manga_preview
Boruto TBV 09

Město beze mne 4

E019.png
Číslo svazku (volume): 
erased/ErasedVolume04

Vydáno 3. června 2014

E019_01.png

Město beze mne 19

Satoru vzpomíná na dětství. Roky předtím, než jeho život navždy poznamenala série vražd, si před budovou matčiny tehdejší práce hrál s dívkou jménem Akko. Až při opakované vzpomínce si uvědomí, že ji patrně zachránil - ve skladu, do kterého chtěla vejít, byl muž s povědomýma očima. Po této vzpomínce vyjde najevo, že se Satoruovi opravdu povedlo přenést v čase. Je zpátky v roce 1988, tentokrát ještě odhodlanější změnit běh událostí. Ukáže se však, že změna v jeho chování nezůstala nepovšimnuta. Spolužák Kenya pojal podezření, že se Satoru stal někým jiným.

E020_02.png

Město beze mne 20

Tentokrát je nutné všechno podřídit záchraně Kayo a také Yuukiho. Vrah nesmí dostat žádnou šanci! Žádná okolnost, která mu jeho zločin minule umožnila, nesmí zůstat nezměněna. Satoru se pouští do akce, ale Kenya ho sleduje se stále většími obavami - co kdyby Satoru někomu ublížil a dostal se do problémů? Poté, co se pokusil své chování vysvětlit povídačkou, že se cítí být superhrdinou, se Satoru rozhodne spolužáka zasvětit do svých plánů. Věří, že Kenyův důvtip se mu bude hodit.

E021_02_2.png

Město beze mne 21

Kayo se po oslavě nevrátila domů - Satoru ji zavedl do odstaveného autobusu zařízeného jako klubovna, kde bude v bezpečí před svojí matkou i před vrahem. Do plánu je zasvěcen Kenya a později i Hiromi. Všichni si nové dobrodružství užívají, ale Kayo nejvíce.

E021_02_2.png

Město beze mne 22

Kayo spí v odstaveném autobusu, když do něj vstoupí nezvaný host. Naštěstí si její přítomnosti nevšimne. Protože o dívce nejsou žádné zprávy, rozhodne se pan učitel Yashiro zavolat k ní domů sociálku, avšak nikoho nezastihnou. Satoru se raduje, že se události daly do pohybu a Kayo snad bude vysvobozena. Jeho radost však zkalí nález batohu v autobusu, kde se Kayo ukrývá. Jeho obsah napovídá tomu, že nočním návštěvníkem nebyl nikdo jiný než potenciální vrah.

E023_03.png

Město beze mne 23

V autobusu není bezpečno... a tak Satoru přestává s tajnostmi a odvádí Kayo k sobě domů. Sachiko ji přijme vlídně a syna navzdory jeho očekávání pochválí. Druhý den ráno jde Kayo v doprovodu Sachiko a Satorua k sobě domů, kde je „přivítá“ její matka, nepříčetná vzteky.

E024_03.png

Město beze mne 24

Kayina tyranská matka Akemi to také neměla v životě jednoduché. Manžel ji bil, s vlastní matkou se rozešla. Své zoufalství a bezmoc si vybíjela na dceři, ale tomu je teď konec. K jejímu domu kromě Satorua a jeho maminky dorazila i sociálka, Kayin učitel a babička, která slíbila, že si Kayo vezme do péče.