzivaji v klidnych situacich:) proste adrenalin te nenecha se soustredit, ale zvysi ti jine dovednosti
(sorry za cestinu, pisu to uz trochu ve spanku)

Live and Die.

Obrázek uživatele V1K1NG
Vložil V1K1NG, Út, 2013-03-05 22:42 | Ninja už: 3040 dní, Příspěvků: 414 | Autor je: Pěstitel rýže

Jak to vis ze se ti zhorsi zrak? Me se to moc nezda. Staci kdyz si to vezmu logicky, vetsina techle veci pochazi nejspis jeste z doby nekdy kdy sme byli zvirata. Proste berlicky abysme prezili zivotu nebezpecny situace. Zda se mi to divny ze v nebezpeci se ti zhorsi zrak.


Obrázek uživatele neznamy
Vložil neznamy, St, 2012-11-28 23:56 | Ninja už: 3060 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

zdravim vas ako kukam tak niektorý z vás to vedia pouzivat cakru to je celkom dobre niekto napisal ze cakrou sa neda ublizit ale to ho musim vyviest z omylu po 3.5 roku sa to v pohode da tak regulovat ze znicite aj obycajne dvere a je to dost pozoruhodne v akom su potom stave ale su tu rizika pri tomto je to nebezpecne pretoze vas to moc oslaby a mate malo energie ked nie ste uplne koncentrovany ako som bol ja tak vam to sposobi zranenie moja ruka skoncila v sadre ale ked sa snazite tak sa to da velmi pekne ovladat a vyuzivat, ten kto sa tomu vazne chce venovat tak musi byt trpezlivy jedna z vyhod je aj ta pri fytickych pracach alebo pri posilovani ked uz viete ovladat cakru a vyuzit ju dokazete neuveritelne veci.

Obrázek uživatele Ramen
Vložil Ramen, Pá, 2012-11-30 23:09 | Ninja už: 3112 dní, Příspěvků: 182 | Autor je: Prostý občan

Počkej takže chceš říct že norálmě ničíš zdi a dveře a děláš do lidí díry? Laughing out loud Hele nevím jestli je tvoje psychická energie tak silná bo co ale dveře a ničit je? Já to dělám 4 roky a maximálně tím tak zabíjím mouchy a komáry. Já osobně mám svůh způsob větrného Rasenshurikenu. Potřebujete k tomu dva prvky: perfektní ovládání chakry a tvarování její podsaty ( Psi-ball ) a Elemenetární chakra. Zjistil jsem že já mám větrnou podstatu takže jsem si nakreslelil terčík a pověsil ho do prostoru. Pak jsem spojil Psi-ball s Větrným elemenetem a hodil ho na terčík jak to dělám s Psi-ballem. A ono to skoro vždycky uletí. párkrát se mi to povedlo naseknout ale nic víc.... Fakt dveře jsem s tím nezničil :DDD

Obrázek uživatele neznamy
Vložil neznamy, Pá, 2012-12-14 18:57 | Ninja už: 3060 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

neviem od kial si vzal ze nicim zdi a robil diery do ludi ale dobre no 4 roky je pekne ale ked sa tomu budes venovat 15 tak sa potom ozvi hej Smiling

Obrázek uživatele Ramen
Vložil Ramen, Pá, 2012-12-14 22:09 | Ninja už: 3112 dní, Příspěvků: 182 | Autor je: Prostý občan

Nejdřív si psal že dokážeš s Psi-ballem ničit dveře takže jsem si to logicky odvodil od toho že dokážeš ničit fyzicky hmatatelné předměty, takže lidi a zdi také jdou. 15 let je dost a nevím jestli je do té doby budu dělat nicméně si ani tak nemyslím že by bylo možné ničit dveře nebo něco takového -,- Psi-ball je čistá lidská energie která se dá regulovat, barvit nebo měnit barvy, takže myslím že není možné s ní něco ničit. Psal jsem že dokážu dělát větrný Psi-ball avšak s objema uvedými schopnostmi a 4-leté praxe jsem dokázal ten papír ( tedy mnou vyrobený terčík ) sotva naříznout. Takže doopravdy si myslím že je nemožné ničit dveře pohou lidskou energií. Je to sotva vsugerovaná schopnost kterou ti dá mozek Smiling

Obrázek uživatele KuubaCZ
Vložil KuubaCZ, St, 2015-04-22 18:09 | Ninja už: 2188 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

Jak nebo kde jsi prosím zjistil že máš větrnou podstatu?

Obrázek uživatele Hagiku Biseki
Vložil Hagiku Biseki, Ne, 2012-11-04 14:18 | Ninja už: 4701 dní, Příspěvků: 442 | Autor je: Tsunadin poskok

Neváhajte a pridajte sa Kakashi YES Eye-wink
Anime a Manga Burza
http://www.facebook.com/groups/478036032208994/?notif_t=group_r2j

FF BY HAGIKU
YURI FAN Ano i já jsem Yurifanista Kakashi YES SmilingMáš niečo čoho sa chceš zbaviť, alebo naopak niečo hladáš, tak neváhaj a pridaj sa do fb skupiny Anime a Manga Burza! Kakashi YES
http://www.facebook.com/groups/478036032208994/

Obrázek uživatele Liliiiiiiiiii
Vložil Liliiiiiiiiii, Čt, 2012-10-18 16:37 | Ninja už: 3102 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

Fakt super clanok Laughing out loud... Ja viem ze to tu nepatri... ale moze mi niekdo povedat co je to "mise S" alebo "třída S" ??

Obrázek uživatele Hagiku Biseki
Vložil Hagiku Biseki, Ne, 2012-10-21 14:58 | Ninja už: 4701 dní, Příspěvků: 442 | Autor je: Tsunadin poskok

Mise S je misia ktorá je extra náročná a extra nebezpečná a môžu ju vykonávať iba tí najväčší a najsilnejší a najskúsenejší borci. Medzi misie typu S patril lov na členov akatsuki ale vzhladom k nedostatku skúsených a silných shinobi boli nasadení nižšie postavený shinobi čiže súčasná mladá generácia

FF BY HAGIKU
YURI FAN Ano i já jsem Yurifanista Kakashi YES SmilingMáš niečo čoho sa chceš zbaviť, alebo naopak niečo hladáš, tak neváhaj a pridaj sa do fb skupiny Anime a Manga Burza! Kakashi YES
http://www.facebook.com/groups/478036032208994/

Obrázek uživatele Ramen
Vložil Ramen, So, 2012-10-13 20:38 | Ninja už: 3112 dní, Příspěvků: 182 | Autor je: Prostý občan

Dobrý článek. Srhneme si to: Chakra se nedá používat k jutsu. Maximálně tak k léčení. Avšak existují techniky chakry které tento fakt obcházejí. Znám techniku zvanou Psi Ball. Dělám jí už 4 roky a funguje to pokaždé perfektně. Tady je takoví malí úvod a návod: http://nejk.blog.cz/0907/psi-koule-psi-ball . Narazil jsme na to omylem na interentu, a naprosto mě to uchvátilo. Ihned jsem začal trénovat, a po měsíci jsem začal trochu vidět obrys koule. Byl jsme naprosto pohlcení tím tu techniku ovládnout i když na první pohled jsem byl v tomhle ohledu psychiky naprosto k ničemu. Avšak po dalších pár dnech jsme začal plně cítit chakru jak mi sálá z rukou. A nakonec jsme ji uviděl a tak jsme techniku zvládl. Dnes, každý den trénuju psi ball který se mi vždycky objevý. Taky hodně medituji abych dokázal správně chakru regulovat. Dokážu ji tvarovat a měnit barvy. Jeho původní tvar je však koule. Proto tomu říkám Rasengan ( nevím proč ale zdá se mi to lepší Laughing out loud ). Taky mi to pomohlo se vyrovnat jak na duši tak i navenek. V ohledu psychiky jsme se hodně zlepšil, a hodně jsme se vyklidnil, takže fakt doporučuju s tím začít.

Obrázek uživatele Tima
Vložil Tima, Ne, 2012-10-07 22:36 | Ninja už: 3112 dní, Příspěvků: 2 | Autor je: Prostý občan

Fakt to funguje ?? Laughing out loud pisete ze ste to niekedy skusali treba na to nejake pecate alebo mat len spojene ruky ako ked sa modlis alebo co ?

Obrázek uživatele powerko
Vložil powerko, So, 2012-05-05 10:07 | Ninja už: 3274 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

PLIS pomozte dal by sem niekto članok o psi bale neviem sa ho naučiť nie stránku ale článok

Obrázek uživatele Just Hokage
Vložil Just Hokage, Pá, 2012-04-06 10:33 | Ninja už: 3608 dní, Příspěvků: 116 | Autor je: Prostý občan

Většina z vás říká že je to blbost ale funguje to. Zkoušel jsem to. Je jasné že v tom něco bude. Záleží na to kdo opravdu věří. Většina z vás "nevěřících" si myslí že je to pitomost a že to nelze vidět. Omyl. Potřebujete fantazii kterou půlka z vás jak si to tak čtu nemá. Musíte tomu taky trochu pomoct. Když se normálně soustředíte tak vidíte jen průhledný obrys ( tím pádem skoro nic ) Ale když opravdu věříte tak by se to mohlo povést. Nejsou to nějaký moc velký "kouzlíčka". Nejsem magic ale dokážu to protože v to věřím. A když to někdo vidí tak ho hnedka nepovažujte za blázna. Má mnohem větší fantazii a výdrž než vy co nevěří. Je v tom něco tajemného a dnešní lidi v tajnosti prostě nevěří. Hold blbost dnešní doby. Proto říkám že potřebujete pouhý trénink, ohnivou vůli a prostě v to věřit

Obrázek uživatele Oregon
Vložil Oregon, So, 2012-03-24 13:53 | Ninja už: 3310 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

chakra je to je jisté ale né taková jako v narutu Laughing out loud a je to dost dobrý článek Laughing out loud big fand Laughing out loud a teď si představte že normální člověk využívá jenom 8% mozku možná to je tím že tu chakru nelze tak moc ovládat....hmm..

Obrázek uživatele Aman
Vložil Aman, Po, 2011-11-21 01:29 | Ninja už: 3829 dní, Příspěvků: 20 | Autor je: Prostý občan

Je ale otázka,zda onen léčitel používá chakru jako čistou energii nebo jako sugesci...Západní věda má problém s energiemi, které nelze změřit, ale většina psychologických metod konec konců spadá právě do téhle kategorie...takže bych netvrdila, že západní lidé v některé věci nevěří, akorát je jinak nazývají či používají:).I u nás se léčí třeba zcela seriózně hypnózou,nebo se pravcuje s energiemi, normálně na pojišťovnu u doktora.Takže nemusíte jezdit do Tibetu, skákněte si někam do poradny:).
Jo a jak tady někdo v diskusi už kdesi psal, že vytvořil teplou kouli energie, proč ne..má asi vlohy k autosugesci:)- ale pochopitelně s ní nikoho netrefí.

Obrázek uživatele V1K1NG
Vložil V1K1NG, Ne, 2013-02-17 23:14 | Ninja už: 3040 dní, Příspěvků: 414 | Autor je: Pěstitel rýže

To jo, si rikam ze musi mit autosugesci jak prase.


Obrázek uživatele Marty
Vložil Marty, So, 2012-02-25 21:01 | Ninja už: 3338 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

To s tou koulí jde Eye-wink
stačí si zabalit zelenou Laughing out loud

Obrázek uživatele míťa haruno
Vložil míťa haruno, So, 2011-09-17 20:07 | Ninja už: 3518 dní, Příspěvků: 6 | Autor je: Prostý občan

ste všichni něaký chtrý NE? KAŽDÝ MÁ SVŮJ NÁZOR JÁ TOMU VĚŘIM.dřív sem v telepatii nevěřila ale skoušela sem to a povedlose mi to.chce to tréning Smiling Laughing out loud

míťa haruno =)
< 3

Obrázek uživatele Kioshi Rai
Vložil Kioshi Rai, Ne, 2010-11-14 18:25 | Ninja už: 3849 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

Tak ja ked som si toto prvy krat precital tak som tomu po pravde velmi verit nechcel. Ked som si ale precital navod na tu zverejnenej stranke na psi ball tak som si to len pre srandu vyskusa. Zavrel som oci ruky podla navodu. Po chvili sa mi zacali dlane ohrievat (ale tu gulu sa mi nepodarilo urbit Sad mozno to chce trenink). Ked som potom prestal ruky dal od seba tak po par sekundach ma celeho zaplavilo teplo. Ma to tak byt alebo mi uz hrablo a bola to len moja fantazia ??? Prosim odpiste mi niekdo.

Obrázek uživatele killerbee tichý
Vložil killerbee tichý, Ne, 2011-12-11 13:57 | Ninja už: 3461 dní, Příspěvků: 20 | Autor je: Prostý občan

Skúšal som to tiež ale nepodarilo sa Sad.Asi to chce naozaj trénink.

Killersasukebee tichý

Obrázek uživatele Snoom
Vložil Snoom, Čt, 2010-08-26 16:05 | Ninja už: 3886 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

Podle mně se dá chakra ovladat tak jako v narutovi ale chce to dlouhy čas učení !A navíc kdo ví vždit skryte vesnice jsou skryte takže by onich nikdo nemněl nic vědět!Jak řekl Sokrates Ja vim ze nic nevim! x)

Obrázek uživatele kakasa
Vložil kakasa, Po, 2010-11-22 19:44 | Ninja už: 3936 dní, Příspěvků: 162 | Autor je: Prostý občan

aj ja mam rad naruto ale poviem ti nieco krute: NARUTO NEEXISTUJE!!! ty si myslis ze mozes robit take veci ako ROSENGAN,a take podobne veci?
ale to co si napisal malu nejaku logiku to sa musi nechat

Obrázek uživatele MinatoNamikaze-Yondaime
Vložil MinatoNamikaze-..., Ne, 2010-11-07 01:19 | Ninja už: 4741 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

asi by sis mel dat s narutem pauzu......tvrdit tohle?.....to uz je moc nemyslis?

Obrázek uživatele sedy grizly
Vložil sedy grizly, Pá, 2010-07-30 16:17 | Ninja už: 4829 dní, Příspěvků: 5 | Autor je: Prostý občan

taky jsem se o chakru zajimal..samozrejme s ni nejde delat to co v naruto Smiling ale neco na zpusob rasenganu asi je...je to asi nejtezsi cviceni z uplnyho zakladu, rika se tomu PSI koule. Problem je, ze chakru nevidite, takze ani PSI koule vlastne nejde videt.. jde i zviditelnit, coz je ale hodne narocny... vetsina lidi zvladne jen neviditelny. Po zviditelneni by to mohlo vypada asi jako rasengan, ale v zadnym pripade tim nekoho neprizabijete Laughing out loud pokud to neni hodne silny, tak tim vubec nejde ublizit
navod na psi kouli je treba tady.. (na netu jich je hafo, ne kazdy je uplne stejny) http://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/okultismus_psiball.html

Obrázek uživatele kakasa
Vložil kakasa, Po, 2010-11-22 19:48 | Ninja už: 3936 dní, Příspěvků: 162 | Autor je: Prostý občan

hahahahaha,takym veciam netrea verit

Obrázek uživatele Jandas99nail
Vložil Jandas99nail, Čt, 2010-08-12 23:37 | Ninja už: 3899 dní, Příspěvků: 1 | Autor je: Prostý občan

Tak takto jsem se už dlouho nezasmál. Ano něco jako čakra patrně existuje, ALE na to aby si ji jen vycítil nebo si ji uvědomil ti fakr nebude stačit hodina deně si sednout a meditovat ani kdyby si to delal do aleluja. Osobně sem měl to štěstí že jsem se moh podívat do Tibetu, do jednoho z chrámu. Tam ti mniši dokáží cítit čakru atd ale ty jsou na to cvičený odmalička kdy je jim to vštěpováno a kdy žijí v absolutní harmonii, kterou si mi Evropani nedokážeme představit. Vážně, týden tam a pak se vám změní pohled na svět Eye-wink. No prostě, ano pokud vam je 14 tak asi věříte na to že silou vůle vytvořite rasengan ale to je možny akorat tak v anime Eye-wink

Obrázek uživatele Hagiku Biseki
Vložil Hagiku Biseki, Pá, 2010-08-13 16:59 | Ninja už: 4701 dní, Příspěvků: 442 | Autor je: Tsunadin poskok

Žiaľ Bohu súhlasím s tebou Sad

FF BY HAGIKU
YURI FAN Ano i já jsem Yurifanista Kakashi YES SmilingMáš niečo čoho sa chceš zbaviť, alebo naopak niečo hladáš, tak neváhaj a pridaj sa do fb skupiny Anime a Manga Burza! Kakashi YES
http://www.facebook.com/groups/478036032208994/