manga_preview
Boruto 25

Katon: Gōka Messhitsu

Český název: 
Živel ohne: Velkolepá ohnivá destrukce
Název ve znacích: 
火遁・豪火滅失
Typ (úroveň): 
úroveň A
Kdo ho používá: 
Uchiha Madara
Popis: 

Táto technika pohltí veľkú oblasť plameňmi. Ak sa použije na hustú, horľavú oblasť - napr. les - v uzavretých priestoroch zvýši možnosť cieľového spaľovania.

Obrázek: 
320px-Koka_Messhitsu.png

Kategorie: